Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 440 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGÂN HÀNG MÔ
là cơ sở y tế do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập.(Theo khoản 1 Điều 35 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến ...
GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS
Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS bao gồm xét nghiệm HIV và giám sát trọng điểm HIV nhằm mục đích xác định tỷ lệ nhiễm HIV và phân bố nhiễm ...
TRANH CHẤP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
là tranh chấp phát sinh trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.(Theo khoản 1 Điều 75 Luật Công nghệ thông tin 2006)
CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
là tập hợp thông tin được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin của mình và phục vụ lợi ích ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy ...
KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin. ...
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM
là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau đây:a) Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia ...
CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm thông tin số, bao gồm thông tin kinh tế - xã hội, thông tin khoa học - giáo dục, thông tin văn ...
CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần mềm, bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển, tự động hóa và các sản ...
CÔNG NGHIỆP PHẦN CỨNG
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần cứng, bao gồm phụ tùng, linh kiện, thiết bị số.(Theo khoản 1 Điều 47 Luật Công nghệ thông tin 2006)
CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm thông tin số, bao gồm thông tin kinh tế - xã hội, thông tin khoa học - giáo dục, thông tin văn ...
CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần mềm, bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển, tự động hóa và các sản ...
CÔNG NGHIỆP PHẦN CỨNG
là công nghiệp sản xuất các sản phẩm phần cứng, bao gồm phụ tùng, linh kiện, thiết bị số.(Theo khoản 1 Điều 47 Luật Công nghệ thông tin 2006)
CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN SỐ
là chương trình máy tính tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin số, thực hiện việc tìm kiếm thông tin số và gửi lại thông tin số tìm kiếm ...
CHO THUÊ CHỖ LƯU TRỮ THÔNG TIN SỐ
là dịch vụ cho thuê dung lượng thiết bị lưu trữ để lưu trữ thông tin trên môi trường mạng.(Theo khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ thông tin 2006)
THOẢ THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU
Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau bao gồm:a) Việc Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau được ...
DẤU HỢP CHUẨN, DẤU HỢP QUY
là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo khoản 1 Điều 43 Luật Tiêu chuẩn ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN
Quy chuẩn kỹ thuật an toàn bao gồm:a) Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến an toàn sinh học, an toàn cháy nổ, an toàn ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG
bao gồm các quy định về kỹ thuật và quản lý áp dụng cho một lĩnh vực quản lý hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình.(Theo ...
BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
là tổ chức tư vấn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập cho từng lĩnh vực tiêu chuẩn.Thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia ...
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VÀ KÝ HIỆU TIÊU CHUẨN
Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:1. Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.(Theo ...
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
1. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề ...
TỔ CHỨC LUẬT SƯ TOÀN QUỐC
là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong phạm vi cả nước, đại diện cho luật sư, các Đoàn luật sư, có tư cách pháp nhân, ...
BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ
là cơ quan chấp hành của Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu luật sư của Đoàn luật sư, do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại ...
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HOẶC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ
là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn luật sư.(Theo khoản 1 Điều 62 Luật Luật sư 2006)
LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
là việc luật sư tự mình nhận vụ, việc, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với ...
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một ...
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH
Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.(Theo khoản 2 Điều 34 Luật Luật ...
CÔNG TY LUẬT
Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.(Theo khoản 1 ...
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
1. Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.Luật sư thành lập văn phòng luật ...
LUẬT SƯ
là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Luật sư 2006, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, ...
HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
là hoạt động sử dụng tàu bay để thực hiện các chuyến bay trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các lĩnh ...
AN NINH HÀNG KHÔNG
là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất ...
HÀNG NGUY HIỂM
là vật hoặc chất có khả năng gây nguy hiểm cho sức khoẻ, tính mạng của con người, sự an toàn của chuyến bay, tài sản hoặc môi trường.(Theo khoan ...
NGƯỜI VẬN CHUYỂN THỰC TẾ
là người thực hiện toàn bộ hoặc một phần vận chuyển theo sự uỷ quyền của người vận chuyển theo hợp đồng nhưng không phải là người vận chuyển kế ...
NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO HỢP ĐỒNG
là người giao kết hợp đồng vận chuyển bằng đường hàng không với hành khách, người gửi hàng hoặc đại diện của hành khách, người gửi hàng.(Theo khoan 1 Điều ...
HÀNH LÝ XÁCH TAY
là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do hành khách bảo quản trong quá trình vận chuyển.(Theo khoan 1 Điều 149 Luật hàng không ...
HÀNH LÝ KÝ GỬI
là hành lý của hành khách được chuyên chở trong tàu bay và do người vận chuyển bảo quản trong quá trình vận chuyển.(Theo khoan 1 Điều 149 Luật hàng ...
VÉ HÀNH KHÁCH
là chứng từ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng, các điều kiện của hợp đồng. Vé hành khách ...
VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giao nhận hàng hóa để vận chuyển bằng đường hàng không giữa doanh nghiệp giao nhận hàng hóa và người gửi ...