Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 640 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

VẬN TẢI BẰNG PHƯƠNG TIỆN NHỎ
Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 5 tấn, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 mã lực, phương tiện không có ...
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
1. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa gồm các hình thức sau đây:a) Vận tải hành khách theo tuyến cố định là vận tải có cảng, bến nơi ...
HOA TIÊU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
1. Phương tiện, tàu biển nước ngoài khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải theo chế độ hoa tiêu bắt buộc. Phương tiện, tàu biển Việt Nam khi ...
CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa nhằm bảo ...
ÂM HIỆU KHI TẦM NHÌN BỊ HẠN CHẾ
Khi có sương mù, mưa to hoặc vì lý do khác mà tầm nhìn bị hạn chế, phương tiện phải phát âm hiệu như sau:1. Cách hai phút phát một ...
ÂM HIỆU THÔNG BÁO
Thuyền trưởng, người lái phương tiện thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện mà mình đang điều khiển bằng âm hiệu như sau:1. Bốn tiếng ngắn là tín ...
TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN
1. Tín hiệu của phương tiện dùng để thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện, bao gồm:a) Âm hiệu là tín hiệu âm thanh phát ra từ còi, ...
CẢNG, BẾN THUỶ NỘI ĐỊA
là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện, tàu biển neo đậu, xếp, dỡ hàng hoá, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ ...
BÁO HIỆU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
1. Báo hiệu đường thuỷ nội địa bao gồm phao, biển báo, đèn hiệu và thiết bị phụ trợ khác nhằm hướng dẫn giao thông cho phương tiện hoạt động ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
1. Kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa bao gồm đường thuỷ nội địa; cảng, bến thuỷ nội địa; kè, đập giao thông và các công trình ...
QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nước, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân, tổ chức nước ...
GIẤY KHEN
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.2. Giấy khen gồm:a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn ...
BẰNG KHEN
1. Bằng khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.2. Bằng khen gồm:a) "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";b) Bằng ...
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC
1. "Giải thưởng nhà nước" được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, ...
GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. "Giải thưởng Hồ Chí Minh" được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn ...
NGHỆ NHÂN ƯU TÚ
Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" để tặng cho cá nhân có nhiều năm trong nghề, kế tục, giữ gìn, sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ ...
NGHỆ SĨ NHÂN DÂN
Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, ...
THẦY THUỐC ƯU TÚ
Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác khám chữa bệnh, ...
THẦY THUỐC NHÂN DÂN
Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác khám chữa bệnh, ...
NHÀ GIÁO ƯU TÚ
Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" là những nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc ...
NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" là những nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc ...
ANH HÙNG LAO ĐỘNG
1. Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu ...
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
1. Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục ...
BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" để tặng hoặc truy tặng cho những Bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ...
DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC
1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp ...
HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ
Để tặng cho người nước ngoài có thời gian làm việc tại Việt Nam, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.(Theo ...
HUY CHƯƠNG CHIẾN SĨ VẺ VANG
1. "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội ...
HUY CHƯƠNG VÌ AN NINH TỔ QUỐC
Để tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp có thời gian phục vụ liên tục trong Công an nhân dân từ 25 năm trở lên.(Theo Điều 55 Luật ...
HUY CHƯƠNG QUÂN KỲ QUYẾT THẮNG
Để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có thời gian phục vụ liên tục trong Quân đội nhân dân từ 25 năm trở lên.(Theo ...
HUY CHƯƠNG
Gồm:a) "Huy chương Quân kỳ quyết thắng";b) "Huy chương Vì an ninh Tổ quốc";c) "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;d) "Huy chương Hữu nghị".Hình ...
HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ
Để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển ...
HUÂN CHƯƠNG DŨNG CẢM
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân.(Theo Điều 50 Luật Thi đua, Khen ...
HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối ...
HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG BA
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong chiến đấu, phục ...
HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHÌ
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.(Theo khoản 2 Điều 48 Luật ...
HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.(Theo khoản 1 Điều ...
HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG BA
1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Có 7 năm liên tục đạt ...
HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHÌ
1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Đã được tặng "Huân chương Bảo ...
HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT
- "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:a) Đã được tặng "Huân chương Bảo ...
HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH