Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 9.960 thuật ngữ.
Thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất
Là thuốc thú y có chứa các chất được quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021.(Theo khoản 5 Điều ...
Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa việt nam và trung quốc
Là giấy phép được quy định tại Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân ...
Phương tiện thương mại
Là phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa, hành khách vì mục đích thương mại.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục ...
Thời hạn của giấy phép được điều chỉnh
Là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất.(Theo điểm đ khoản 2 Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện ...
Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điều chỉnh
Là thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh tại thời điểm gần ...
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân ...
Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Là một căn phòng hoặc một số căn phòng được kết nối với nhau thành một khu vực riêng biệt trong cơ sở lưu trú du lịch thuộc địa điểm ...
Trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
Là đình chỉ hoạt động có thời hạn, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho ...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp trung ương
Là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.(Theo điểm c khoản 3 Điều 161 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa các cấp
 gồm:a) Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa trực thuộc Sở Y ...
Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 9.960 thuật ngữ.