Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 760 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DỊCH VỤ HỎA TÁNG
Bao gồm tổ chức tang lễ, hỏa táng thi hài hoặc hài cốt và bảo quản, lưu giữ tro cốt.(Theo Khoản 19 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, ...
DỊCH VỤ NGHĨA TRANG
Bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu giữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc ...
DI CHUYỂN NGHĨA TRANG
Là thực hiện việc chuyển toàn bộ thi hài, hài cốt trong nghĩa trang đến một nghĩa trang khác được xây dựng theo quy hoạch.(Theo Khoản 17 Điều 2 Nghị ...
ĐÓNG CỬA NGHĨA TRANG
Là việc không cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động táng trong nghĩa trang.(Theo Khoản 16 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng ...
CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG NGHĨA TRANG
Là việc chỉnh trang, nâng cấp các công trình trong nghĩa trang đang sử dụng và xây dựng mới theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ...
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NGHĨA TRANG/CƠ SỞ HỎA TÁNG
Là việc tổ chức không gian, phân khu chức năng và tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cho một nghĩa trang/cơ sở hỏa táng.(Theo Khoản ...
QUY HOẠCH NGHĨA TRANG VÙNG TỈNH
Là việc tổ chức hệ thống các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trong địa giới hành chính của một tỉnh phù hợp với quy hoạch xây ...
CƠ SỞ HỎA TÁNG
Là cơ sở vật chất bao gồm lò hỏa táng và các công trình phụ trợ khác (khu văn phòng, khu kỹ thuật, khu lưu trữ tro cốt, nhà tang ...
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG
Là hoạt động bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng, quản lý dự ...
HỎA TÁNG (BAO GỒM CẢ ĐIỆN TÁNG)
Là thực hiện việc thiêu thi hài hoặc hài cốt ở nhiệt độ cao.(Theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang ...
CÁT TÁNG
Là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi hỏa táng.(Theo Khoản 9 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản ...
CẢI TÁNG
Là việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang ...
HUNG TÁNG
Là hình thức mai táng thi hài trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng.(Theo Khoản 7 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, ...
CHÔN CẤT MỘT LẦN
Là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng)
MAI TÁNG
Là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ...
TÁNG
Là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng ...
CÁC HÌNH THỨC TÁNG NGƯỜI CHẾT
Bao gồm  mai táng, hỏa táng và các hình thức táng khác.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ ...
PHẦN MỘ CÁ NHÂN
Là nơi táng thi hài, hài cốt của người chết.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng)
NGHĨA TRANG
Là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức táng khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy hoạch.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ...
XÓA GỐC
là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền gốc đầu tư của bên có liên quan. Nguồn bù đắp xóa nợ được ...
BÁN NỢ
Là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển giao quyền chủ nợ đối với Khoản đầu tư bị rủi ro cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ ...
XÓA LÃI
Là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền lãi đầu tư của bên có liên quan khi đến hạn thanh toán;(Theo Điểm ...
KHOANH NỢ
Là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ tiền đầu tư và tiền lãi phát sinh khi đến hạn thu hồi ...
GIA HẠN NỢ
Là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư khi đến hạn thu hồi trong thời gian tối ...
KHU VỰC BAY ĐẶC BIỆT
Là vùng trời trên các khu trung tâm hành chính quốc gia của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thiết lập hành lang bay phục vụ diễu, ...
TĨNH KHÔNG CÁC TRẬN ĐỊA QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÙNG TRỜI VÀ CÁC ĐÀI, TRẠM VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG KHÔNG
Là phạm vi không gian (bề mặt giới hạn chướng ngại vật) được xác định phù hợp với vị trí đặt và tính năng các trang thiết bị, nhằm bảo ...
TĨNH KHÔNG SÂN BAY
Là phạm vi không gian xung quanh sân bay mà trên nó không được có chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn cất, hạ cánh của tàu bay. tĩnh ...
CẢNH BÁO CHƯỚNG NGẠI VẬT HÀNG KHÔNG
Là việc sơn, kẻ dấu hiệu và lắp đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc đặt dấu hiệu, cắm cờ trên chướng ngại vật để phi công, tổ bay trong khi ...
DẢI BAY TRÊN MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
Là khu vực có dạng hình chữ nhật với kích thước được quy định tại phụ lục i và phụ lục ii được ban hành kèm theo Nghị định 32/2016/NĐ-CP.(Theo ...
BỀ MẶT GIỚI HẠN CHƯỚNG NGẠI VẬT
Là bề mặt giới hạn độ cao tối đa của các vật thể bảo đảm an toàn cho tàu bay thực hiện các giai đoạn cất cánh, bay lên, bay ...
NÚP BÓNG
Là việc nghiên cứu địa hình, địa vật, công trình nhân tạo có sẵn để tính toán chiều cao thích hợp của các công trình nhân tạo mới. các trường ...
VẬT DỄ GÃY
Là một vật có khối lượng nhỏ được thiết kế dễ gãy, dễ uốn, dễ biến hình nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho tàu bay khi có va chạm.(Theo Khoản ...
VÙNG PHỤ CẬN KHUYẾT TĨNH KHÔNG SƯỜN CỦA SÂN BAY
Là khu vực có địa hình, địa vật phức tạp hoặc ảnh hưởng bởi khu vực cấm bay, hạn chế bay không thể thiết lập phương thức bay vòng lượn ...
VÙNG TRỜI SÂN BAY
Là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn cao phù hợp với đặc điểm của từng sân bay; phục vụ cho tàu bay cất cánh, hạ ...
ĐIỂM QUY CHIẾU SÂN BAY, BÃI CẤT, HẠ CÁNH TRÊN MẶT ĐẤT, CÔNG TRÌNH NHÂN TẠO, DẢI CẤT, HẠ CÁNH TRÊN MẶT NƯỚC
Là điểm đánh dấu vị trí địa lý của sân bay, bãi cất, hạ cánh, dải cất, hạ cánh trên mặt nước bằng hệ tọa độ vn-2000 hoặc wgs-84.(Theo Khoản ...
MỨC CAO SÂN BAY
Là mức cao của điểm cao nhất trên đường cất, hạ cánh so với mực nước biển trung bình.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản ...
BẢO HIỂM SƯỜN
Là phần của dải bay nằm dọc hai bên sườn của đường cất, hạ cánh nhằm giảm nguy cơ mất an toàn cho tàu bay khi cất, hạ cánh.(Theo Khoản ...
BẢO HIỂM ĐẦU ĐƯỜNG CẤT, HẠ CÁNH
Là khu vực kéo dài của đường cất, hạ cánh nhằm giảm nguy cơ mất an toàn cho tàu bay khi cất cánh, hạ cánh.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị ...
ĐÈN CẢNH BÁO NGUY HIỂM
Là đèn dùng để cảnh báo mối nguy hiểm đối với tàu bay khi hoạt động hàng không.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý ...
NGƯỠNG ĐƯỜNG CẤT, HẠ CÁNH
Là nơi bắt đầu của phần đường cất, hạ cánh dùng cho tàu bay hạ cánh.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH