Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 481 đến 510 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CÔNGLÝ
Sự công bằng hay chính nghĩa, sự đúng đắn, lẽ phải.Thuật ngữ "công lý” thường được dùng trong đời sống pháp lý và đặc biệt là trong hoạt động tư pháp. Ví dụ: bản án của Tòa án quân ...
CÔNG NHẬN AD HOC
Hình thức công nhận quốc tế không chính thức, là quan hệ thực tế giữa quốc gia công nhận và bên được công nhận trong trường hợp thiếu sự công nhận chính thức giữa các ...
CÔNG NHẬN DE FACTOR
Một trong những hình thức truyền thống của công nhận quốc tế chính thức đối với quốc gia hoặc Chính phủ mới được thành lập, là sự công nhận quốc tế ở mức không đầy ...
CÔNG NHẬN DE JURE
Một trong những hình thức truyền thống của công nhận quốc tế chính thức đối với quốc gia hoặc Chính phủ mới được thành lập, là sự công nhận quốc tế chính thức ở mức ...
CÔNG NHẬN MẶC THỊ
Phương pháp thực hiện sự công nhận quốc tế chính thức, nhờ đó, mà sự công nhận được thể hiện một cách kín đáo, ngấm ngầm, không minh bạch, không rõ ràng; bên được công nhận hoặc ...
CÔNG NHẬN MINH THỊ
Phương pháp thực hiện sự công nhận quốc tế chính thức, nhờ đó, sự công nhận được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch bằng một hành vi cụ thể của quốc gia công ...
CÔNG NHẬN QUỐC TẾ
Công khai thừa nhận tư cách đối tác nhằm thiết lập quan hệ trong sinh hoạt quốc tế.Công nhận quốc tế, với tư cách là hành vi mang tính chất chính trị - pháp lý, ...
CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN,QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚCNGOÀI TẠI VIỆT NAM
Thừa nhận và cho phép thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự... ...
CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH QUYẾT ĐỊNHCỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Thừa nhận giá trị pháp lý và áp dụng các biện pháp để thực hiện quyết định của trọng tài nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.Việc thừa nhận và cho phép thi hành tại ...
CÔNG NHIÊN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
 (Hành vi) lợi dụng hoàn cảnh chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản, công khai chiếm đoạt tài sản của họ.Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã ...
CÔNG PHÁP
Luật pháp điều chỉnh các quan hệ có tính chất nhà nước và xã hội; phân biệt với luật tư - luật pháp điều chỉnh các quan hệ giữa các cá nhân với nhau.Thuật ngữ “công pháp” xuất hiện ...
CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
Hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lý quốc tế được các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng trên cơ sở ...
CÔNG PHIẾU
Phiếu ghi nhận nợ của Nhà nước trong phát hành công trái đi vay nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.Tổ chức, cá nhân có thể cho Nhà nước vay ...
CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN
Một loại công trái, là giấy nhận nợ của Nhà nước, xác nhận khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ của Nhà nước đối với người sở hữu.Công phiếu kháng chiến được Chính phủ phát ...
CÔNG QUYỀN
Thuật ngữ biểu thị khái niệm chung, bao gồm cả quyền lực nhà nước và quyền lực xã hội.Trong những ngữ cảnh nhất định, công quyền được hiểu đồng nghĩa với quyền lực nhà nước. ...
CÔNGSỞ
1. Bộ phận hợp thành của bộ máy nhà nước được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc dịch vụ công. Công sở bao ...
CÔNG SỨ
1. Đại diện ngoại giao đứng đầu công sứ quán và được bổ nhiệm làm đại diện cho nước cử trước nguyên thủ quốc gia của nước tiếp nhận theo quy định của luật quốc ...
CÔNG SỨ QUÁNX.Cơ quan đại diện ngoại giao.
 
CÔNG TÁC
Công việc của cơ quan nhà nước hoặc của đoàn thể, tổ chức xã hội mà một người phải thực hiện.
CÔNG TÁC PHÍ
Khoản chi trả cho công chức được cử đi công tác ngoài nơi làm việc thường xuyên để thanh toán tiền vé tàu, xe... cho bản thân và cước phí hành lý, tài liệu mang ...
CÔNG TY
Sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lý nhằm tiến hành các hoạt động để đạt được mục tiêu chung nào đó. Công ty có các đặc điểm sau: ...
CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH
Tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty kinh doanh theo phương thức cung ứng vốn cho khách hàng chủ yếu thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các ...
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với tư cách là thành viên của sở giao dịch chứng khoán.Công ty chứng khoán là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, được thành lập theo ...
CÔNG TY CON
Công ty, trong đó một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ do một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ) nắm giữ và bị doanh nghiệp đó kiểm soát chiến lược kinh doanh.Nhiều ...
CÔNG TY CỔ PHẦN
Công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau, nhỏ nhất gọi là cổ phần; các thành viên của công ty (cổ đông) có thể sở hữu một hoặc nhiều ...
CÔNG TY ĐỐI NHÂN
Loại hình công ty được thành lập và hoạt động dựa trên sự tin cậy của các thành viên về nhân thân, sự góp vốn chỉ là thứ yếu.Công ty đối nhân có các đặc ...
CÔNG TY ĐỐI VỐN
Loại hình công ty, trong đó các thành viên thường không quen biết nhau mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp của họ vào công ty.Công ty đối vốn có các đặc điểm sau: ...
CÔNG TY HỢP DANH
Một hình thức tổ chức kinh doanh, trong đó có ít nhất hai người cùng góp vốn và danh nghĩa để hoạt động kinh doanh dưới một tên chung và cùng liên đới chịu trách ...
CÔNG TY MẸ
Công ty nắm một phần hoặc toàn bộ vốn của một hoặc nhiều doanh nghiệp khác (gọi là doanh nghiệp con/công ty con) và có khả năng kiểm soát một cách hợp pháp hoạt động ...
CÔNG TY TÀI CHÍNH
Doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn cho vay, đầu tư, cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ nhưng trên nguyên tắc không ...