Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 680 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
1. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu ...
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
1. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ...
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
- "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ...
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc.(Theo khoản 1 Điều 42 ...
HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG BA
1. "Huân chương Quân công" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, ...
HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG NHÌ
1. "Huân chương Quân công" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, ...
HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG HẠNG NHẤT
1. "Huân chương Quân công" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ...
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA
1. "Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc ở một trong các trong lĩnh vực chính trị, kinh ...
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ
1. "Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh ...
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT
1. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, ...
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
1. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh ...
HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
1. "Huân chương Sao vàng" là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2. "Huân chương Sao vàng" để tặng hoặc truy tặng ...
HUÂN CHƯƠNG
Huân chương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có công trạng, lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự ...
GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
Danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau:1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;b) ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực ...
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
"Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và ...
LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ...
CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" ...
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC
Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên ...
HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐUA
Gồm:a) Thi đua thường xuyên;b) Thi đua theo đợt.(Theo Điều 15 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003)
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Gồm:1. Huân chương;2. Huy chương;3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;4. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước";5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;6. Bằng khen;7. Giấy khen.(Theo Điều ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Gồm:1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.(Theo Điều 7 Luật Thi ...
NGUYÊN TẮC THI ĐUA
Gồm:a) Tự nguyện, tự giác, công khai;b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.(Theo khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003)
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Nội dung quản lý nhà nước về biên giới quốc gia bao gồm:1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách về biên giới quốc gia;2. Ban ...
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, ...
VÙNG NƯỚC LỊCH SỬ
là vùng nước do những điều kiện địa lý đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, quốc phòng, an ninh của Việt Nam hoặc của Việt ...
BIÊN GIỚI QUỐC GIA CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa ...
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
là một bộ phận của lực lượng vũ trang, được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, chỉ đạo.Nhà ...
LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm:1. Lực lượng dân phòng;2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ ...
NGƯỜI CHỈ HUY CHỮA CHÁY
Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ ...
HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HOÁ QUỐC GIA
là hội đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về di sản văn hoá.Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng di sản ...
BẢO TÀNG TƯ NHÂN
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề.(Theo khoản 4 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG CẤP TỈNH
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu ở địa phương.(Theo khoản 3 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG CHUYÊN NGÀNH
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu về một chuyên ngành.(Theo khoản 2 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG QUỐC GIA
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập có giá trị tiêu biểu trong phạm vi cả nước.(Theo khoản 1 Điều 47 Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO TÀNG
là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên ...
DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia.(Theo khoản 3 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)
DI TÍCH QUỐC GIA
là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia(Theo khoản 2 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)
DI TÍCH CẤP TỈNH
là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương.(Theo khoản 1 Điều 29 Luật di sản văn hóa 2001)