Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BỘ LUẬT HAMMURABI
Bộ luật được soạn thảo vào thời vua Hammurabi (Hammurabi; 1793-1750 trước Công nguyên), người sáng lập vương triều Amorit (Amorite) đầu tiên của vương quốc cổ Babylon.Bộ luật Hammurabi được đoàn khảo cổ người Pháp tìm ra năm 1902. Theo các ...
BỘ LUẬT HÀNG HẢI NĂM 1990
Đạo luật quy định và điều chỉnh các quan hệ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hàng hải được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30.6.1990 và được Chủ tịch Hội đồng Nhà ...
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Đạo luật hoàn chỉnh bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự quy định về tội phạm và hình phạt nói chung cũng như về các tội phạm cụ thể và các ...
BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC
Bộ luật ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497), nên gọi là Bộ luật Hồng Đức và còn có tên gọi khác là Quốc triều hình luật.Bộ ...
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Văn bản (đạo luật) pháp điển hóa các quy phạm pháp luật lao động theo một hệ thống thống nhất, được Quốc hội thông qua.Bộ luật lao động đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
BỘ LUẬT NAPÔLÊÔNG (BỘ LUẬT DÂN SỰ PHÁP)
Bộ luật dân sự của Cộng hòa Pháp được soạn thảo dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Napôlêông Đệ nhất và được thông qua vào năm 1804.Trước khi Bộ luật này được thông qua, ở Pháp tồn tại ...
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Văn bản luật do Quốc hội ban hành, quy định trình tự, thủ tục, nội dung tiến hành các hoạt động khởi kiện, điều tra, xét xử, thi hành án và những quan hệ pháp ...
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Văn bản luật do Quốc hội ban hành, quy định trình tự, thủ tục, nội dung tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và những quan ...
BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tổng thể các cơ quan chấp hành - điều hành do Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp lập ra để quản lý toàn diện hoặc quản lý ngành, lĩnh vực trong cả nước hoặc trên phạm ...
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Tổng thể các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương hợp thành hệ thống được tổ chức, hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ nhằm ...
BỘ TRƯỞNG
Người đứng đầu và lãnh đạo một bộ, cơ quanngang bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách trong phạm vi cả nước.Ở Việt Nam, do những ...
BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH
Đền bù bằng tiền mặt những thiệt hại về vật chất mà kẻ gây chiến phải chịu trách nhiệm theo pháp luật quốc tế.Các khoản đền bù cũng có thể là các khoản tiền, vàng ...
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về ...
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO THUHỒIĐẤT
Quyền của chủ thể đang sử dụng đất bị thu hồi nhằm bù đắp thiệt hại về vật chất cho người sử dụng đất trong trường hợp bị thu hồi đất để chuyển sang sử ...
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
Một loại trách nhiệm dân sự của bên có lỗi (cố ý hoặc vô ý), gây hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp ...
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG
Hình thức trách nhiệm dân sự đặt ra khi hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng đã gây ra thiệt hại, theo đó, bên có hành vi vi phạm phải bù đắp những ...
BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Tổng số) chi lớn hơn (tổng số) thu trong năm ngân sách, tình trạng mất cân đối của ngân sách, phản ánh sự thiếu hụt của nền tài chính.Bội chi ngân sách kéo dài sẽ ...
BỘI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Tổng số) thu lớn hơn (tổng số) chi trong năm ngân sách.Bội thu ngân sách là biểu hiện tình trạng lành mạnh và ổn định của ngân sách nhà nước, tạo cơ sở để tăng ...
BÙ TRỪ NGHĨA VỤ
Một hình thức chấm dứt nghĩa vụ giữa các nghĩa vụ cùng loại, đối nhau và cùng đến thời hạn thực hiện.Khi các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại, đối với ...
BUÔN BÁN HÀNG CẤM
Mua bán những hàng hóa bị pháp luật cấm.Những mặt hàng cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: thuốc phiện và các sản phẩm thuốc phiện; vũ khí, quân trang quân ...
BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
Mua đi bán lại hàng hóa biết rõ là hàng giả.Buôn bán hàng giả là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói chung cũngnhư lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng ...
BUỘC CHẤM DỨT HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT
Tổng hợp các biện pháp, cách thức do các chủ thể có quyền bị xâm hại hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để tác động vào chủ thể có hành ...
BUỘC KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG ĐẤT
Hình thức xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bắt buộc người ...
BUỘC PHẢI CHỊU THỬ THÁCH
Buộc người phạm tội phải chấp hành nghĩa vụ học tập, lao động dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức và chính quyền cơ sở được tòa án giao trách nhiệm.Buộc phải chịu ...
BUỘC THÁO DỠ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP
Biện pháp cưỡng chế hành chính nhằm khắc phục hậu quả được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt hành chính khi xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.Cá nhân, tổ ...
BUỘC THÔI VIỆC
Hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất đối với cán bộ, công chức. Người có thẩm quyền ra quyết định không cho cán bộ, công chức tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước do vi phạm kỷ ...
BUỘC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Tổng hợp những biện pháp, cách thức do các chủ thể có quyền thực hiện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng nhằm tác động vào người có nghĩa vụ, cưỡng chế ...
BUỘC TỘI
Hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã ...
BUÔN LẬU
(Hành vi) buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới.Buôn lậu là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương của Nhà nước. Do vậy, luật hình sự Việt ...
BÚT DANH
Tên khác của tác giả ghi trên tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.Tác giả có thể dùng tên thật hoặc bút danh để ghi trên tác phẩm do mình sáng tạo ra.