Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Là việc lập, phân bổ, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước trên cơ sở xác định rõ kinh phí ngân sách gắn với nhiệm vụ, dịch vụ, sản ...
QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
Là quỹ của Nhà nước được thành lập ở trung ương và cấp tỉnh.(Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước)
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
gồm ngân sách của các cấp chính quyền địa phương, trong đó:a) Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh), bao gồm ngân ...
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH
Là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh và tổng ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
Là cơ sở dữ liệu gốc để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.(Khoản 2 Điều 32  Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Là điểm truy cập trên môi trường mạng của hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nhận, truyền thông điệp dữ liệu giao ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN (GỌI LÀ TỔ CHỨC I-VAN)
Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng ...
DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI GỌI LÀ DỊCH VỤ I-VAN)
Là dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội giữa cơ quan, tổ chức, cá ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là tài khoản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã ...
MÃ XÁC THỰC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là mật khẩu dùng một lần cho từng lần giao dịch được sử dụng đối với cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã ...
CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.(Theo ...
HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
Là hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã ...
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 166/2016/NĐ-CP được thực hiện bằng phương tiện điện tử.(Theo khoản 1 ...
ĐỒNG TIỀN NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Là đồng Việt Nam.(Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản)
ĐỊA ĐIỂM KÊ KHAI VÀ NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DẦU THÔ, KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ THAN
Là Cục thuế địa phương nơi người nộp phí đặt văn phòng điều hành chính.(Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với ...
SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC TRONG KỲ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHẢI NỘP
Là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí (Q2). Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu ...
HÀNG HÓA MAU HỎNG
bao gồm các loại hàng hóa là hàng thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh hoặc hàng hóa có thời hạn sử dụng chỉ còn dưới 60 ngày kể từ ...
CÁC KHOẢN NỢ
bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí ...
NGƯỜI LƯU GIỮ
Là người quản lý hàng hóa trong thời gian hàng hóa bị lưu giữ trên cơ sở hợp đồng gửi giữ hàng hóa với người vận chuyển. Hợp đồng gửi ...
HÀNG HÓA BỊ LƯU GIỮ
Là hàng hóa do người vận chuyển hoặc người được người vận chuyển ủy quyền lưu giữ tại cảng biển hoặc khu vực kho bãi để bảo đảm việc thanh ...
CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Là công chức, viên chức nhưng không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm ...
THANH TRA VIÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Là công chức của Thanh tra bộ, Thanh tra sở được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật ...
THANH TRA SỞ
 Là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và ...
THANH TRA BỘ
Là cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) ...
TRUNG TÂM THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của Việt Nam tiếp nhận, xử lý ...
CẤP ĐỘ 3
Là cấp độ đặc biệt, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt trong thời gian có thể hoặc sắp xảy ra sự cố an ninh đối ...
CẤP ĐỘ 2
Là cấp độ cao, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh cao hơn trong thời gian có nguy cơ cao về sự cố an ninh đối với tàu ...
CẤP ĐỘ 1
Là cấp độ thông thường, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh tối thiểu trong Điều kiện hoạt động bình thường của tàu biển, giàn di động hoặc ...
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI
Cấp độ an ninh hàng hải được phân chia thành 03 cấp, gồm:1. Cấp độ 1: Là cấp độ thông thường, yêu cầu áp dụng các biện pháp an ninh ...
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI
Là mức độ nguy hiểm của một sự cố an ninh hàng hải sẽ xảy ra đối với tàu biển, giàn di động hoặc cơ sở cảng.(Theo khoản 3 Điều ...
SỰ CỐ AN NINH HÀNG HẢI
Là bất kỳ hành động hoặc tình huống khả nghi nào mà đe dọa đến an ninh của tàu biển, giàn di động hoặc cơ sở cảng.(Theo khoản 2 Điều ...
CƠ SỞ CẢNG
quy định tại Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải bao gồm: Cảng biển, cảng thủy ...
KHOÁN ỔN ĐỊNH
Là hình thức khoán theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn ...
KHOÁN CÔNG VIỆC, DỊCH VỤ
Là hình thức khoán một hay nhiều công đoạn theo quy trình trồng và chăm sóc rừng, bảo vệ rừng, vườn cây, mặt nước hoặc khoán theo thời vụ trồng, ...
MẶT NƯỚC
Là vùng đất ngập nước và được sử dụng để nuôi trồng thủy sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc diện tích đất được nhà nước giao cho ...
HỢP ĐỒNG KHOÁN
Là văn bản thỏa thuận dân sự về nội dung khoán và các nội dung giao kết khác giữa bên khoán và bên nhận khoán.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị ...
KHOÁN RỪNG, VƯỜN CÂY, MẶT NƯỚC
Là hình thức thỏa thuận thực hiện công việc trong hoạt động quản lý bảo vệ, sử dụng, sản xuất kinh doanh giữa bên khoán và bên nhận khoán trong ...
DỰ ÁN BÁN TÀU BIỂN SỬ DỤNG VỐN KHÁC
Là dự án bán tàu biển mà trước đây tàu biển đó được đầu tư thuộc dự án mua hoặc đóng mới tàu biển sử dụng vốn khác.(Theo khoản 15  ...
DỰ ÁN BÁN TÀU BIỂN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Là dự án bán tàu biển mà trước đây tàu biển đó được đầu tư thuộc dự án mua hoặc đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước.(Theo khoản ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA HOẶC ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN SỬ DỤNG VỐN KHÁC
Là dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước hoặc dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển mà vốn ...