Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 960 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH
Hội đồng thẩm định quy hoạch gồm Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng. Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Các ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 55/2019/NĐ-CP
Bao gồm cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật và cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý được các bộ, cơ quan ...
MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT
Là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn ...
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là tập hợp các hoạt động do một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện dưới các hình thức, nội dung cụ thể, trong một thời hạn nhất định ...
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Là việc bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện các hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG RẤT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm(Theo Điểm c Khoản 2 Điều ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm(Theo Điểm b Khoản 2 Điều ...
VỤ VIỆC THAM NHŨNG ÍT NGHIÊM TRỌNG
 là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt ...
XUỒNG TUẦN TRA
Thân xuồng sơn màu trắng, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương, phía sau vạch ký hiệu, hàng trên là dòng chữ ...
TÀU TUẦN TRA VÀ CÁC LOẠI TÀU KHÁC
Thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương, phía sau vạch ...
TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN
Thân tàu sơn màu da cam, mặt boong sơn màu xanh lá cây, phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu sơn màu trắng, phía sau vạch ...
CỜ HIỆU CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Cờ hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam hình tam giác cân, nền xanh nước biển, chiều cao 1,5 m, cạnh đáy 1,0 m, có Quốc huy ở giữa và ...
LỄ PHỤC CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Lễ phục của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:a) Lễ phục mùa đông;b) Lễ phục mùa hè;c) Lễ phục của công nhân và viên chức quốc phòng;d) Lễ phục ...
CẢNH PHỤC CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Cảnh phục của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm:a) Cảnh phục thường dùng;b) Cảnh phục dã chiến;c) Cảnh phục nghiệp vụ;d) Cảnh phục công tác.(Theo Khoản 1 Điều 18 ...
PHÙ HIỆU KẾT HỢP CẤP HIỆU
Phù hiệu kết hợp cấp hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam mang trên ve cổ áo cảnh phục dã chiến có cấu tạo cơ bản gồm: Nền phù hiệu, ...
LÔ GÔ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Lô gô Cảnh sát biển Việt Nam có hình khiên trên nền xanh đậm, ngoài viền đỏ, trong viền vàng; ở giữa có hình khiên nhỏ viền đỏ, hai thanh ...
BIỂN TÊN CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Biển tên của Cảnh sát biển Việt Nam được đeo trên ngực, có hình chữ nhật, kích thước 2x8 cm, nền xanh đậm, viền vàng, góc phía trên bên phải ...
BIỂU TƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Biểu tượng Cảnh sát biển Việt Nam được đeo trên ngực, có hình cánh sóng, ở giữa có hình khiên, nền xanh nước biển viền vàng, có hai thanh kiếm ...
PHÙ HIỆU CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Nền, hình phù hiệu được mang trên ve cổ áoa) Nền phù hiệu hình bình hành, màu xanh dương, trên nền phù hiệu có hình phù hiệu Cảnh sát biển ...
CẤP HIỆU CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Là biểu trưng thể hiện cấp bậc của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan - binh sĩ thuộc Cảnh sát biển Việt Nam mang trên ...
CẢNH HIỆU CỦA CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Cảnh hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam hình tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh nổi màu vàng đặt trên nền đỏ tươi, xung quanh có hai bông ...
CẢNH SÁT VIÊN, TRINH SÁT VIÊN VÀ CÁN BỘ ĐIỀU TRA
Là chức danh pháp lý của Cảnh sát biển Việt Nam, có nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp ...
VÙNG ĐỆM CỦA KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC
Tiêu chí xác định vùng đệm:a) Vùng đệm được xác định là khu vực liền kề, bao quanh ranh giới khu bảo tồn đất ngập nước và được xác định ...
PHÂN KHU DỊCH VỤ - HÀNH CHÍNH
Là khu vực được xác lập để phục vụ công tác điều hành, quản lý khu bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, du lịch sinh thái, ...
PHÂN KHU PHỤC HỒI SINH THÁI
Là khu vực được xác lập để phục hồi, bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm đảm bảo khả năng tái tạo hệ sinh thái này.(Theo Điểm b Khoản 1 ...
PHÂN KHU BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT
Là khu vực được xác lập với diện tích đủ để bảo tồn nguyên vẹn mẫu chuẩn hệ sinh thái đất ngập nước theo diễn thế tự nhiên của hệ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là một phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học và bao gồm:a) Các thông tin, dữ liệu về điều tra, kiểm kê, đánh giá ...
VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG
Là vùng đất ngập nước quan trọng thuộc địa bàn quản lý của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định ...
VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI QUỐC GIA
Là vùng đất ngập nước quan trọng có diện tích từ 5.000 ha trở lên đối với đất ngập nước ven biển, ven đảo hoặc vùng có diện tích từ ...
VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG
Là vùng đất ngập nước có diện tích từ 50 ha trở lên đối với đất ngập nước ven biển, ven đảo hoặc từ 5 ha trở lên đối với ...
VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là vùng đầm lầy, vùng đất than bùn, vùng ngập nước thường xuyên hoặc ngập nước tạm thời theo mùa, kể cả các vùng ven biển, ven đảo có độ ...
KHU RAMSAR
Là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được ban thư ký công ước ramsar công nhận.(Theo Khoản 7 Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP)
KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích đất ngập nước chiếm tỷ lệ từ 50% diện tích của khu bảo tồn trở lên.(Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị ...
HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là khu vực bao gồm quần xã sinh vật và các yếu tố phi sinh vật của một vùng đất ngập nước nhất định có tác động qua lại và ...
CÔNG ƯỚC RAMSAR
Là tên viết tắt của công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP)
ĐẶC TÍNH SINH THÁI VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là tập hợp các thành phần, các quá trình và các dịch vụ hệ sinh thái đặc trưng cho vùng đất ngập nước tại một thời điểm nhất định.(Theo Khoản ...
DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là những lợi ích do hệ sinh thái đất ngập nước mang lại cho con người.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP)
BẢO TỒN VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
Là duy trì, bảo vệ cấu trúc, chức năng, đặc tính sinh thái và đa dạng sinh học của vùng đất ngập nước.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 66/2019/NĐ-CP)
GIÁ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
 là trị giá đơn vị khoáng sản nguyên khai, sau khai thác, được xác định trên cơ sở giá tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về ...