Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 571 đến 600 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CƯỠNG ÉP LY HÔN
Bắt vợ, chồng phải ly hôn trong khi họ mong muốn duy trì quan hệ hôn nhân.Cưỡng ép ly hôn thường biểu hiện dưới các hành vi như đối xử tàn tệ, gây đau khổ ...
CƯỚP
Hành vi dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt ...
CƯỚP BIỂN
Cướp tàu, thuyền, tài sản trên tàu, thuyền xảy ra trên biển.Cướp biển còn gọi là hải tặc.Hành vi của một nhóm người sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sẽ sử dụng vũ lực để tấn ...
CƯỚP GIẬT TÀI SẢN
 (Hành vi) công khai chiếm đoạt tài sản một cách nhanh chóng để tránh phản kháng của chủ tài sản.Cướp giật tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở ...
CỨU TRỢ XÃ HỘI
Sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội về vật chất (thu nhập và các điều kiện sinh sống bằng các hình thức và biện pháp khác nhau) cho các thành viên trong xã ...
DANH DỰ
Sự coi trọng của xã hội về con người hoặc tổ chức nào đó và được thừa nhận như một quyền nhân thân.Danh dự là phạm trù cá nhân mang tính xã hội, luôn gắn ...
DANH SÁCH CHỦ NỢ
Bản ghi tên các chủ nợ do tổ quản lý tài sản lập trong thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, trong đó ghi rõ số nợ của mỗi chủ ...
DANH SÁCH CỬ TRI
Tập hợp các cử tri của kỳ bầu cử.Danh sách cử tri thường được lập trước các kỳ bầu cử nhằm xác định một cách đầy đủ, chính xác các cử tri có đủ năng lực pháp ...
DANH SÁCH NGƯỜI ỨNGCỬ
Tập hợp các ứng cử viên để cử tri bầu chọn vào các vị trí được đề cử.Danh sách người ứng cử có thể được lập theo nhiều phương thức khác nhau, trong đó, hai ...
DÂM Ô
Hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác nhằm kích thích hoặc thỏa mãn tình dục, trừ hành vi giao cấu với chính người bị xúc phạm.Trong lịch sử lập pháp, Luật hình sự Việt Nam có ...
DÂN CHỦ
Chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ (nói tắt).Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện ...
DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng, hay xã hội, chủ yếu trong tổ chức của các cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực nhà nước, ...
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
Phương thức tôn trọng và thực hiện dân chủ trong các tổ chức, cộng đồng hay xã hội, theo đó quyền dân chủ của các thành viên trong tổ chức,cộng đồng hay xã hội đó ...
DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ
Cộng đồng người sống trên lãnh thổ của quốc gia nhất định và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó.Thành phần dân cư của quốc gia gồm: 1) Công dân của nước sở ...
DÂN DI CƯ
Những người rời bỏ nơi cư trú ở quốc gia mà người đó mang quốc tịch hoặc thường trú để đến cưtrú dài hạn hoặc định cư ở một quốc gia khác.Những người xuất cảnh ...
DÂN NHẬP CƯ
Những người có quốc tịch nước ngoài hoặc không quốc tịch nhập cảnh một nước khác (không phải nước mà họ mang quốc tịch hoặc đang cư trú) với mục đích cư trú dài hạn ...
DÂN THƯỜNG TRONG CHIẾN TRANH
Người không thuộc lực lượng vũ trang trong chiến tranh.Địa vị pháp lý của dân thường trong chiến tranh được quy định trong Công ước La Hay năm 1907, Công ước Giơnevơ năm 1949 về bảo vệ ...
DÂN TỘC
Dân tộc (tộc người, ethnie) - hình thái đặc thù của một tập đoàn người, xuất hiện trong quá trình phát triển của tự nhiên và xã hội, được phân biệt bởi 3 đặc trưng cơ ...
DẪN CHIẾU PHÁP LUẬT
Dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba, một hình thức áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định của pháp luật; trong trường hợp áp dụng pháp luật nước ngoài mà pháp luật ...
DẪN ĐỘ TỘI PHẠM
Chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người đã bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách ...
DẤU HIỆU CỦA TỘI PHẠM
Dấu hiệu (đặc điểm) chung cho tất cả những hành vi bị coi là tội phạm.Theo Luật hình sự Việt Nam, hành vi bị coi là tội phạm có 4 dấu hiệu là : 1) ...
DẤU HIỆU ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
Dấu hiệu trong luật phản ánh mức độ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội phù hợp với một khung hình phạt nhất định và là cơ sở pháp lý để ...
DẤU HIỆU ĐỊNH TỘI
Dấu hiệu dùng để mô tả tội phạm cụ thể trong luật và cho phép phân biệt tội này với tội khác.Dấu hiệu định tội là những dấu hiệu đặc trưng điển hình, phản ánh ...
DI CHÚC
Sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Chỉ cá nhân mới được lập di chúc, phải là sự định đoạt của cá nhân ...
DI DÂN
Dời, chuyển dân cư từ nơi này đến lập nghiệp tại nơi khác, từ nông thôn ra thành thị, từ vùng này qua vùng khác và cả trong trường hợp từ nước này qua nước khác (gọi ...
DI SẢN CHUNG CỦA NHÂN LOẠI
Tài sản không thuộc riêng bất cứ một quốc gia, nhóm quốc gia, cá nhân hoặc pháp nhân nào.Không một quốc gia nào có thể đòi hỏi hoặc thực hiện chủ quyền hoặc quyền chủ ...
DI SẢN THỪA KẾ
Tài sản của người chết để lại cho những người thừa kế.Di sản thừa kế bao gồm: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với ...
DI SẢN TỰ NHIÊN
Di tích do thiên nhiên tạo thành bởi các cấu trúc hình thể và sinh vật học hoặc bởi các cấu trúc địa chất học và địa lý tự nhiên, có giá trị đặc biệt ...
DI TẶNG
Tặng di sản thừa kế cho một cá nhân hoặc một tổ chức bất kỳ thông qua di chúc.Tài sản di tặng được trích từ tài sản của người để lại thừa kế. Việc di tặng phải được ghi ...
DI TÍCH LỊCH SỬ- VĂN HOÁ
Công trình xây dựng, địa điểm, hiện vật, di vật, đồ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hóa, ...