Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 9.960 thuật ngữ.
Năng suất lạnh danh định
Là khả năng làm lạnh của thiết bị làm lạnh hoặc điều hòa không khí ở điều kiện tiêu chuẩn và được ghi trên nhãn của nhà sản xuất.(Theo khoản ...
Kiểm kê khí nhà kính
Là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính ...
Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (mrv) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Là hệ thống thu thập, xử lý, quản lý, lưu trữ, cung cấp, kiểm tra thông tin và thẩm định kết quả thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà ...
Cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon
Là các cơ chế thực hiện việc đăng ký, triển khai các chương trình, dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ các-bon theo các ...
Các quá trình công nghiệp
Là các hoạt động công nghiệp gây phát thải khí nhà kính từ các quá trình hóa, lý không tiêu thụ năng lượng; là một trong các lĩnh vực phải ...
Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (ipcc)
Là cơ quan thuộc Liên hợp quốc có trách nhiệm cung cấp thông tin, cơ sở khoa học về biến đổi khí hậu do con người gây ra, các tác ...
Chủ thể phát hành trái phiếu
Là doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin về tình hình quản lý, giải ngân nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh ...
Tổ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường
Là tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực môi trường được công bố theo quy định hoặc tổ chức khác có đủ điều kiện sau:a) ...
Cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành
Là cơ sở dữ liệu về một lĩnh vực môi trường chuyên ngành; được xây dựng, vận hành và quản lý theo yêu cầu quản lý trên thực tế của ...
Tỷ lệ tái chế bắt buộc
Là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì ...
Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 9.960 thuật ngữ.