Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 421 đến 450 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHUYỂN NHƯỢNG THƯƠNG PHIẾU
Chuyển quyền sở hữu thương phiếu cho người khác để lấy tiền mặt hay thanh toán một nghĩa vụ.Người chuyển nhượng thương phiếu là chủ sở hữu thương phiếu. Người nhận chuyển nhượng thương phiếu là ...
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất hợp pháp) chuyển quyền sử dụng đất của mình cho cá nhân, tổ chức.Việc chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân cho tổ ...
CHUYỂN THỂ
Chuyển đổi một tác phẩm (thường là tác phẩm văn học, nghệ thuật) sang loại hình nghệ thuật khác trên cơ sở đảm bảo nội dung của tác phẩm gốc (tác phẩm văn học thành ...
CHỨA CHẤP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊNPHẠM PHÁP
(Hành vi của người đã thành niên) tạo điều kiện về ăn, ở cho người chưa thành niên để họ hoạt động phạm pháp.Chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp là hành vi nguy ...
CHỨA CHẤP TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠMTỘI MÀ CÓ
(Hành vi) cất giấu hoặc tạo điều kiện cho việc cất giấu những tài sản mình biết rõ là tài sản do hành vi phạm tội của người khác mà có (do trộm cắp, tham ...
CHỨC NĂNG
Phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của một thiết chế (cơ quan, tổ chức).Theo nghĩa Hán Việt, chức là việc phần mình; năng là sức làm được.Từ đó, chức năng cũng còn được hiểu ...
CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA GIA ĐÌNH
Là vai trò cơ bản của gia đình mà vai trò đó làm cơ sở cho toàn bộ sự hoạt động và phát triển của gia đình.Gia đình là tế bào của xã hội, là ...
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC
Phương hướng hoạt động chủ yếu của Nhà nước thể hiện bản chất, vai trò, sứ mệnh xã hội và mục tiêu của Nhà nước.Chức năng của Nhà nước có mối quan hệ mật thiết ...
CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT
Là những phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của pháp luật thể hiện bản chất giai cấp và ý nghĩa xã hội của pháp luật.Pháp luật có các chức năng sau: 1) Thể hiện ...
CHỨC SẮC
Những người có chức vụ và phẩm hàm trong giới quan trường (văn và võ), có bằng cấp trong giới khoa trường hoặc có phẩm hàm do vua phong và những người có chức vị ...
CHỨC VỤ NHÀ NƯỚC
Đơn vị mang tính tổ chức – cơ cấu của cơ quan nhà nước được thiết lập trên cơ sở văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xác định vị ...
CHỨNG CHỈ
1. Văn bằng chính thức chứng nhận do cơ quan giáo dục có thẩm quyền cấp về một trình độ học vấn nhất định, có giá trị pháp lý lâu dài.2. Giấy chứng nhận trình ...
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật ...
CHỨNG KHOÁN
Chứng từ có giá dài hạn hoặc bút toán ghi sổ xác nhận các quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với vốn hoặc tài sản của tổ chức phát hành.Chứng khoán ...
CHỨNG KHOÁN THƯƠNG KHỐ
Chứng khoán do ngân khố quốc gia phát hành để huy động vốn cho ngân sách nhà nước.Kho bạc nhà nước là tổ chức thay mặt cho Chính phủ phát hành nhiều loại chứng chỉ ...
CHỨNG MINH TỘI PHẠM
Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội.Đấu tranh chống tội phạm là nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố ...
CHỨNG MINH TRONGTỐ TỤNG DÂN SỰ
Hoạt động tố tụng của chủ thể tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng trong việc làm rõ các sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự.Chứng minh trong tố tụng ...
CHỨNG THỰC TRÍCH LỤC
Việc xác nhận có tính pháp lý của cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền khi người sử dụng đất có nhu cầu trích lục bản đồ địa chính.
CHỨNG TỪ
Tài liệu phản ánh sự kiện kinh tế được lập theo hình thức và thủ tục luật định, dùng làm căn cứ để ghi vào sổ sách kế toán và là tài liệu thông tin ...
CHỨNG TỪ LƯU THÔNG ĐƯỢC
Giấy tờ mà người được hưởng lợi có thể chuyển giao quyền lợi của mình cho người khác bằng cách chuyển giấy tờ này theo thủ tục pháp lý nhất định.Trong giao dịch thương mại ...
CHỨNG TỪ THANH TOÁN
Giấy tờ, vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, dùng làm căn cứ để thực hiện các khoản chi trả.Chứng từ thanh toán phải được ...
CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI
Giấy tờ liên quan đến hoạt động thương mại.Chứng từ thương mại gồm hóa đơn bán hàng, chứng từ vận chuyển, các giấy tờ liên quan tới quyền sở hữu đối với hàng hóa và các loại giấy tờ ...
CHƯƠNG TRÌNH PHÁTTRIỂN LIÊN HỢP QUỐC(UNDP)
Cơ quan giúp việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc thực hiện chương trình trợ giúp kỹ thuật và đầu tư cho các nước đang phát triển.UNDP được thành lập theo kiến nghị của Hội đồng ...
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
Tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, môi trường, cơ chế chính sách, tổ chức để thực hiện một hoặc một ...
CHƯƠNG TRÌNH THUẾ ƯU ĐÃI CÓ HIỆU LỰCCHUNG (CEPT)
Chương trình cắt giảm thuế quan trong quan hệ thương mại nội bộ giữa các nước ASEAN xuống còn 0 - 5% trong vòng 10 năm, bắt đầu từ ngày 01.01.1993 và hoàn thành vào ...
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH
Chương trình xác định kế hoạch, thứ tự ưu tiên trong việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các luật của Quốc hội, pháp lệnh của ủy ban Thường vụ Quốc hội.Ở Việt Nam, Quốc ...
CON CHUNG
Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ ...
CON NGOÀI GIÁ THÚX. Con ngoài hôn nhân.
 
CON NGOÀI HÔN NHÂN
Con có cha mẹ không phải là vợ chồng.Thông thường con ngoài hôn nhân được người mẹ thụ thai và sinh ra trong khoảng thời gian người mẹ không tồn tại quan hệ hôn nhân (không có ...
CON NUÔI
Người được trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục bởi cha, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật.Theo Luật hôn nhân và gia đình, quan hệ giữa con nuôi với cha, mẹ nuôi ...