Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 451 đến 480 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CON RIÊNG
Con của một bên vợ hoặc chồng với người khác.Con riêng có thể là con do người vợ hoặc người chồng có trước khi kết hôn (có trong quan hệ hôn nhân trước hoặc vợ, chồng chưa ...
CON TIN
Một hay nhiều người bị một tổ chức hoặc cá nhân bắt giữ để gây áp lực với chính người đó, người thân của họ hoặc đối với chính quyền... buộc phải thực hiện những ...
CỔ ĐÔNG
Tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của công ty cổ phần và được công ty chia lợi nhuận dưới hình thức trả cổ tức.Với tư cách là thành viên của công ty cổ ...
CỔ PHẦN
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.Ví dụ. Công ty cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, số vốn đó được chia thành 100.000 phần bằng nhau, mỗi phần có giá ...
CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần bằng cách bán cổ phần cho cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.Cổ phần hóa doanh nghiệp ...
CỔ PHẦN ƯU ĐÃI
Loại cổ phần mà người sở hữu chúng (cổ đông ưu đãi) được hưởng một số ưu đãi, đồng thời, cũng bị hạn chế một số quyền so với người sở hữu cổ phần phổ ...
CỔ PHIẾU
Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc ...
CỔ TỨC
Là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ ...
CỔ VẬT
Đổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được chế tạo ít nhất từ 100 năm trở lên.Thông thường, vật cổ có niên đại sản xuất càng lâu năm càng quý hiếm, nhất ...
CỐ VẤN PHÁP LÝ
Cá nhân hay pháp nhân là thành viên của hiệp hội hay tổ chức pháp lý, tư vấn cho khách hàng, biên tập những văn bản có tính chất pháp lý, cung cấp những dịch ...
CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH
(Hành vi) cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể.Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm ...
CỐ Ý PHẠM TỘI
Phạm tội trong trường hợp chủ thể nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội (Xt. Lỗi cố ý).Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, cố ý phạm tội được ...
CÔN ĐỒ
Tính hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác một cách cao độ của người có hành vi phạm pháp, biểu hiện bằng sự chửi rủa, nhục mạ, đánh đập, tấn ...
CÔNG BÁO
Ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Công báo có hai chức năng: 1) Công bố các văn bản pháp luật và thời điểm ...
CÔNG BỐ TÁC PHẨM
Đưa ra công khai tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học để cho mọi người biết dưới các hình thức như: xuất bản, trưng bày, biểu diễn, thuyết trình... hoặc đăng ký tác phẩm ...
CÔNG BỘC
Người phục vụ nhân dân trong quan hệ với nhân dân.Theo nghĩa Hán Việt, công là việc chung; bộc là đầy tớ.Quy định cán bộ, công chức là công bộc (đầy tớ công cộng) của ...
CÔNG CHỨC
Người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện ...
CÔNG CHỨNG
Chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết và các giấy tờ từ bản gốc được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại và quan hệ xã hội ...
CÔNG CHỨNG VIÊN
1. Ngạch công chức ngành tư pháp.2. Công chức làm việc trong cơ quan công chứng nhà nước có nhiệm vụ công chứng.Công chứng viên là cán bộ pháp lý được bổ nhiệm để thực ...
CÔNG CỤ PHẠM TỘI
Đối tượng vật chất được chủ thể sử dụng trợ giúp cho việc thực hiện hành vi phạm tội.Công cụ phạm tội là dạng cụ thể của phương tiện phạm tội được chủ thể sử ...
CÔNG CỤ QUẢN LÝ VĨ MÔ
Các phương tiện kinh tế, hành chính, pháp lý được Nhà nước sử dụng để quản lý, điều tiết hoạt động kinh tế, xã hội ở tầm vĩ mô.Trong lịch sử phát triển xã hội ...
CÔNG DÂN
Cá nhân, con người cụ thể, có năng lực pháp lý và năng lực hành vi, có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật của một quốc gia.Căn cứ pháp lý ...
CÔNG DÂN VIỆT NAM
Người có quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Việt Nam được xác lập trên cơ sở nguyên tắc huyết thống, nguyên tắc lãnh thổ, hoặc trên cơ sở cho nhập quốc tịch Việt Nam theo ...
CÔNG ĐIỆN
Điện tín do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền gửi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan về vấn đề phát sinh trong tình huống đặc biệt.Tình huống đặc biệt ...
CÔNG ĐOÀN
Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong ...
CÔNG ĐOÀNCƠ SỞ
Tổ chức cấp cơ sở của công đoàn được thành lập tại đơn vị sử dụng lao động có từ 5 công đoàn viên trở lên tự nguyện tham gia, gia nhập, được công đoàn cấp trên ...
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Công đoàn cấp trên cấp cơ sở, hoạt động trong phạm vi các ngành nghề, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong ngành nghề tương ứng.Ở các ...
CÔNG HÀM
Văn kiện ngoại giao chính thức của Chính phủ hoặc Bộ Ngoại giao gửi cho Chính phủ hoặc bộ ngoại giao của nước khác với nội dung trao đổi, thông báo, yêu sách hay phản ...
CÔNG ÍCH
Các lợi ích công cộng (thường được Nhà nước và xã hội xác nhận hoặc thừa nhận một cách đương nhiên).Tùy vào các ngữ cảnh khác nhau mà ý nghĩa công cộng ở đây có ...
CÔNG LỆNH
Lệnh của thủ trưởng hoặc cơ quan cấp trên bằng hình thức viết, có khi bằng miệng, truyền cho một cán bộ, nhân viên cấp dưới thực thi một công việc thuộc chức năng, nhiệm ...