Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 9.960 thuật ngữ.
Gác tiêu binh danh dự
Là việc bố trí hai hay một số tiêu binh danh dự; “Đội hình tiêu binh danh dự” là việc sắp xếp tiêu binh danh dự thành hai hàng tiêu ...
Năm tròn
Là năm có chữ số cuối cùng là “0”.(Theo điểm a khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
Trưởng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại việt nam
Là Người đứng đầu tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc (sau đây ...
Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài
Là Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm Đại sứ thường trú tại Việt Nam và Đại sứ không thường trú (sau đây gọi chung là ...
Trường hợp đặc biệt
Là trường hợp được cơ quan chủ trì đề xuất áp dụng một số biện pháp lễ tân quy định tại Nghị định này hoặc của khách cấp cao hơn ...
Thăm cá nhân
Là chuyến thăm thực hiện các mục đích cá nhân, đồng thời có thể kết hợp thực hiện mục đích tăng cường quan hệ song phương thông qua quan hệ ...
Thăm làm việc
Là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với chương trình làm việc ...
Thăm cấp nhà nước
Là chuyến thăm được áp dụng mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho: Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm ...
Người đứng đầu nghị viện
Là Người đứng đầu cơ quan lập pháp của các quốc gia bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ nghị viện, Ủy viên ...
Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
Là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong ...
Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 9.960 thuật ngữ.