Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 600 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

BAN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Là tổ chức thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị ...
BAN ĐỔI MỚI TẠI DOANH NGHIỆP
Là tổ chức được thành lập tại doanh nghiệp thực hiện bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty mẹ quyết định ...
TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
Là tập hợp có tổ chức của những người lao động có trong danh sách làm việc thường xuyên của doanh nghiệp tự nguyện thực hiện nghị quyết Hội nghị ...
BÁN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Là phương thức lựa chọn người mua doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp khi có từ hai người đăng ký mua trở lên thông qua trả giá cạnh tranh công ...
BÁN THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TIẾP
Là phương thức đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng trực tiếp giữa người bán doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp với người mua doanh nghiệp, bộ phận doanh ...
CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP KHÔNG THANH TOÁN
Là phương thức không phải hoàn trả tiền cho bên chuyển giao doanh nghiệp.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% ...
CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP CÓ THANH TOÁN
Là phương thức hoàn trả bằng tiền tương ứng với giá trị doanh nghiệp chuyển giao của bên nhận chuyển giao cho bên chuyển giao.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị ...
BÊN NHẬN CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP
Là công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong tập đoàn kinh tế, ...
BÊN CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP
Là công ty mẹ hoặc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm đại diện chủ sở hữu nhà nước.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về ...
NGƯỜI GIAO, NGƯỜI BÁN DOANH NGHIỆP HOẶC BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP
Là cơ quan, tổ chức đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước)
NGƯỜI NHẬN GIAO DOANH NGHIỆP
Là tập thể người lao động trong doanh nghiệp nhận giao doanh nghiệp.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn ...
NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP HOẶC BỘ PHẬN DOANH NGHIỆP
Là tập thể người lao động trong doanh nghiệp, pháp nhân, nhóm người hoặc cá nhân mua doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định ...
CÔNG TY MẸ
Là công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong tập đoàn kinh tế, ...
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC
Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), Ủy ban nhân ...
CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP
Là việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thành viên giữa bên ...
GIAO DOANH NGHIỆP
Là việc chuyển quyền sở hữu không thu tiền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thành viên cho tập thể người lao động ...
BÁN DOANH NGHIỆP
Là việc chuyển đổi sở hữu toàn bộ một doanh nghiệp hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác có thu tiền.(Theo ...
TRUNG TÂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(Theo  Điều  51  ...
LỢI TỨC PHÁT SINH TỪ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG
Là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.(Theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn ...
HOA LỢI PHÁT SINH TỪ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG
Là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.(Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân ...
PHẠM VI CỤ THỂ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN TẠI CÁC KHU VỰC NGOÀI CỬA KHẨU
Là địa điểm cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan hoặc giám sát hải quan hoặc kiểm soát hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa theo ...
PHẠM VI CỤ THỂ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN TẠI BƯU ĐIỆN QUỐC TẾ
Là khu vực thuộc điểm phục vụ bưu chính thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, lưu giữ bưu gửi với nước ngoài theo điều ước quốc tế của Liên minh ...
TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Là những quy định về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp thực hành thẩm định giá dùng làm chuẩn mực để phục vụ hoạt động thẩm ...
TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trên cơ sở tham gia tự nguyện của các thẩm định viên về ...
KHÁCH HÀNG THẨM ĐỊNH GIÁ
Là tổ chức, cá nhân thuê doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản yêu cầu, đề ...
DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp và được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...
TÁC GIẢ TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG
Là người trực tiếp sáng tác ra mẫu phác thảo được duyệt để xây dựng thông qua dự thi hoặc được chỉ định.(Theo Khoản 1 Điều 22 Nghị định 113/2013/NĐ-CP ...
SAO CHÉP TÁC PHẨM MỸ THUẬT
Là việc làm ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật)
GIÁM ĐỊNH TÁC PHẨM MỸ THUẬT
Là xác định giá trị nghệ thuật, nguồn gốc, tác giả và chủ sở hữu tác phẩm mỹ thuật.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật)
NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT
Là loại hình nghệ thuật sắp xếp các vật thể, hình thể, hình ảnh tĩnh hoặc động có nội dung và tính thẩm mỹ.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
MẪU PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG
Là bản gốc để thể hiện và hoàn chỉnh tác phẩm.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật)
TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG
Là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, kích thước lớn, có tính biểu tượng cao, đặt cố định nơi công cộng.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định ...
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT
Là việc trưng bày, công bố, giới thiệu tác phẩm mỹ thuật đến công chúng, bao gồm triển lãm quy mô toàn quốc, khu vực, tỉnh, thành phố trực thuộc ...
TÁC PHẨM MỸ THUẬT
Là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục, bao gồm:a) Hội họa: tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, giấy ...
NƠI TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU L
Là nhà, kho, bến, bãi, âu thuyền, trụ sở cơ quan hoặc nơi khác do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định.(Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị ...
GIAO DỊCH LIÊN QUAN TỚI CÔNG NGHỆ MỚI
Là giao dịch sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch mà không cần gặp mặt trực tiếp nhân viên của đối tượng báo cáo.(Theo Khoản ...
HÀNH VI RỬA TIỀN NHẰM TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân ...
TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN
Là pháp nhân hoặc tổ chức có hoạt động chính là huy động hoặc phân bổ vốn cho các mục đích từ thiện, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã ...
GIAO DỊCH PHỨC TẠP
Là giao dịch được thực hiện thông qua phương thức không phù hợp với bản chất của giao dịch như: Giao dịch được thực hiện thông qua nhiều bên trung ...
GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN BẤT THƯỜNG
Là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH