Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 720 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

DI SẢN VĂN HOÁ
Bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, ...
DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh ...
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và các quy định khác của pháp luật có ...
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
Là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm ...
TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ
là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ ...
QUYỀN ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
là doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp ...
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.(Theo Điều 54 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.(Theo Điều 52 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÙNG
là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với ...
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN DƯỚI GIÁ TRỊ
là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.Trong trường hợp hợp ...
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN TRÊN GIÁ TRỊ
là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo ...
TÁI BẢO HIỂM
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài.Trong trường hợp tái bảo hiểm ...
SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây gọi là sĩ quan) là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội ...
DIỆN TÍCH TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Là diện tích giao cho hộ sử dụng đất phù hợp với sổ địa chính Nhà nước. Trường hợp chưa lập sổ địa chính thì diện tích tính thuế là ...
ĐẤT CHỊU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm:- Đất trồng trọt;- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;- Đất rừng trồng.(Theo Điều 2 Luật thuế Sử dụng ...
THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
Là thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của Luật Dầu khí 1993, các quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo vệ ...
TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM (TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ LÀ "PETROVIETNAM")
Là doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ Việt Nam thành lập để tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, ...
THANH TRA DƯỢC
Thanh tra dược thanh tra việc chấp hành những quy định chuyên môn, nghiệp vụ dược trong sản xuất, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm ...
THANH TRA KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
là thanh tra việc chấp hành những quy định chuyên môn, nghiệp vụ và điều lệ kỹ thuật y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước, ...
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Là trang thiết bị phục vụ môn học được quy định trong danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.(Theo ...
BÃI TẬP
 Bãi rộng (sân trường, sân vận động, khu đất trống...) dùng để học tập và thục luyện các nội dung thực hành.(Theo Mục 1 Phần VIII Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT)
PHÒNG HỌC CHUYÊN DÙNG
Là phòng học bộ môn, được tích hợp dùng cho cả học lý thuyết và thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng học được thiết kế ...
PHÒNG THỰC HÀNH MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa trong lĩnh vực máy lạnh công nghiệp cho người ...
PHÒNG THỰC HÀNH MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI
Là không gian để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa trong lĩnh vực máy lạnh dân dụng và thương ...
PHÒNG MÁY TÍNH
Là không gian để rèn luyện các kỹ năng tính toán thiết kế, vẽ kỹ thuật, tìm hiểu các tiêu chuẩn và quy phạm của ngành. Ngoài ra, phòng máy ...
PHÒNG HỌC KỸ THUẬT CƠ SỞ
Là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của ngành, nghề ...
XƯỞNGGIACÔNG CẮT GỌTCNC
Là xưởng thực hành chuyên môn được sử dụng để đào tạo các nội dung tiện CNC, phay CNC cơ bản và nâng cao, cắt xung và cắt dây EDM ...
XƯỞNGGIACÔNG CẮT GỌT VẠN NĂNG
Là xưởng thực hành chuyên môn được sử dụng để đào tạo các mô đun tiện, phay, xọc, doa, mài cơ bản và chuyên sâu cho một lớp học thực ...
XƯỞNG NGUỘI CƠ BẢN
Là xưởng thực hành cơ bản được sử dụng để đào tạo nội dung nguội cơ bản cho một lớp học thực hành ngành, nghề Cắt gọt kim loại và ...
PHÒNG ĐIỆN CƠ BẢN
Là phòng tích hợp được sử dụng để đào tạo môn kỹ thuật điện cho 1 lớp học thực hành ngành, nghề Cắt gọt kim loại hoặc các chuyên ngành khác có học môn ...
PHÒNG THỰC HÀNHCAD/CAM
Là phòng thực hành được sử dụng để đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD và lập trình gia công chi tiết có sự hỗ trợ của máy vi tính CAM cho 1 lớp ...
PHÒNG THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG
Là phòng được sử dụng để đào tạo nội dung liên quan đến dung sai - đo lường kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm cho một lớp ...
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Là phòng được sử dụng để đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực vật liệu như sức bền vật liệu và vật liệu cơ khí... vv cho ...
PHÒNG THỰC HÀNH MÁYVITÍNH
Là phòng học được sử dụng để giảng dạy môn học tin học và các nội dung liên quan về máy tính cho 01 lớp học tối đa 18 người học.(Theo Mục 3, Phần II Thông tư 12/2020/ TT- BLĐTBXH)
PHÒNG HỌC KỸ THUẬT CƠ SỞ
Là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của nghề Cắt gọt kim loại. Các thiết bị đào tạo trong phòng ...
SHP (SHAPE FILE)
Là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)
GDB (GEODATABASE)
Là một định dạng lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)
GML (GEOGRAPHY MARKUP LANGUAGE)
Là ngôn ngữ đánh dấu địa lý mở rộng dùng trong khuôn thức trao đổi dữ liệu nền địa lý quốc gia.(Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT- BTNMT)
MỨC ĐÓNG GÓI
Là mức được ấn định tùy theo mức độ nguy hiểm của hàng hóa được đóng gói (ký hiệu là PG I, PG II, PG III).(Theo Khoản 4 Điều 3 ...
HÀNG RỜI
Là hàng hóa chưa được đóng gói.(Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 37/2020/ TT-BCT)