Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 320 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

Hệ thống công trình thủy lợi vừa
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 2.000 ha đến dưới 20.000 ha;(Theo điểm ...
Bờ bao nhỏ
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích dưới 500 ha.(Theo điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Bờ bao lớn
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 10.000 ha trở lên;(Theo điểm a khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Đường ống vừa
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 0,25 m3/s đến dưới 3 m3/s hoặc có đường kính trong từ 500 mm đến dưới 1500 mm;(Theo điểm b khoản 8 Điều ...
Cống nhỏ
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới 10 m;Đối với các vùng còn lại dưới 5 m.(Theo điểm c khoản 6 ...
Cống lớn
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 30 m trở lên;Đối với vùng còn lại từ 20 m trở lên.(Theo điểm ...
Trạm bơm vừa
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 3.600 m3/h đến dưới 72.000 m3/h hoặc trạm bơm nhỏ nhưng có công suất động cơ mỗi tổ máy từ 150 KW ...
Xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ
Là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt ...
Đập
Là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
Hệ thống công trình thủy lợi
Là hệ thống bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực.(Theo khoản 1 ...
Chỉ huy nổ mìn
Là người được Giám đốc tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bổ nhiệm để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng vật ...
Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Là việc thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.(Theo ...
Giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Là đơn giá của sản phẩm, hàng hóa đó được bán ra gần nhất tại thời điểm phát hiện vi phạm nhân với số lượng sản phẩm, hàng hóa vi ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ ngân sách cấp hoặc ngân sách hỗ trợ
Là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản ...
Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp
Là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản ...
Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nhiệm vụ quản lý nhiệm vụ khoa học ...
Cơ sở dữ liệu về tài sản khoa học và công nghệ
Là bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng để thống nhất quản lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ ...
Giao quyền sử dụng tài sản
Là việc Nhà nước có quyết định giao cho đối tượng quyền quản lý, khai thác, sử dụng tài sản với những điều kiện cụ thể.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng một phần ngân sách nhà nước ( gọi là nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ)
Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt triển khai bằng nhiều nguồn vốn trong đó có một phần ngân ...
Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng
Là việc áp dụng quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu ...
Phân loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ l
Là việc phân chia, đánh giá, phân cấp chất lượng, giá trị sử dụng, tính chất nguy hiểm và thống kê theo từng loại vũ khí, vật liệu nổ quân ...
Kho vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Là công trình được xây dựng trên một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí, thiết kế, xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy ...
Làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ
Là việc tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn kỹ thuật về vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện các biện pháp làm mất khả năng sử dụng của ...
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của ...
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp
Là tỷ lệ diện tích đất công nghiệp đã cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp ...
Doanh nghiệp chế xuất
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, ...
Mở rộng khu kinh tế
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề để nâng cao tiềm năng phát triển, tính lan tỏa của khu ...
Khu kinh tế ven biển
Là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trình tự và ...
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp
Là dự án đầu tư sử dụng đất thuộc khu công nghiệp để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cho các nhà đầu tư thuê, ...
Mở rộng khu công nghiệp
Là việc phát triển thêm diện tích ở khu vực có ranh giới lân cận hoặc liền kề, có thể kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với ...
Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp
Là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công nghiệp hoặc với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khác nhằm tối ưu hóa việc sử ...
Khu công nghiệp hỗ trợ
Là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ ...
Khu công nghiệp
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo ...
Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông
Là những chỉ tiêu biểu hiện bằng giá trị hoặc hiện vật được sử dụng để thực hiện nội dung hoạt động khuyến nông.(Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
Kế hoạch khuyến nông địa phương
Là kế hoạch về nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông địa phương.(Theo khoản 8 Điều ...
Đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ chuyển giao quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.(Theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về ...
Đối tượng thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp
Là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định ...
Khuyến nông
Là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu ...
Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài
Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt ...
Liên kết giáo dục
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương ...