Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 640 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

XỬ LÝ TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Bao gồm:   a) Tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật;   b) Trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp trong trường ...
TẠM GIỮ TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố trong một thời hạn nhất định.(Theo ...
NIÊM PHONG TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đóng kín, ghi dấu hiệu đặc biệt để tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố ...
PHONG TỎA TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ nguyên hiện trạng, không cho nhập vào, rút ra đối với tài khoản; không cho di chuyển, chuyển giao, ...
TẠM NGỪNG LƯU THÔNG TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giữ lại tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, không cho di chuyển, chuyển giao, ...
TIỀN, TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Bao gồm- tiền, tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, một phần hoặc toàn bộ của ...
TÀI SẢN
Bao gồm vật, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của bộ luật dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc ...
TIỀN
Gồm tiền Việt Nam và tiền nước ngoài được biểu hiện qua tiền mặt hoặc tiền gửi.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu ...
XÁC LẬP DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Bao gồm việc lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách, công bố danh sách, đề nghị đưa vào danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ, TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Là tổ chức, cá nhân thuộc danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được liệt kê trong các nghị quyết của hội ...
NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Là người bị nhiễm HIV dẫn đến không có đủ sức khỏe để làm việc mang lại thu nhập.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách ...
NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG
Là người bị thương dẫn đến phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách ...
NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG
Là việc hộ gia đình trực tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hộ gia đình mình.(Theo ...
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TẠI HÀ NỘI
Là các tổ chức thuộc hệ thống liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc có cơ quan đại diện tại ...
ĐOÀN NGOẠI GIAO
Là tập thể các vị đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức ...
TIẾP XÚC CẤP CAO
Là cuộc tiếp xúc của khách cấp cao nước ngoài với lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức ...
LỄ ĐÓN CHÍNH THỨC, HỘI ĐÀM CHÍNH THỨC, CHIÊU ĐÃI CHÍNH THỨC
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam đồng cấp chủ trì.(Theo Khoản 5 ...
THĂM CẤP NHÀ NƯỚC, THĂM CHÍNH THỨC, THĂM LÀM VIỆC
Là danh nghĩa chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài, chỉ tính chất, mức độ của chuyến thăm, trong đó thăm cấp nhà nước là chuyến thăm được đón, ...
KHÁCH CẤP CAO NƯỚC NGOÀI
Là nguyên thủ quốc gia và phó nguyên thủ quốc gia; thủ tướng và phó thủ tướng Chính phủ; chủ tịch và phó chủ tịch quốc hội và tương đương; ...
“LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC”
Là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch quốc hội, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư trung ương đảng, phó chủ ...
NĂM TRÒN, NĂM LẺ 5, NĂM KHÁC
Là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện.- “năm tròn” là năm có chữ số cuối cùng là “0”;- “năm lẻ 5” là năm có chữ số ...
LỢI NHUẬN THỰC HIỆN TRONG NĂM
Là kết quả kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính và từ các hoạt động khác. Lợi nhuận của Tổng công ...
BÁN VỐN NHÀ NƯỚC
Là việc Tổng công ty bán bớt hoặc bán hết cổ phần hoặc vốn góp tại các doanh nghiệp do Tổng công ty tiếp nhận và đầu tư.(Theo Điểm đ ...
CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY
Là công ty có vốn góp của Tổng công ty ngoài các công ty nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 151/2013/NĐ-CP (bao gồm cả các doanh ...
CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY
Là công ty do Tổng công ty thành lập và nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (không bao gồm các doanh nghiệp tiếp nhận theo quy định tại Khoản ...
ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CÔNG TY
Là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu tổ chức của tổng công ty;(Theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, ...
CHỦ ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
Là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện đầu tư xây dựng khu ...
KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG
Là khu tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ ...
XÂM PHẠM VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Là hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng, điều khiển tàu thuyền hoặc phương tiện khác hoạt động trong vùng biển, đảo và thềm lục địa ...
KẾT QUẢ THU THẬP ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ
Là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quy định tại Nghị ...
LOÀI CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VỀ VĂN HÓA - LỊCH SỬ
Là loài có quá trình gắn với lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư.(Theo Khoản 5 Điều 6 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu ...
LOÀI CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VỀ SINH THÁI, CẢNH QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG
Là loài giữ vai trò quyết định trong việc duy trì sự cân bằng của các loài khác trong quần xã; hoặc có tính đại diện hay tính độc đáo ...
LOÀI CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VỀ KINH TẾ
Là loài có khả năng sinh lợi cao khi được thương mại hóa.(Theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản ...
LOÀI CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VỀ Y TẾ
Là loài mang các hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng được sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu điều chế các sản phẩm y dược.(Theo Khoản ...
LOÀI CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT VỀ KHOA HỌC
Là loài mang nguồn gen quý, hiếm để bảo tồn và chọn tạo giống.(Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ ...
LOÀI VI SINH VẬT, NẤM ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là loài có số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng khi loài bị suy giảm quần thể ít nhất 50% trong thời gian mười (10) năm tính ...
GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là giống có số lượng cá thể còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng khi số lượng con giống thuần chủng dưới 100 cá thể cái giống và dưới ...
GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là giống có số lượng cá thể còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng khi có một trong các điều kiện sau:a) Hệ số đa dạng nguồn gen của ...
LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, THỰC VẬT HOANGĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
Là loài có số lượng cá thể còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng khi có một trong các điều kiện sau:a) Suy giảm quần thể ít nhất 50% ...
TIỂU QUẦN THỂ
Là một nhóm cá thể trong quần thể của một loài bị cách ly và có ít sự trao đổi về mặt di truyền với các nhóm cá thể khác ...