Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BIỂN QUỐC TẾ X. Biển cả.
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia ...
BIỂN THỦ
Hành vi gian dối biến tài sản cống thành tài sản riêng.Người biển thủ tài sản là người có quyền hạn, trách nhiệm đối với việc quản lý tài sản bị biển thủ. Hành vi biển thủ là hành ...
BIỂN Tự DO X. Biển cả.
Vùng biển chung của tất cả các quốc gia, không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào.Vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
Biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức phải thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.Cá nhân hay ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Những biện pháp tập thể được áp dụng theo quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm loại ra sự đe dọa nền hòa bình, an ninh quốc tế, sự vi phạm nền hòa bình của nhân loại ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Biện pháp thi hành án dùng quyền lực Nhà nước bắt phải thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án.Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được Cơ quan thi ...
BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Biện pháp dùng quyền lực nhà nước buộc người có liên quan trong vụ án hình sự phải tuân theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Một số biện pháp cưỡng chế ...
BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH
Cách thức được quy định mà chủ thể quản lý (tổ chức, cá nhân có thẩm quyền) sử dụng quyền lực quản lý được giao để tác động lên đối tượng quản lý (tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý) ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Biện pháp tòa án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ án dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm việc thi hành ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Biện pháp do tòa án quyết định áp dụng để bảo vệ lợi ích cần thiết của đương sự, bảo đảm việc thi hành án.Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được tiến ...
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG LAO ĐỘNG
Biện pháp do tòa án ra quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết các vụ án lao động hoặc giải quyết cuộc đình công nhằm bảo vệ lợi ích cấp thiết của các đương sự ...
BIỆN PHÁP KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Hình thức xử lý được pháp luật lao động quy định đối với các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động làm công.Theo Bộ luật lao động năm 1994, được sửa đổi, bổ sung ...
BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Biện pháp cưỡng chế về mặt tố tụng áp dụng khi có đủ căn cứ đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội ...
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
Hệ thống các biện pháp, cách thức do các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các tổ chức xã hội và công dân thực hiện nhằm hạn chế, ngăn chặn, loại trừ nguyên nhân, ...
BIỆN PHÁP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Biện pháp áp dụng để thi hành bản án, quyết định dân sự.Việc thi hành bản án, quyết định dân sự được tiến hành bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục để người phải thi ...
BIỆN PHÁP TƯ PHÁP
Biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong luật hình sự và do tòa án áp dụng, bổ sung cho hệ thống hình phạt với mục đích thay thế hoặc hỗ trợ cho ...
BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC
Cử công chức thuộc quyền quản lý cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức đến làm việc có thời hạn ơ cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ công vụ.Trong thời gian ...
BIỂU THUẾ
Bảng tập hợp các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế (hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, tài sản...).Thuế suất được quy định trong biểu ...
BỔ NHIỆM
Việc giao cho một người giữ một chức vụ trong bộ máy nhà nước bằng quyết định của cá nhân hay của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Bổ nhiệm là việc làm mang tính ...
BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC
Việc người có thẩm quyền chỉ định một người để giao cho một chức vụ sau khi đã xét người đó có đủ điều kiện do pháp luật quy định theo đúng trình tự, thủ ...
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Trợ giúp, tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp tiến hành được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác bằng cách cung cấp hồ sơ, chứng cứ, phản biện cho các khâu, đoạn trong quá ...
BỘ
Cơ quan thuộc thành phần trong cơ cấu của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong ...
BỘ CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ NĂM 1949 VỀ BẢO HỘ NẠN NHÂN CHIẾN TRANH
Các công ước được ký kết ngày 12.8.1949 tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm mục đích bảo vệ, giúp đỡ các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang (chủ yếu là các cuộc xung đột vũ trang mang ...
BỘ CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN NĂM 1958
Các công ước được ký kết tại Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển ở Geneva (Thụy Sĩ) năm 1958.Hội nghị này đã cho ra đời bốn công ước sau:Công ước về lãnh hải và vùng ...
BỘLUẬT
Một hình thức văn bản quy phạm pháp luật có mức độ hệ thống hóa cao nhất, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên một hoặc nhiều lĩnh vực ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ
Văn bản hệ thống hóa pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ BẮC KỲ
Bộ luật dân sự áp dụng cho xứ Bắc Kỳ Việt Nam dưới thời Pháp thuộc.Bộ luật có tên gọi chính thức là “Bộ dân luật thi hành tại các tòa Nam án Bắc Kỳ", được ban ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ NAM KỲ
Bộ dân luật giản yếu được ban hành ngày 26.3.1884 áp dụng cho xứ Nam Kỳ.Đây là bộ luật dân sự đầu tiên ở nước ta được xây dựng theo tinh thần của nền pháp ...
BỘ LUẬT DÂN SỰ TRUNG KỲ
Bộ luật dân sự áp dụng cho xứ Trung Kỳ, với tên gọi cũ là Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật, gồm 5 quyển được ban hành bởi nhiều đạo dụ trong những thời gian ...
BỘ LUẬT GIA LONG
Văn bản pháp luật quan trọng nhất và cũng là di tích pháp lý lớn nhất của Nhà nước phong kiến Việt Nam thế kỷ XIX.Bộ luật Gia Long, tên gọi chính thức là "Hoàng Việt luật lệ”, ngoài ...