Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 840 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TĨNH KHÔNG SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là phần không gian an toàn xung quanh sân bay để tàu bay thực hiện giai đoạn cất cánh, lên cao, hạ thấp độ cao, hạ cánh và bay theo ...
VÙNG PHỤ CẬN SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là vùng đất đai xung quanh sân bay hoặc dải mặt nước, công trình nhân tạo trong đó được quy định về độ cao chướng ngại vật hàng không để ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG SÂN BAY CHUYÊN DÙNG,
Bao gồm  có thể đầy đủ hệ thống đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, bãi đỗ, dải mặt nước phục vụ tàu bay cất, hạ cánh; lề, dải ...
ĐIỂM QUY CHIẾU SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là điểm quy ước xác định vị trí của sân bay, theo hệ tọa độ vn2000 hoặc wgs-84 (kinh độ, vĩ độ, phút, giây).(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định ...
DẢI BAY
Là thành phần chính của khu bay, gồm đường cất, hạ cánh vật liệu hoặc đường cất, hạ cánh đất hoặc là khu vực mặt nước trên biển, sông, hồ ...
KHU BAY
Bao gồm dải bay và các sân đỗ bảo đảm cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều kiện, ...
SÂN ĐỖ TÀU BAY
Là khu vực được xác định trong sân bay, trên mặt đất, mặt nước, trên các công trình nhân tạo dành cho tàu bay đỗ để phục vụ hành khách ...
ĐƯỜNG LĂN
Là đường nối các thành phần khu bay, sử dụng cho tàu bay di chuyển bằng cách tự lăn, tự bơi hoặc kéo dắt.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định ...
ĐƯỜNG CẤT, HẠ CÁNH
Là khu vực được quy định trong sân bay, dải mặt nước dùng cho tàu bay cất và hạ cánh.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 42/2016/NĐ-CP quy định điều ...
BÃI CẤT, HẠ CÁNH
Là khu vực được chuẩn bị sẵn trên mặt đất, mặt nước hoặc công trình nhân tạo để bảo đảm cho tàu bay chuyên dùng cất, hạ cánh.(Theo Khoản 3 ...
TÀU BAY CHUYÊN DÙNG
Là các loại trực thăng, thủy phi cơ, tàu bay cánh bằng loại nhỏ, tàu bay không người lái sử dụng đường băng bằng vật liệu hoặc đất, mặt nước.(Theo ...
SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là khu vực được xác định trên mặt đất, dải mặt nước, công trình nhân tạo sử dụng cho tàu bay, thủy phi cơ, trực thăng hoạt động để phục ...
CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc thẩm ...
KẾT QUẢ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN
Là văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan tiếp nhận hồ sơ và có giá trị pháp lý như kết quả thủ tục hành chính giải ...
CHỦ SỞ HỮU SỐ LƯU HÀNH
Là tổ chức công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc tổ chức được cấp số lưu hành đối với trang ...
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI D
Là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao(Theo Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế)
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI C
Là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao(Theo Điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế)
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B
Là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp(Theo Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế)
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A
Là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp.(Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế)
CHỦ SỞ HỮU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc:a) Cung cấp trang thiết bị y tế bằng tên riêng của mình hoặc bằng bất kỳ nhãn hiệu, thiết kế, tên thương ...
PHỤ KIỆN
Là một sản phẩm được chủ sở hữu trang thiết bị y tế chỉ định dùng cho mục đích cụ thể cùng với một thiết bị y tế cụ thể ...
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO (IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE)
Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (In vitro diagnostic medical device) gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, thiết bị hoặc ...
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) được sử dụng riêng lẻ hay ...
TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
Là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền cấp ...
ĐỘ SÂU KHU VỰC HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG
Là độ sâu của Điểm cạn nhất trong khu vực cần được thông báo, tính bằng mét đến mực nước “số 0 hải đồ”, độ chính xác đến 1/10 mét.(Theo ...
RANH GIỚI NGOÀI CỦA HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN
Là đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; ranh giới trong của hành lang bảo vệ bờ biển nằm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo, ...
VÙNG BIỂN VEN BỜ CÓ RANH GIỚI TRONG
Là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm ...
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ƯU TIÊN HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân ...
NGƯỜI HUẤN LUYỆN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH
Là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:a) Có ít nhất 05 năm ...
NGƯỜI HUẤN LUYỆN NỘI DUNG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 05 năm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an ...
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN
Là cơ quan chuyên môn thuộc các bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định quy định tại Phụ lục Ib ban hành ...
NHÓM HUẤN LUYỆN
là nhóm các đối tượng huấn luyện có cùng đặc điểm chung về công việc, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động và được phân loại theo quy ...
NGƯỜI HUẤN LUYỆN CƠ HỮU
Là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn.(Theo Khoản ...
ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH
Là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban ...
GMP-ASEAN
Là thực hành tốt sản xuất thuốc do Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ban hành.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một ...
GMP-WHO
Là thực hành tốt sản xuất thuốc do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành, bao gồm thực hành tốt sản xuất thuốc (Good Manufacturing Practice - GMP), ...
THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC (GMP: GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
Là những nguyên tắc, quy định, hướng dẫn về Điều kiện sản xuất thuốc nhằm bảo đảm sản phẩm thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là tổ chức tư vấn cho Chính phủ về việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.(Theo Khoản ...
TAI NẠN LAO ĐỘNG LÀM NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THƯƠNG NHẸ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG NHẸ)
Là tai nạn lao động không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định 39/2016/NĐ-CP.(Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng ...
TAI NẠN LAO ĐỘNG LÀM NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THƯƠNG NẶNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG NẶNG)
Là tai nạn lao động làm người lao động bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH