Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 240 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

THÔNG TIN CÔNG CỘNG
Là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ ...
THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là thông tin được lưu trữ, truyền đưa, thu thập và xử lý thông qua mạng.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng ...
NGƯỜI CHƠI TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG (GỌI TẮT LÀ NGƯỜI CHƠI)
Là cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...
ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò ...
DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG (GỌI TẮT LÀ DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ)
Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị và sử dụng ...
DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG (GỌI TẮT LÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ)
Là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về ...
TÀI NGUYÊN INTERNET
Là tập hợp tên và số thuộc quyền quản lý của Việt Nam, bao gồm:a) Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, các tên miền khác liên quan đến quyền ...
NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET
Là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet hoặc điểm truy nhập Internet công cộng ...
ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG
Bao gồm:a) Địa điểm mà đại lý Internet được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ;b) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp là địa ...
ĐẠI LÝ INTERNET
Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet thông qua hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp ...
DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET
Là doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, ...
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET
Là một hệ thống thiết bị viễn thông được một tổ chức hoặc doanh nghiệp thiết lập để cung cấp dịch vụ kết nối Internet.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị ...
DỊCH VỤ INTERNET
Là một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ kết nối Internet:a) Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung ...
MẠNG
Là khái niệm chung dùng để chỉ mạng viễn thông (cố định, di động, Internet), mạng máy tính (WAN, LAN).(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, ...
TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có ...
VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có ...
VIỆN PHÁP Y QUỐC GIA
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có ...
ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
Là đồng xèng, thẻ được sử dụng thay thế tiền để phục vụ cho việc tổ chức loại hình trò chơi điện tử có thưởng và chỉ có giá trị ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do bộ tài chính cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử ...
TỶ LỆ TRẢ THƯỞNG
Là tỷ lệ phần trăm trả thưởng bình quân cho người chơi của máy giật xèng trong một khoảng thời gian hoặc trên số vòng quay nhất định được nhà ...
NGƯỜI CHƠI
Là các cá nhân thuộc đối tượng được phép chơi các loại hình trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng quy ...
ĐIỂM KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ ĐIỂM KINH DOANH)
Là một căn phòng hoặc một số căn phòng thuộc địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi điện ...
MÁY GIẬT XÈNG
Là máy trò chơi điện tử có thưởng có từ 03 cuộn hình ảnh trở lên trên màn hình để xác định kết quả thắng cược hoặc trúng thưởng ngẫu ...
MÁY TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
Là thiết bị điện tử chuyên dụng được phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP để thực hiện các trò chơi có thưởng được cài đặt sẵn ...
KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò ...
TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
Là các trò chơi may rủi được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trúng thưởng ...
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI
Là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ MUA THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ
Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.(Theo điểm b khoản 1 Điều 6 ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC BÁN CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ
Theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ
Là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai ...
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI ĐẤT
Là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai ...
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC KHÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước không hỗ trợ, giá dịch vụ sự nghiệp công xác định theo cơ ...
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ ...
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC
Là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao ...
CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KINH TẾ, SỰ NGHIỆP KHÁC
Là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị ...
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là các tài liệu, bằng chứng, chứng cứ được các cơ quan nghiệp vụ thu thập bảo đảm tính khách quan, chính xác và khoa học.(Theo khoản 1 Điều 11 ...
CƠ QUAN NGHIỆP VỤ NGĂN CHẶN XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực ...
CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Là tất cả các quyền của nhà nước đối với không gian mạng, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 142/2016/NĐ-CP ...
KHÔNG GIAN MẠNG
Là môi trường được tạo từ cơ sở hạ tầng thông tin và hoạt động của các thành phần xã hội trên cơ sở hạ tầng thông tin đó nhằm ...
LOẠI TRỪ XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Là hoạt động bảo vệ và đáp trả hợp pháp vào nguồn thông tin gây xung đột trên mạng.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH