Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 360 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA HOẶC ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Là dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển mà vốn của Nhà nước chiếm từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong ...
TUỔI CỦA TÀU BIỂN
Được tính bằng số năm và bắt đầu từ ngày đặt sống chính của tàu; trường hợp không xác định được ngày đặt sống chính thì tính từ ngày việc ...
CẢNG ĐĂNG KÝ HOẶC NƠI ĐĂNG KÝ CỦA TÀU BIỂN
Là tên cảng biển hoặc tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan thực hiện đăng ký tàu biển đặt trụ sở, sau đây gọi chung là ...
HỒ SƠ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.(Theo khoản 9 ...
MUA, BÁN TÀU BIỂN
Là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, bán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển.(Theo khoản 8 ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN LOẠI NHỎ
Là việc đăng ký tàu biển có động cơ với công suất máy chính dưới 75 kW hoặc tàu biển không có động cơ nhưng có tổng dung tích dưới ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN ĐANG ĐÓNG
Là việc đăng ký đối với tàu biển đã được đặt sống chính nhưng chưa hoàn thành việc đóng tàu.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN TẠM THỜI
Là việc đăng ký tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tạm thời mang cờ quốc tịch Việt ...
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
Là việc đăng ký tàu biển khi tàu biển đó đã được đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng có sự thay đổi về ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN CÓ THỜI HẠN
à việc đăng ký tàu biển trong một thời hạn nhất định khi tàu biển đó có đủ các Điều kiện quy định tại Điều 20 Bộ Luật hàng hải ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHÔNG THỜI HẠN
Là việc đăng ký tàu biển khi tàu biển đó có đủ các Điều kiện quy định tại Điều 20 Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015 và các ...
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
Là việc cơ quan có thẩm quyền về đăng ký tàu biển tại Việt Nam thực hiện ghi, lưu trữ các thông tin về tàu biển vào Sổ đăng ký ...
NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VỀ KẾ TOÁN
Là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao ...
ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG KẾ TOÁN
Là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND". Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, đơn ...
LIÊN DANH TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUA BIÊN GIỚI TẠI VIỆT NAM
à tổ hợp giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam nhưng không hình thành ...
NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
bao gồm chứng từ kế toán; tài khoản kế toán và sổ kế toán; báo cáo tài chính; kiểm tra kế toán; kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ ...
CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUA BIÊN GIỚI TẠI VIỆT NAM
Là việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không có sự hiện diện thương mại tại Việt Nam nhưng vẫn được cung cấp dịch vụ kế ...
ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
bao gồm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại ...
NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐƠN VỊ KẾ TOÁN
Là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) ...
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN KHÁC
Là các đơn vị kế toán không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán .(Theo khoản 3 ...
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
bao gồm cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan); đơn vị kế toán ...
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH
bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hợp tác xã, liên ...
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
Là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở ...
TÀI SẢN CHÌM ĐẮM GÂY NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 2
Là những tài sản thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Gây ách tắc luồng hàng hải hoặc luồng đường thủy nội địa hoặc phải cấm luồng hàng hải ...
TÀI SẢN CHÌM ĐẮM GÂY NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 1
Là những tài sản thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Gây mất an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, hoạt động đường thủy nội ...
TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
bao gồm luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, được xác định cụ thể điểm đầu và điểm cuối và vùng nước cảng, bến thủy nội ...
CẢNG VỤ
Là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực có tài sản chìm đắm, gồm: Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, đơn vị ...
TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
bao gồm các hoạt động: Thăm dò, xây dựng và thực hiện phương án làm nổi, di dời, phá dỡ, phá hủy tài sản chìm đắm.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
bao gồm các hoạt động: Tiếp nhận thông tin, xác định vị trí tài sản chìm đắm, thông báo, xác định chủ sở hữu tài sản, trục vớt, chuyển giao, ...
TÀI SẢN CHÌM ĐẮM GÂY NGUY HIỂM
Là tài sản chìm đắm làm cản trở hoặc gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, hoạt động giao thông đường thủy nội địa; đe dọa tính mạng và ...
TÀI SẢN CHÌM ĐẮM
bao gồm: Tàu thuyền, hàng hóa hoặc các vật thể khác chìm đắm hoặc trôi nổi trên các tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt ...
THỜI GIAN DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO
Là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày không được hoạt động theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp có ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.(Theo ...
DOANH NGHIỆP KINH DOANH CASINO QUY MÔ NHỎ
Là các doanh nghiệp kinh doanh casino với tổng mức đầu tư của dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino dưới ...
DOANH NGHIỆP KINH DOANH CASINO QUY MÔ LỚN
Là các doanh nghiệp kinh doanh casino với tổng mức đầu tư của dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tối ...
DOANH NGHIỆP KINH DOANH CASINO
Là doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 14 Điều 2 Nghị định ...
NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐIỂM KINH DOANH CASINO
Là người được doanh nghiệp kinh doanh casino giao quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoặc một phần công việc hoạt động kinh doanh casino tại Điểm kinh ...
KHU DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TỔNG HỢP CÓ CASINO
Là tổ hợp các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động du lịch, giải trí nghỉ dưỡng, thương mại..., trong đó có hoạt động kinh doanh casino ...
ĐIỂM KINH DOANH CASINO
Là một căn phòng hoặc một số căn phòng để tổ chức kinh doanh casino tại địa điểm được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép ...
ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
Là đồng chíp, đồng xèng, thẻ, phiếu, điểm số quy đổi và các hình thức thay thế tiền mặt khác do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan quản lý ...