Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Mạng xã hội (social network)
Là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia s...
Thông tin tổng hợp
Là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kin...
Nguồn tin chính thức
Là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan đảng, nhà nướ...
Dịch vụ nội dung thông tin
Là dịch vụ cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng dịch vụ.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản ...
Thông tin trên mạng
Là thông tin được lưu trữ, truyền đưa, thu thập và xử lý thông qua mạng.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về...
Người chơi trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là người chơi)
Là cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện...
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng ...
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử)
Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống th...
Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là dịch vụ trò chơi điện tử)
Là việc cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi các trò chơi điện tử trên mạng.(Theo Khoản 9 Điều 3 ...
Người sử dụng internet
Là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet hoặc điểm tru...
Điểm truy nhập internet công cộng
Bao gồm:a) Địa điểm mà đại lý Internet được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ;b) Điểm truy nhập Internet công c...
Đại lý internet
Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet thông qua hợp đồng đại lý Internet ký...
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet
Là doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP.(Theo Khoản 4 Đ...
Trạm trung chuyển internet
Là một hệ thống thiết bị viễn thông được một tổ chức hoặc doanh nghiệp thiết lập để cung cấp dịch vụ kết nối Internet.(T...
Dịch vụ internet
Là một loại hình dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ kết nối Internet:a) Dịch vụ truy nhập...
Trung tâm pháp y tâm thần khu vực
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy địn...
Viện pháp y tâm thần trung ương
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy địn...
Viện pháp y quốc gia
Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định 85/2013/NĐ-CP và các quy địn...
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do bộ tài chính cấp cho các doanh nghiệp kinh doan...
Tỷ lệ trả thưởng
Là tỷ lệ phần trăm trả thưởng bình quân cho người chơi của máy giật xèng trong một khoảng thời gian hoặc trên số vòng qu...
Người chơi
Là các cá nhân thuộc đối tượng được phép chơi các loại hình trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh trò chơi điện...
Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (sau đây gọi tắt là điểm kinh doanh)
Là một căn phòng hoặc một số căn phòng thuộc địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh cá...
Máy giật xèng
Là máy trò chơi điện tử có thưởng có từ 03 cuộn hình ảnh trở lên trên màn hình để xác định kết quả thắng cược hoặc trúng...
Máy trò chơi điện tử có thưởng
Là thiết bị điện tử chuyên dụng được phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP để thực hiện các trò chơi...
Trò chơi điện tử có thưởng
Là các trò chơi may rủi được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trú...
Người nộp lệ phí môn bài
Là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá
Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.(Theo điểm b kho...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê
Theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn b...
Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Là dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước không hỗ trợ, giá dịch vụ sự nghiệp công xác đ...
Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Là dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách n...
Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tả...
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác
Là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính...
Kết quả xác định nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng
Là các tài liệu, bằng chứng, chứng cứ được các cơ quan nghiệp vụ thu thập bảo đảm tính khách quan, chính xác và khoa học...
Cơ quan nghiệp vụ ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
Là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tham mưu, tổ chức...
Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
Là tất cả các quyền của nhà nước đối với không gian mạng, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.(Theo khoản 6 Điều ...
Loại trừ xung đột thông tin trên mạng
Là hoạt động bảo vệ và đáp trả hợp pháp vào nguồn thông tin gây xung đột trên mạng.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 142/20...
Khắc phục xung đột thông tin trên mạng
Là hoạt động nhằm xử lý sự cố gây xung đột thông tin trên mạng.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặ...
Chặn lọc thông tin trên mạng
Là biện pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm tách lọc, ngăn chặn không cho các tín hiệu, gói tin, luồng thông tin gây xung đột ...
Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
Là việc thực hiện các biện pháp công nghệ, kỹ thuật để giám sát, phát hiện, cảnh báo, xác định nguồn gốc, chặn lọc, khắc...
Hồ sơ đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Là văn bản của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặ...
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển
gồm doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu và doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển không có tàu.a) Doanh nghiệp kin...
Niêm yết giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu, giá dịch vụ tại cảng biển
Là việc doanh nghiệp thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trụ sở của doanh nghiệp và bằng ...
Giá dịch vụ tại cảng biển
bao gồm: Giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ; giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá sử dụng cầu, bến, phao neo; giá dịch vụ lai d...
Phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển
Là khoản tiền trả thêm cho người vận chuyển ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển (sau đây vi...
Giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển
Là khoản tiền do người thuê vận chuyển trả cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường ...
Công chức quản lý thị trường
Là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và...
Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
bao gồm: Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; Giấy...
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
bao gồm: Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại; Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; Giấy...
Giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường
Là Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn cô...
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
bao gồm: Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá t...