Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 271 đến 300 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CÂU LẠC BỘ LUÂN ĐÔN
Diễn đàn đa phương xử lý nợ thương mại giữa nước vay nợ (thường là các nước đang phát triển) với các ngân hàng chủ nợ.Hội nghị đầu tiên của Câu lạc bộ Luân Đôn được tổ ...
CÂU LẠC BỘ PARI
Diễn đàn đa phương xử lý nợ chính phủ, nợ ODA.Câu lạc bộ Pari ra đời năm 1956, có trụ sở tại Pari, có Chủ tịch và Ban thư ký thường trực. Câu lạc bộ Pari chỉ xử lý nợ thương mại, không có trụ sở ...
CẤU THÀNH TỘI PHẠM
Tổng hợp những dấu hiệu cần và đủ, đặc trưng cho tội phạm cụ thể được quy định trong luật.Luật hình sự quy định tội phạm bằng cách mô tả tội phạm được quy định. ...
CẤU THÀNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tổng hợp những yếu tố đặc trưng được pháp luật quy định, thể hiện đầy đủ tính xâm hại đối với trật tự quản lý nhà nước của loại vi phạm hành chính, là cơ ...
CHÁNH ÁN
Người đứng đầu Tòa án nhân dân - cơ quan xét xử.Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. ...
CHÁNH NHẤT
Chức danh để chỉ người đứng đầu tòa thượng thẩm (Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc.Theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 24.1.1946, sau Cách ...
CHÁNH QUAN LANG
Chức danh người đứng đầu bộ máy cai trị người dân tộc thiểu số của chính quyền thực dân Pháp, người đứng đầu tỉnh Hòa Bình được lập từ năm 1919.Chánh quan lang tương đương với chức ...
CHÁNH SỨ
Chức danh của người được nhà vua lựa chọn, chỉ định dẫn đầu đoàn sứ bộ Việt Nam dưới thời phong kiến, có quyền thay mặt vua tiến hành các hoạt động bang giao với ...
CHÁNH THANH TRA
Người đứng đầu tổ chức thanh tra của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, ...
CHÁNH TÒA
Người đứng đầu tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Tòa án nhân dân tối cao có ba tòa phúc thẩm đặt tại Hà Nội, ...
CHÁNH TỔNG
Chức danh người đứng đầu một tổng, đơn vị hành chính dưới cấp huyện, gồm một số xã.Chánh tổng có từ thời nhà Lê, dưới triều đại Tây Sơn được lập lại, nhưng lại bị ...
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ ...
CHÀO HÀNG
Đề nghị của một bên gửi cho một hoặc một số đối tượng đã xác định để bày tỏ ý định muốn bán hoặc muốn mua hàng hóa theo những điều kiện cụ thể mà ...
CHÀO HÀNG KHÔNG THỂ BỊ HUỶBỎ
Chào hàng không thể bị người chào hàng thu hồi hoặc tuyên bố không có giá trị ràng buộc mình trong khoảng thời gian nhất định.Chào hàng không thể bị hủy bỏ thường có nội dung quy ...
CHÀO HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Đề nghị rõ ràng về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của một người gửi cho một hay nhiều người xác định, trong đó người đề nghị bày tỏ ý chí sẽ bị ...
CHẤM DỨT ĐẠI DIỆN
Kết thúc quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Khi chấm dứt đại diện, quyền và nghĩa vụ pháp lý, hậu quả pháp lý phát sinh ...
CHẤM DỨT HÔN NHÂN
Kết thúc sự tồn tại của quan hệ hôn nhân trước pháp luật.Hôn nhân là một trạng thái pháp lý, được xác lập bởi các hành vi pháp lý của các cá nhân và của cơ  quan hữu quan. ...
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
Kết thúc việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đã được xác lập trước đó theo quy định của pháp luật.Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha mẹ và con, giữa anh chị ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Kết thúc quan hệ nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo thỏa thuận của các bên hay theo quy định của pháp luật.Khi có sự kiện pháp lý là căn cứ làm chấm dứt nghĩa ...
CHẤM DỨT QUAN HỆ LAO ĐỘNG
1. Kết thúc quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.2. Không còn sự kiện phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng ...
CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Kết thúc quan hệ pháp luật đã được các chủ thể xác lập.Quan hệ pháp luật khi chấm dứt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật cũng chấm dứt.Quan hệ ...
CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
Kết thúc quyền sở hữu của chủ thể đối với tài sản nhất định.Khi có sự kiện pháp lý là căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu thì quyền sở hữu của chủ thể đối với ...
CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kết thúc các nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.Chấm dứt việc nuôi con nuôi là biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con nuôi và ...
CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Tình trạng bên có nghĩa vụ chưa thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện, thì ...
CHẬM TIẾP NHẬN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Tình trạng nghĩa vụ đã đến thời hạn thực hiện và người có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, nhưng người có quyền lại không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ ...
CHẤP HÀNH
Làm theo đúng những điều được đề ra trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt hay trong mệnh lệnh của cấp trên...Các chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính được coi ...
CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
 (Người bị kết án) thực hiện các nghĩa vụ thuộc về nội dung của hình phạt được áp dụng đối với họ theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa ...
CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tổ chức thực hiện việc thu, chi theo dự toán ngân sách đã được Quốc hội quyết định.Chấp hành ngân sách nhà nước là hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp theo phân ...
CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
Nhận lấy trách nhiệm để thực hành những điều mà pháp luật quy định.Chấp hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ do ...