Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 511 đến 540 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Công ty, trong đó các thành viên với số lượng hạn chế chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty.Pháp luật ...
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘTTHÀNH VIÊN
Loại công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên duy nhất. Công ty này ra đời như một hệ quả của quá trình hoạt động của công ty nhiều thành viên, khi ...
CÔNG TỐ
Là quyền của nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.Ở Việt Nam, quyền công tố được nhà nước giao cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện. Để làm ...
CÔNG TỐ VIÊN
Viên chức nhà nước có chức năng làm nhiệm vụ nhân danh Nhà nước buộc tội bị cáo trong phiên tòa hình sự.Trong pháp luật của Anh, công tố viên là người đại diện cho người khác theo ủy quyền. Trong ...
CÔNG TRÁI
Khoản nợ vay của Nhà nước hoặc của chính quyền địa phương để chi tiêu cho mục đích công.Công trái là một hình thức tín dụng nhà nước. Khoản nợ công trái được ghi trên ...
CÔNG ƯỚCX. Điều ước quốc tế.
 
CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐCNĂM 1982
Điều ước quốc tế đa phương quy định quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên đối với các vùng biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc chủ quyền, quyền ...
CÔNG ƯỚC NEW YORK NĂM 1958 VỀ CÔNGNHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNGTÀI NƯỚC NGOÀI
Văn kiện pháp lý đa phương quy định nghĩa vụ của các quốc gia thành viên công nhận và thi hành phán quyết trọng tài được đưa ra bên ngoài lãnh thổ của họ hoặc ...
CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1969 VỀ LUẬT ĐIỀUƯỚC GIỮA CÁC QUỐC GIA
Điều ước quốc tế đa phương đầu tiên quy định những nguyên tắc và quy phạm cơ bản về việc ký kết, hiệu lực, bảo lưu, thi hành, giải thích, bổ sung, sửa đổi, giải ...
CÔNG VỤ
Công việc mang tính nhà nước vì lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, lợi ích chính đáng của công dân, có tính chuyên nghiệp, chủ yếu do cán bộ, công chức nhà nước ...
CÔNG XÃ PARI
Cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pari lật đổ chính quyền tư sản năm 1871. Cuối thế kỷ XIX, mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trong lòng ...
CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC)
Liên minh khu vực được thiết lập bởi Hiệp ước Rôma năm 1957.Mục tiêu chính của EC (European Community) là kết hợp các nền kinh tế của các nước thành viên, xác lập "thị trường chung" về hàng hóa, vốn ...
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN
Hình thức chính thể của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời sau Chiến tranh thế giới lần thứ II (1945).Nhà nước theo chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân có các đặc ...
CỘNG HOÀ ĐẠI NGHỊX. Cộnghòanghị viện.
 
CỘNG HÒA LƯỠNG TÍNH
Hình thức chính thể cộng hòa pha trộn giữa cộng hòa tổng thống và cộng hòa nghị viện.Ở chính thể cộng hòa lưỡng tính, Tổng thống do nhân dân bầu ra; Tổng thống chỉ đứng đầu nhà ...
CỘNG HÒA NGHỊ VIỆN
Hình thức chính thể của Nhà nước, trong đó, Tổng thống do cơ quan lập pháp bầu ra, Chính phủ do Tổng thống thành lập với sự tín nhiệm của cơ quan Lập pháp.Trong chính ...
CỘNG HOÀ QUÝ TỘC
Một loại hình tổ chức bộ máy nhà nước của chế độ cộng hòa.Như hình thức chính thể cộng hòa dân chủ, trong nhà nước cộng hòa quý tộc, đứng đầu Nhà nước không còn là một cá nhân (vua, ...
CỘNG HÒA XÔ VIẾT
Hình thức chính thể của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 và các nước thuộc Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.
CỘT MỐC BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Vật được thiết lập cố định trên đường biên giới quốc gia nhằm đánh dấu, xác định đường biên giới trên thực địa.Cột mốc biên giới quốc gia còn được gọi là mốc quốc giới, ...
CÔTA (QUOTA)
Hạn ngạch về số lượng (hoặc trị giá) mặt hàng do nhà nước ấn định được phép xuất khẩu (hoặc nhập khẩu) qua thị trường và trong thời hạn nhất định (thường là không quá ...
CƠ CHẾ BA BÊN
Cơ chế phối hợp hoạt động giữa đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động và Nhà nước để xử lý những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa người ...
CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
Hệ thống các phương tiện, cách thức pháp lý, thông qua đó, pháp luật thực hiện sự tác động lên hành vi có ý chí của các chủ thể pháp luật (cá nhản, cơ quan, ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BANNHÂN DÂN
Cơ quan có nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhànước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của ủy ban nhân ...
CƠ QUAN CÔNG QUYỀN
Quyền lực được vận hành, thực thi thông qua một bộ máy chuyên nghiệp, có sức mạnh đặc biệt làbộ máy nhà nước. Trong đời sống xã hội thường tồn tại những loại hình quyền ...
CƠ QUAN DÂN CỬ
Cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra và giao cho nắm giữ quyền lực nhà nước.Ở Việt Nam, cơ quan dân cử (cơ quan đại biểu nhân dân, cơ quan đại diện của nhân dân) ...
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Cơ quan, tổ chức, văn phòng... hoặc các loại cơ cấu tổ chức khác được dùng làm tổ chức đại diện cho một chính thể hoặc thiết chế, cơ quan khác lớn hơn (thường không ...
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Cơ quan thay mặt Nhà nước ở nước ngoài, được thành lập trên cơ sở thỏa thuận nhằm thực hiện chức năng ngoại giao với nước sở tại và với cơ quan đại diện ngoại giao của ...
CƠQUAN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Cơ quan có thẩm quyền, trong bộ máy nhà nước, thực hiện việc đăng ký kết hôn.Cơ quan đăng ký kết hôn trong trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với nhau tại Việt ...
CƠQUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân.Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ...
CƠ QUAN ĐĂNGKÝ QUỐC GIA GIAO DỊCHBẢO ĐẢM
Giao dịch bảo đảm là giao dịch được cam kết thực hiện, được cam kết bồi thường nếu xảy ra thiệt hại bằng những biện pháp luật định. Việc bảo đảm có thể bằng các ...