Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 631 đến 660 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN
Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài với sự thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia hữu quan ở cấp cao nhất (cấp đại sứ).Đại sứ đặc ...
ĐẠI SỨ QUÁN X. Cơ quan đại diện ngoại giao.
 
ĐẠI XÁ
Tha, miễn hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt cho một số loại tội phạm hoặc một loạt người phạm pháp nhất định đã hoặc chưa bị truy tố, xét xử, thi hành án.Quyết định ...
ĐÁNH BẠC
(Hành vi) tham gia vào trò chơi được tổ chức bất hợp pháp mà sự được (hoặc thua) kèm theo việc được (hoặc mất) lợi ích vật chất đáng kể (tiền, hiện vật hoặc các ...
ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Xác định giá trị chứng minh của chứng cứ từ yêu cầu bảo đảm tính hợp pháp, tính xác thực và liên quan đến vụ án.Khi điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình ...
ĐÀO NGŨ
(Hành vi) rời bỏ hàng ngũ quân đội (đi khỏi đơn vị hoặc không trở lại đơn vị) nhằm trốn tránh nghĩa vụ của quân nhân.Đào ngũ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, ...
ĐÀO NHIỆM
(Hành vi) cố ý từ bỏ nhiệm vụ của công chức.Đào nhiệm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ trách nhiệm của công chức, ảnh hưởng xấu đến hoạt động ...
ĐÀO TẠO NGHỀ
Hoạt động dạy nghề, học nghề nhằm chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mọi người có thể tự tạo việc làm, kiếm việc làm hoặc có cơ hội nâng cao chất lượng của ...
ĐẢO
 Phần đất có nước bao quanh mọi phía (ở giữa đại dương, biển, hồ hoặc sông).Trên thực địa, có đảo nổi - khi thủy triều lên cao nhất vẫn không bị ngập nước, có đảo chìm - ...
ĐẢO CHÍNH
Dùng bạo lực bằng lực lượng quân sự hay lực lượng quần chúng, có khi dựa vào sự hỗ trợ của nước ngoài, tiến hành việc thay thế chính quyền trung ương hiện hành bằng ...
ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
Phạm trù thuộc ý thức xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng, là tổng hợp những chuẩn mực, nguyên tắc ứng xử được xã hội thừa nhận để điều chỉnh hành vi của con người ...
ĐẠO LUẬT
Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành để cụ thể hóa hiến pháp, nhằm điều chỉnh các loại quan hệ xã hội ...
ĐÁY BIỂN
Đáy các biển và các đại dương, lòng đất của nó nằm ngoài quyền tài phán của quốc gia (ngoài thềm lục địa của các quốc gia ven biển).Đáy biển cùng với nguồn tài nguyên ...
ĐẶC KHU KINH TẾ
Khu vực có địa giới xác định, thường với diện tích rộng hơn khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc lãnh thổ quốc gia, trong đó, áp dụng các ưu đãi đặc biệt về chế ...
ĐẶC XÁ
Miễn toàn bộ hoặc một phần hình phạt hoặc giảm nhẹ hình phạt, kể cả miễn trách nhiệm hình sự hoặc xóa án đối với một hoặc một số người nhất định hoặc một số đông người ...
ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Đăng ký nhằm bảo hộ quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.Đăng ký bảo hộ quyền tác giả là thủ tục do pháp luật quy ...
ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Ghi nhận quyền sở hữu, các quyền khác và nghĩa vụ liên quan của người nắm giữ chứng khoán bằng hệ thống thông tin lưu giữ trong các tài khoản lưu ký chứng khoán.Theo quy ...
ĐĂNG KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
 Ghi vào danh mục các điều ước quốc tế của tổ chức quốc tế khi điều ước đó đã có hiệu lực.Đăng ký điều ước quốc tế có thể được tiến hành tại Ban thư ký của ...
ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU
Biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững ...
ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
 Xác nhận và ghi vào sổ hộ tịch những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người.Nội dung đăng ký hộ tịch gồm: 1) Cơ quan nhà nước có thẩm ...
ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Ghi vào Sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật.Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý ...
ĐĂNG KÝ KHAI SINH
Đăng ký sự kiện sinh cho đứa trẻ mới được sinh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký khai sinh là ủy ban nhân dân xã, phường, thị ...
ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
Thủ tục pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhằm xác nhận sự kiện chết của một con người và xác định sự chấm dứt các quan hệ pháp luật ...
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.Đăng ký kinh doanh được thực hiện theo trình tự, thủ tục ...
ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG
Ghi vào sổ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý lao động để chính thức công nhận và cho phép áp dụng nội quy lao động.Vấn đề đăng ký nội quy lao ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản trong quan hệ dân sự.Đăng ký quyền sở ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG
Công nhận và chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tài sản nhằm xác định về mặt pháp lý tài sản đó thuộc sở hữu chung của vợ chồng.Đăng ký ...
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Thủ tục kê khai, đăng ký chính xác, trung thực tình hình, hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng đất với các thông tin về diện tích, loại hạng đất, nguồn gốc ...
ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ
(Việc một hoặc một số người từ nơi khác đến một địa phương mới) thực hiện trình báo và xin phép cơ quan có thẩm quyền sở tại chỗ cư ngụ tạm thời trong khoảng ...
ĐĂNG KÝ TẠM VẮNG
Đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc không có mặt ở nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian nhất định.Người từ 15 tuổi trở lên có việc riêng phải vắng mặt ...