Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 240 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

Mua sắm công
Là quá trình lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp khả thi để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa, ...
Cơ quan mua sắm
Là cơ quan, tổ chức được liệt kê tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Nghị định này được giao làm chủ đầu tư, bên mời thầu ...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu
Là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
Là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai ...
Căn cứ tính lệ phí trước bạ
Là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).(Theo Điều 6 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ)
Số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền
Là toàn bộ số tiền tổ chức, cá nhân thu được từ hành vi vi phạm hành chính và được tính bằng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng, ...
Năm khác
Là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.(Theo điểm b khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
“năm tròn”, “năm khác”
Là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện(Theo khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự
Là Người đứng đầu cơ quan đại diện lãnh sự tại các địa phương (sau đây gọi chung là Tổng lãnh sự).(Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về ...
Cơ quan đại diện nước ngoài
gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và ...
Cơ quan chủ trì
Là cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động đón, tiếp, đoàn khách nước ngoài và chủ trì tổ chức sự kiện quốc tế.(Theo khoản 9 Điều 3 Nghị ...
Thăm cá nhân
Là chuyến thăm thực hiện các mục đích cá nhân, đồng thời có thể kết hợp thực hiện mục đích tăng cường quan hệ song phương thông qua quan hệ ...
Thăm làm việc
Là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với chương trình làm việc ...
Thăm cấp nhà nước
Là chuyến thăm được áp dụng mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho: Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm ...
Người đứng đầu nghị viện
Là Người đứng đầu cơ quan lập pháp của các quốc gia bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, Ủy viên ...
Lãnh đạo đảng, nhà nước
gồm Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó ...
Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
Là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong ...
Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác định theo trình ...
Kiểm tra chuyên ngành
Là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các quy định về kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật ...
Báo cáo thống kê năm
Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Riêng báo cáo thống kê áp dụng đối với ...
Báo cáo thống kê quý
Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng của tháng ...
Kỳ báo cáo thống kê
Là Khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê ...
Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ ...
Cổng dịch vụ công quốc gia
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, truy ...
Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính ...
Bên cho vay
Là tổ chức cấp tín dụng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án PPP.(Theo  khoản 18 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình ...
Nhà đầu tư
Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.(Theo  khoản 16 Điều 3 ...
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP.(Theo  khoản 13 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP về ...
Dự án khác
Là dự án đối ứng của dự án BT được giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.(Theo  khoản ...
Hợp đồng kinh doanh - quản lý (gọi tắt là hợp đồng o&m)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công ...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng btl)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bt)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; ...
Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng bot)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi ...
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là ppp)
Là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự ...
Nơi có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
gọi chung là điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt.(Theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
Vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt
Là nơi thường xảy ra hoặc có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.(Theo  khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt)
Tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng
Là tai nạn có 02 người chết hoặc có từ 09 đến 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm trăm triệu ...
Tai nạn giao thông đường sắt ít nghiêm trọng
Là tai nạn có từ 01 đến 05 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.(Theo  ...
Chốt gác
Là nơi có bố trí người được giao nhiệm vụ để thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông đường sắt ...
Niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt
Là khoảng thời gian được phép khai thác trên đường sắt của phương tiện, tính từ thời điểm phương tiện đóng mới được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an ...