Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 661 đến 690 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Ghi vào sổ quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã xem xét tính hợp pháp của thỏa ước lao động tập thể.Tùy theo tập quán của từng nước mà việc đăng ký thỏa ...
ĐĂNG KÝ VIỆC CẦM CỐ
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý quan hệ dân sự được bảo đảm bằng tài sản cầm cố.Đăng ký việc cầm cố là thủ ...
ĐĂNG KÝ VIỆC CHA MẸ NHẬN CON
Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch để chính thức công nhận một người là cha hoặc một người là mẹ của người con trong trường hợp mà vào thời điểm đăng ký khai sinh cho người con thì ...
ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lý trong quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ.Đăng ký việc giám hộ là thủ ...
ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI
Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch để chính thức công nhận quan hệ giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi là quan hệ giữa cha mẹ và con ...
ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI HỌ, TÊN
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký trong bản chính Giấy khai sinh cho người có đơn yêu cầu.Đăng ký việc ...
ĐĂNG KIỂM
(Cơ quan nhà nước) kiểm tra, giám sát, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vận hành các phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy, an toàn của người ...
ĐẶT CỌC
Một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) khoản tiền hoặc tài sản trong thời hạn nhất ...
ĐẶT HÀNG DƯỚI SỰ ĐỊNH ĐOẠT CỦA NGƯỜI MUA
(Người bán) đặt hàng trong tình trạng theo đúng quy định của hợp đồng mua bán ngoại thương.Khi giao hàng, người bán có nghĩa vụ giao hàng phù hợp với quy định của hợp đồng. ...
ĐẶT TIỀN HOẶC TÀI SẢN ĐỂ BẢO ĐẢM
Biện pháp ngăn chặn do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án áp dụng đối với bị can, bị cáo là người nước ngoài để bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập, thay ...
ĐẤT CHUYÊN DÙNG
Đất được xác định sử dụng vào mục đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp, làm nhà ở.Đất chuyên dùng bao gồm: đất xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học kỹ thuật, hệ ...
ĐẤT ĐÔ THỊ
Đất nội thành, nội thị, thị trấn và đất ngoại thành, ngoại thị xã đã có quy hoạch phát triển đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Đất đô thị có ...
ĐẤT HƯƠNG HỎA
Đất do dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu cùng canh tác, hưởng dụng, các hoa lợi có được thường dùng vào việc thờ cúng, giỗ chạp để ghi ...
ĐẤT KHU DÂN CƯ X. Đất ở tại đô thị; Đất ở tại nông thôn.
 
ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN X. Đất ở tại nông thôn.
 
ĐẤT LÂM NGHIỆP
Một loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp gồm đất có rừng tự nhiên, đất rừng trồng, đất khoanh nuôi tu bổ tái sinh phục hồi rừng, nuôi dưỡng làm giàu rừng, nghiên cứu ...
ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Tổng thể các loại đất được xác định là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho việc trồng trọt và chăn nuôi, nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi, bảo ...
ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
Đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình được quy định để phục vụ đời sống sinh hoạt của cư dân đô thị trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, ...
ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn.Đất dân cư nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà, các công trình phục vụ cho cuộc sống và sinh hoạt của người ...
ĐẤT THỔ CANH
Đất trồng trọt - đất dùng để trồng trọt.Thổ canh là một từ Hán - Việt, được dùng rộng rãi trong xã hội cũ trước đây, song hiện nay trong các văn bản pháp luật ...
ĐẤT THỔ CƯ
Đất ở - đất dùng để xây dựng nhà cửa.Thổ cư là một từ Hán - Việt, được dùng rộng rãi trước đây ở Việt Nam, song hiện nay trong các văn bản pháp luật ...
ĐẤT TÔN GIÁO
Đất được Nhà nước giao cho các cơ sở tôn giáo sử dụng dùng vào việc thờ cúng, lễ bái của các nhà thờ, nhà chùa, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo ...
ĐẦU CƠ
(Hành vi) mua vét hàng hóa nhằm bán lại thu lời.Đầu Cơ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng do biến động của giá cả ...
ĐẦU HÀNG ĐỊCH
(Hành vi) tự nguyên chạy sang hàng ngũ địch hoặc tự nguyện hạ vũ khí để cho địch bắt làm tù binh trong khi chiến đấu.Đầu hàng địch là hành vi nguy hiểm cho xã ...
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Việc các tổ chức, cá nhân của một quốc gia đưa vốn dưới các hình thức khác nhau vào một quốc gia khác để tiến hành các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. ...
ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Việc các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam dùng vốn bằng tiền mặt, hiện vật hoặc quyền về tài sản để ...
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán.Đấu giá tài sản ...
ĐẤU THẦU
Phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn xây dựng một công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá ...
ĐE DOẠ
(Hành vi) uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước bằng những cách khác nhau sẽ làm hoặc không làm việc bất lợi cho họ hoặc cho người thân thích của họ ...
ĐE DỌA GIẾT NGƯỜI
(Hành vi) làm cho người khác lo sợ rằng người đe dọa sẽ có hành vi giết người.Đe dọa giết người là hành vi uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước ...