Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 880 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TAI NẠN LAO ĐỘNG LÀM CHẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI)
Là tai nạn lao động mà người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Chết tại nơi xảy ra tai nạn;b) Chết trên đường đi ...
ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẬP TRUNG
Là khu vực tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; có chức năng lưu giữ, bảo quản hàng hóa xuất khẩu, ...
ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG LẺ GỌI TẮT LÀ KHO CFS
Là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp, đóng ghép và dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối ...
KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀI
Là khu vực kho, bãi ngoài cửa khẩu để lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không chịu sự kiểm tra, giám sát ...
KHO XĂNG DẦU
Là khu vực kho lưu giữ xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh ...
KHU VỰC HẠN CHẾ CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ
Là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực nhà ga quốc tế sau khu vực làm thủ tục nhập cảnh và trước khu vực làm ...
KHU VỰC CÁCH LY CỦA CÁC CẢNG BIỂN, CẢNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ, GA ĐƯỜNG SẮT LIÊN VẬN QUỐC TẾ VÀ CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘQUỐC TẾ
Là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 68/2016/NĐ-CP ...
CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
Là địa điểm lưu giữ và bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, sản xuất trong nước cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách thuế ...
DỊCH VỤ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÔNG SỬ DỤNG MẬT MÃ DÂN SỰ
Là dịch vụ hỗ trợ người sử dụng bảo đảm tính bí mật của thông tin, hệ thống thông tin mà không sử dụng hệ thống mật mã dân sự.(Theo ...
DỊCH VỤ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là dịch vụ rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, Điểm yếu; đưa ra ...
DỊCH VỤ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
Là dịch vụ khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin đã bị xóa hoặc hư hỏng(Theo Điểm đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi ...
DỊCH VỤ ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là dịch vụ xử lý, khắc phục kịp thời sự cố gây mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin(Theo Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị ...
DỊCH VỤ TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là dịch vụ hỗ trợ tư vấn, kiểm tra, đánh giá, triển khai, thiết kế, xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.(Theo Điểm c Khoản 2 ...
DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA, CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG
Là dịch vụ ngăn chặn các hành vi tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin thông qua việc giám sát, thu thập, phân tích các sự kiện đang ...
DỊCH VỤ GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là dịch vụ giám sát, phân tích lưu lượng dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin; thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; phát ...
SẢN PHẨM CHỐNG TẤN CÔNG, XÂM NHẬP
Là các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng cơ bản ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.(Theo Điểm c Khoản 1 Điều 3 ...
SẢN PHẨM GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản sau: Giám sát, phân tích dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin; thu thập, phân ...
SẢN PHẨM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản sau: Rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của ...
TRANG PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm: Trang phục dự lễ, trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ, trang phục công ...
PHÙ HIỆU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm: Nền phù hiệu, hình phù hiệu, cành tùng; biểu tượng quân chủng, binh chủng; biển tên; lô gô.(Theo Khoản ...
CẤP HIỆU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Là biểu trưng thể hiện cấp bậc trong ngạch quân sự của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ trong Quân đội nhân ...
QUÂN HIỆU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Là biểu tượng của Quân đội nhân dân Việt Nam.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 5
là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 4
Là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 3
Là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 2
Là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:1. Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 1
Là hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và chỉ xử lý thông tin công cộng(Theo Điều 7 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP
Là hệ thống có chức năng giám sát, thu thập dữ liệu, quản lý và kiểm soát các hạng Mục quan trọng phục vụ Điều khiển, vận hành hoạt động ...
HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN
Là tập hợp trang thiết bị, đường truyền dẫn kết nối phục vụ chung hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức như mạng diện rộng, cơ sở dữ liệu, ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
là hệ thống trực tiếp hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tuyến, bao gồm dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ trực tuyến khác trong các lĩnh ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
Là hệ thống chỉ phục vụ hoạt động quản trị, vận hành nội bộ của cơ quan, tổ chức(Theo Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo ...
THÔNG TIN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Là thông tin ở mức Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.(Theo Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị ...
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Là thông tin trên mạng gắn với việc xác định danh tính một người cụ thể(Theo Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn ...
THÔNG TIN RIÊNG
Là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối ...
THÔNG TIN CÔNG CỘNG
Là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ ...
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Là dịch vụ do doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng cho các tổ chức, cá nhân.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 85/2016/NĐ-CP ...
BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
Là bộ phận do chủ quản hệ thống thông tin thành lập hoặc chỉ định để thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu sự ...
ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN THÔNG TIN
Là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo ...
ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, ...
ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là cơ quan, tổ chức được chủ quản hệ thống thông tin giao nhiệm vụ vận hành hệ thống thông tin. Trong trường hợp chủ quản hệ thống thông tin ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH