Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 320 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.- Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.- Năng lực ...
DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển biến ...
DI TÍCH QUỐC GIA
là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:a) Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của dân ...
DI TÍCH CẤP TỈNH
là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương, bao gồm:a) Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của địa ...
BẢO TÀNG
là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con ...
YẾU TỐ GỐC CẤU THÀNH DI TÍCH
là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.(Theo ...
KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA
là hoạt động nhận diện, xác định giá trị và lập danh mục di sản văn hóa.(Theo khoản 2 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009)
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI TỔ CHỨC QUỐC TẾ
là Đại diện thường trực, Quan sát viên thường trực hoặc Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.(Theo khoản 3 Điều 19 Luật Cơ quan đại ...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU LÃNH SỰ QUÁN
là Lãnh sự.(Theo khoản 2 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔNG LÃNH SỰ QUÁN
là Tổng Lãnh sự(Theo khoản 2 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoặc Đại biện trong trường hợp chưa cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.(Theo khoản 1 Điều 19 Luật Cơ quan đại diện ...
GIÁ TÍNH THUẾ
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và ...
CĂN CỨ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất. Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt ...
NGƯỜI NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.Trường hợp tổ chức, cá nhân ...
KÊ BIÊN HOA LỢI
Trường hợp người phải thi hành án có tài sản mang lại hoa lợi, Chấp hành viên kê biên hoa lợi đó để bảo đảm thi hành án. Đối với ...
KÊ BIÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
1. Trường hợp kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử ...
KÊ BIÊN NHÀ Ở
1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó ...
TRANH CHẤP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau đây:a) Người tham gia bảo hiểm y tế theo ...
THANH TOÁN THEO TRƯỜNG HỢP BỆNH
là thanh toán theo chi phí khám bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán.(Theo điểm c khoản 1 Điều 30 Luật bảo hiểm ...
THANH TOÁN THEO GIÁ DỊCH VỤ
là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh;(Theo điểm ...
THANH TOÁN THEO ĐỊNH SUẤT
là thanh toán theo định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh và mức đóng tính trên mỗi thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại cơ sở khám ...
DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
gồm dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đại lý vận tải, đại lý bán vé, dịch vụ thu gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch ...
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Vận tải đa phương thức quy định trong Luật giao thông đường bộ 2008 là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng ...
HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG
là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.(Theo khoản 1 Điều 76 Luật giao thông đường bộ 2008)
BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác.(Theo khoản 1 Điều 48 Luật ...
ĐƯỜNG CHUYÊN DÙNG
là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo điểm e khoản 1 Điều 39 Luật giao ...
ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
là đường trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị;(Theo điểm đ khoản 1 Điều 39 Luật giao thông đường bộ 2008)
ĐƯỜNG XÃ
là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có ...
ĐƯỜNG HUYỆN
là đường nối trung tâm hành chính của huyện với trung tâm hành chính của xã, cụm xã hoặc trung tâm hành chính của huyện lân cận; đường có vị ...
ĐƯỜNG TỈNH
là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường có vị trí quan ...
QUỐC LỘ
là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; ...
ĐỖ XE
là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.(Theo khoản 2 Điều 18 Luật giao thông đường bộ 2008)
DỪNG XE
là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng ...
QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
là quy hoạch lĩnh vực chuyên ngành, gồm quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và vận tải đường bộ.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật ...
NGƯỜI CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
là công dân Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008)
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
là khu công nghệ cao tập trung thực hiện hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực ...
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động ...
QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CÔNG NGHỆ CAO QUỐC GIA
là tổ chức tài chính nhà nước để đầu tư vốn, cung cấp dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển doanh nghiệp ứng ...
ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
là đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ cao, hình thành và phát triển doanh nghiệp ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ ...