Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 520 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TỆP TIN BIM
 là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với các dự án, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội ...
GIAI ĐOẠN KẾT THÚC XÂY DỰNG
gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao ...
GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây ...
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây ...
MÃ SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
Là chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được người quyết định đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị ...
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu ...
CHỈ HUY TRƯỞNG HOẶC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CỦA NHÀ THẦU (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ CHỈ HUY TRƯỞNG)
Là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công ...
GIÁM SÁT TRƯỞNG
Là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công ...
CHỦ TRÌ
 là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: chủ trì lập thiết kế quy ...
CHỦ NHIỆM
Là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, ...
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
 là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết ...
THIẾT KẾ KỸ THUẬT TỔNG THỂ (FRONT - END ENGINEERING DESIGN), - THIẾT KẾ FEED
Là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê ...
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG
Là dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUY MÔ LỚN SỬ DỤNG VỐN KHÁC CÓ YÊU CẦU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG
gồm: dự án đầu tư xây dựng nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án đầu tư xây dựng do Quốc hội, ...
DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
gồm dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ...
CÔNG TRÌNH XANH (GREEN BUILDING)
Là công trình xây dựng được thiết kế, xây dựng và vận hành đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài ...
CÔNG TRÌNH TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN (RESOURCE EFFICIENCY BUILDING)
Là công trình xây dựng có áp dụng các giải pháp kỹ thuật sử dụng, tiêu thụ tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản ...
CÔNG TRÌNH HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (ENERGY EFFICIENCY BUILDING)
Là công trình xây dựng đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc gia về hiệu quả năng lượng.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO TUYẾN
Là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp ...
CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN AN TOÀN, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG
Là công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản ...
CÔNG TRÌNH CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một ...
SẢN PHẨM CUỐI CÙNG
Là sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phê duyệt và được ...
KINH PHÍ TIẾT KIỆM
Là kinh phí chênh lệch giữa tổng dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt so với tổng kinh phí thực chi sau ...
KHOÁN CHI
Là giao quyền tự chủ tài chính cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc sử dụng kinh phí đã được cơ ...
NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG
Là nhà khoa học đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc ...
NHÀ KHOA HỌC ĐẦU NGÀNH
Là nhà khoa học đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc ...
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát ...
TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Bao gồm nhân lực khoa học và công nghệ; tài sản trí tuệ; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị; nguồn tài chính thực hiện các nhiệm ...
NHÂN VIÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Bao gồm  nhân viên hợp đồng hưởng lương hằng tháng, nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng của doanh nghiệp, cộng tác viên, nhân viên thúc đẩy bán sản phẩm ...
THẦY THUỐC, NHÂN VIÊN Y TẾ
Bao gồm  bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, nhân viên tư vấn dinh dưỡng hoặc chức danh chuyên môn khác, kể cả người lao động tình ...
CƠ SỞ Y TẾ
Bao gồm  bệnh viện đa khoa có khoa nhi, khoa sản; bệnh viện chuyên khoa sản, nhi; nhà hộ sinh; phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa sản, nhi; ...
TẶNG MẪU SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là cung cấp miễn phí một lượng nhỏ sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử ...
NHÃN SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của ...
TRẺ NHỎ
Là trẻ từ khi sinh ra đến 24 tháng tuổi.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng ...
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG BỔ SUNG (VIẾT TẮT LÀ THỨC ĂN BỔ SUNG)
Là thức ăn dạng sệt hoặc đặc có đủ 04 nhóm thành phần: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất được chế biến sẵn để ăn bổ ...
SẢN PHẨM SỮA THAY THẾ SỮA MẸ DÙNG CHO TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI
Bao gồm:   a) Sản phẩm dinh dưỡng công thức có dạng lỏng hoặc dạng bột được chế biến từ sữa bò hoặc sữa động vật khác với các thành phần thích ...
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ
Là sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi được sản xuất theo phương thức công nghiệp, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH