Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 120 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
Là việc Nhà nước có quyết định giao cho đối tượng quyền quản lý, khai thác, sử dụng tài sản với những điều kiện cụ thể.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
GIAO QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN
Là việc Nhà nước có quyết định giao quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản cho đối tượng được giao.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG MỘT PHẦN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( GỌI LÀ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai bằng nhiều nguồn vốn trong đó có một phần ngân ...
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TOÀN BỘ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( GỌI LÀ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH CẤP)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước để thực ...
TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC CHO CÂY TRỒNG
Là việc áp dụng quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu ...
THỦY LỢI NHỎ
Là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tích trữ nước, cấp nước, tưới, tiêu, thoát nước có quy mô nhỏ hơn: 20 ha đối với vùng miền núi cả ...
 
PHÂN LOẠI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ L
Là việc phân chia, đánh giá, phân cấp chất lượng, giá trị sử dụng, tính chất nguy hiểm và thống kê theo từng loại vũ khí, vật liệu nổ quân ...
NƠI CẤT GIỮ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là địa điểm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bố trí để cất giữ, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh, phòng ...
KHO VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là công trình được xây dựng trên một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy ...
HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong việc phổ biến các quy định của pháp luật, hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, cấu tạo, tính năng, tác ...
LÀM MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG CỦA VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là việc tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật về vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm mất khả năng sử dụng của ...
PHIẾU MUA HÀNG, PHIẾU SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÈM THEO HÀNG HÓA ĐƯỢC BÁN, DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG ỨNG
Là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ ...
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI
Là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của ...
CÔNG TRÌNH XÃ HỘI, VĂN HÓA, THỂ THAO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
Là toàn bộ các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống, hoạt động văn hóa, thể thao của người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.(Theo ...
TỶ LỆ LẤP ĐẦY CỦA KHU CÔNG NGHIỆP
Là tỷ lệ diện tích đất công nghiệp đã cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp ...
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC
Là quy hoạch được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu ...
DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, ...
DIỆN TÍCH ĐẤT CÔNG NGHIỆP
Là diện tích đất của khu công nghiệp để cho nhà đầu tư thuê, thuê lại thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, ...
MỞ RỘNG KHU KINH TẾ
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề để nâng cao tiềm năng phát triển, tính lan tỏa của khu ...
KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liền và địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc ...
KHU KINH TẾ VEN BIỂN
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trình tự và ...
KHU KINH TẾ
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
Là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc khu công nghiệp để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cho các nhà đầu tư thuê, ...
PHÂN KHU CÔNG NGHIỆP
Là một phần diện tích của khu công nghiệp với ranh giới được xác định, phù hợp với quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp, chuyên sản xuất và ...
MỞ RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề, có thể kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với ...
KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ
gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp là khu chức năng chính; khu đô thị - dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiện ...
CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khác nhằm tối ưu hóa việc sử ...
KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI
Là khu công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, ...
KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ ...
KHU CHẾ XUẤT
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều ...
KHU CÔNG NGHIỆP
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo ...
HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG (GỌI LÀ KHUYẾN NÔNG PPP)
Là sự hợp tác giữa Nhà nước với các tổ chức, cá nhân cùng đầu tư, triển khai hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.(Theo ...
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG
Là những chỉ tiêu biểu hiện bằng giá trị hoặc hiện vật được sử dụng để thực hiện nội dung hoạt động khuyến nông.(Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN ( GỌI CHUNG LÀ MÔ HÌNH)
Là một nội dung của chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông nhằm áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ quản lý có quy mô phù hợp để ...
KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG
Là kế hoạch về nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông địa phương.(Theo khoản 8 Điều ...
DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG
Là tập hợp các nội dung hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông trung ương, thời gian thực hiện từ 01 đến 05 năm, gồm: tên ...
ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
Là các tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG
Là tập hợp các dự án, nhiệm vụ khuyến nông để phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngành và địa phương trong từng giai đoạn, ...
ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
Là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định ...