Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BÚT KÝ PHIÊN TÒA
Bản ghi chép các sự việc diễn ra tại phiên tòa.Bút ký phiên tòa được thể hiện trong nội dung biên bản phiên tòa và biên bản nghị án. Bút ký phiên tòa phải phản ...
BỨC CUNG
Hành vi của người có trách nhiệm lấy lời khai trong hoạt động tư pháp đã sử dụng những thủ đoạn khác nhau cưỡng ép người bị lấy lời khai phải khai sai những điều ...
BỨC HẠI
Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng làm cho người khác phải chết trái với ý chí của họ. Người bức hại có thể tự mình cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân; ...
BỨC TỬ
Làm người khác phải tự sát do đã có hành vi có lỗi đối với họ.Bức tử là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ về ...
CÁ CƯỢC
Việc giao hẹn với nhau có tính được thua về điều phỏng đoán đúng hay sai hoặc về điều thách thức làm được hay không làm được.Việc giao hẹn được thua bằng tiền hay hiện ...
CÁ ĐỘ
Hành vi dùng tiền hay tài sản khác để đánh cuộc về việc phỏng đoán kết quả của một sự kiện sắp diễn ra hoặc đang diễn ra nhưng chưa kết thúc.Cá độ thường có ...
CÁ NHÂN
Con người cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi và tồn tại trong một tập thể hoặc trong một cộng đồng xã hội.Cá nhân là chủ thể phổ biến của các ...
CÁ NHÂN CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Con người cụ thể có năng lực hành vi dân sự, có vốn, có sức khỏe, có kỹ thuật, chuyên môn, có địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành nghề và mặt hàng kinh doanh, không ...
CÁ THỂ HOÁ HÌNH PHẠT
Làm cho hình phạt được tuyên phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh phạm tội của ...
CÁ THỂ HÓA TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt Nam mà nội dung của nó là đòi hỏi các cơ quan xét xử phải xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm đối với xã ...
CÁCH CHỨC
Việc người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một chức vụ nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi ...
CÁCH LY
(Biện pháp tố tụng) tách người tham gia tố tụng khỏi những người khác để đảm bảo cho người đó khai báo trung thực, khách quan. Biện pháp cách ly được thực hiện trong giai ...
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đầu tiên trong lịch sử nhân loại, do giai cấp vô sản Nga liên minh với giai cấp nông dân nghèo và binh lính tiến hành ...
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 Ở VIỆT NAM
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lật đổ ...
CAI TỔNG X. Chánh tổng.
 
CAI TRỊ
Cai quản mọi việc.(Giai cấp hoặc thế lực cầm quyền) sử dụng bộ máy hành chính nhà nước và các công cụ tư pháp để cai quản xã hội, bảo đảm việc chấp hành pháp ...
CẢI BIÊN
Sửa đổi một phần nội dung, chuyển thể loại, thay đổi hình thức thể hiện trên cơ sở bản gốc hoặc một phần bản gốc của tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc dựa trên ...
CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Việc sửa đổi, cải biến về mô hình, cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước nhưng không làm thay đổi bản chất của nhà nước.Cải cách bộ ...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước.Cải cách hành chính là vấn đề diễn ra ở tất cả các quốc ...
CẢI CÁCH PHÁP LUẬT Ở NHẬT BẢN
Cuộc cải cách pháp luật nhằm đưa hệ thống pháp luật phong kiến Nhật Bản vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của pháp luật phong kiến Trung Quốc theo con đường phát triển của pháp ...
CẢI CHÍNH CÔNG KHAI
Sửa chữa lại những thông tin sai lệch về một chủ thể cho đúng với sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình... để ...
CẢI CHÍNH HỘ TỊCH
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) chữa lại cho đúng những sai sót về hộ tịch.Cải chính hộ tịch có thể là việc sửa lại sai sót về ngày, tháng, năm sinh; tên, họ, ...
CẢI LƯƠNG HƯƠNG CHÍNH
Làm cho không còn những khuyết, nhược điểm nào đó bằng biện pháp phi bạo lực để biến đổi một hiện tượng, quá trình cho phù hợp hơn với yêu cầu được đặt ra.Cải lương ...
CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
Buộc người phạm tội phải tự cải tạo dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi họ làm việc hoặc cư trú qua việc phải thực hiện những ...
CẢI TẠO Ở ĐƠN VỊ KỈ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI
Hình phạt chính được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1985, cùng tính chất như hình phạt cải tạo không giam giữ, được áp dụng đối với người phạm tội là quân nhân ...
CẢI TIẾN KỸ THUẬT
Đưa ra giải pháp kỹ thuật trong ứng dụng để sửa đổi một phần nào đó của máy móc, thiết bị kỹ thuật, dây chuyền sản xuất có tính chất tiến bộ và hợp lý nhằm đem lại ...
CAM KẾT QUỐC TẾ
Chính thức cam đoan làm đúng những điều đã hứa. Thông thường, các cam kết quốc tế được lập dưới dạng văn bản một điều ước quốc tế phù hợp với các quy định của ...
CAN THIỆP VŨ TRANG
Hành vi can thiệp bằng vũ lực của một hoặc một số nước này vào công việc nội bộ của một hoặc một số nước khác nhằm chống lại độc lập chủ quyền, thống nhất, ...
CÁN CÂN THANH TOÁN
Hệ thống tài khoản ghi lại toàn bộ các nghiệp vụ thanh toán hay bảng đối chiếu giữa tổng số các khoản thu với các khoản chi của một nước với các nước khác trong ...
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
Hệ thống tài khoản ghi lại toàn bộ các nghiệp vụ thanh toán hay bảng đối chiếu giữa tổng số các khoản thu với các khoản chi về thương mại của một nước với các ...