Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 400 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ BẢN QUYỀN
là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ TRÚNG THƯỞNG
là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.(Theo khoản 1 Điều 15 Luật Thuế thu ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ ĐẦU TƯ VỐN
là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân mà đối tượng nộp thuế ...
DOANH THU
là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản ...
THU NHẬP CHỊU THUẾ TỪ KINH DOANH
Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế ...
HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;b) Lăng mạ ...
KIỂM SOÁT VIÊN CHẤT LƯỢNG
là công chức được bổ nhiệm vào ngạch kiểm soát viên chất lượng thuộc cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.(Theo khoản 1 Điều 50 Luật chất ...
HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
là việc Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam hoặc cơ quan khác ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP
là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc ...
HỢP ĐỒNG THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ (SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG THỰC TẬP)
là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với cơ sở tiếp ...
HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP
là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề về ...
HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP
là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc ...
TIỀN DỊCH VỤ
là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh nghiệp dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.(Theo ...
TIỀN MÔI GIỚI
Là khoản chi phí mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động.Người lao động có ...
LƯU TRÚ
là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường ...
SỔ HỘ KHẨU
1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.(Theo ...
NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI LÀM NGHỀ LƯU ĐỘNG
Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường ...
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường ...
NƠI CƯ TRÚ CỦA VỢ, CHỒNG
là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận.(Theo Điều 15 Luật Cư trú 2006)
NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ
là nơi cư trú của người giám hộ.Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám ...
NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của ...
NƠI TẠM TRÚ
là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.(Theo khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú 2006)
NƠI THƯỜNG TRÚ
là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.(Theo khoản 1 Điều 12 ...
NƠI CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN
là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.Chỗ ở hợp pháp là ...
LIÊN ĐOÀN THỂ THAO QUỐC GIA
là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về một môn hoặc một số môn thể thao và được gia nhập liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng.(Theo Điều ...
UỶ BAN Ô-LIM-PÍCH VIỆT NAM
1. Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam là tổ chức xã hội về thể thao, đại diện cho thể thao Việt Nam trong phong trào Ô-lim-pích quốc tế.2. Uỷ ban Ô-lim-pích ...
TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ THAO
là loại trường chuyên biệt được thành lập để phát triển năng khiếu của học sinh trong lĩnh vực thể thao.Tổ chức và hoạt động của trường năng khiếu thể ...
CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP
là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân thành lập để thực hiện đào tạo, huấn luyện vận động viên và tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp; kinh ...
THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP
là hoạt động thể thao, trong đó huấn luyện viên, vận động viên lấy huấn luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao là nghề của mình.(Theo khoản 1 Điều 44 ...
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG
là hoạt động tự nguyện của người học được tổ chức theo phương thức ngoại khoá phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khoẻ nhằm tạo ...
GIÁO DỤC THỂ CHẤT
là môn học chính khoá thuộc chương trình giáo dục nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản cho người học thông qua các bài tập và ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH
1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THÔNG TIN, THỂ DỤC, THỂ THAO
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao.2. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ.2. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khoá đào tạo về khoa ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.3. Nam, nữ ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ
Nam, nữ bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội.2. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện ...
TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
là tổ chức sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Bộ Y tế.(Theo khoản 1 Điều 36 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH