Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong tổng số 2.403 thuật ngữ

BẢO HỘ NGOẠI GIAO
Sự bảo hộ thông qua cơ quan đại diện ngoại giao hay lãnh sự của một quốc gia đối với công dân nước mình ở nước ngoài, khi các quyền lợi dân sự, lao động, ...
BẢO HỘ QUỐC TẾ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền của người sáng tạo các sản phẩm của trí tuệ và ngăn chặn một cách có hiệu quả với sự xâm phạm cũng như để xây dựng và ...
BẢO HỘ QUỐC TẾ QUYỀN TÁC GIẢ
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền của tác giả là công dân nước này tại nước khác.Quyền tác giả về tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học cũng như quyền sở hữu công ...
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Bảo hộ sản phẩm trí tuệ, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có thể là tác giả, chủ văn bằng bảo ...
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA CHỦ THỂ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Bảo vệ khỏi sự xâm hại quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam.Cá nhân, pháp nhân nước ngoài thuộc các trường hợp sau có quyền yêu cầu ...
BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Tổng hợp các chế định pháp lý nhằm bảo hộ bằng pháp luật quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả chủ sở hữu tác phẩm đối với toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, ...
BẢO LÃNH
Việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc ...
BẢO LÃNH BẰNG TÀI SẢN CỦA BÊN THỨ BA
Loại hình bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản của bên thứ ba, theo đó, tổ chức, cá nhân (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) sử ...
BẢO LÃNH BẰNG TÍN CHẤP CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Dùng uy tín về phương diện xã hội của tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự như của người bảo lãnh đối với người ...
BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Loại hình bảo lãnh bằng việc tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng ...
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Cam kết bao tiêu một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành khi phát hành chứng khoán.Để bảo đảm khả năng bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành ...
BẢO LƯU
Giữ lại như cũ; giữ lại ý kiến riêng của mình tuy ý kiến đó khác với ý kiến của đa số để làm rõ đúng sai trong những lần sau.Bảo lưu là cách tránh ...
BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực của một số điều khoản nhất định của điều ước quốc tế trong việc áp dụng chúng đối với chủ thể đó. Bảo lưu điều ước quốc tế ...
BẢO QUẢN CHỨNG CỨ
Giữ gìn giá trị chứng minh của chứng cứ.Bảo quản chứng cứ bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự được đúng đắn. Chứng cứ được bảo quản trong suốt quá trình giải quyết ...
BẢO QUẢN TÀI SẢN KÊ BIÊN TRONG TỐ TỤNG
Giữ gìn tài sản kê biên không bị mất, hư hỏng hoặc hao hụt.Bảo quản tài sản kê biên bảo đảm việc thi hành án, bảo đảm được quyền lợi của các đương sự.Tài sản ...
BẢO QUẢN VẬT CHỨNG
Giữ cho vật chứng nguyên vẹn như khi nó được thu thập.Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 và Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự năm ...
BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG
Hoạt động của cơ quan công an thông qua sử dụng những biện pháp nghiệp vụ hành chính công khai nhằm ngăn chặn những tác động làm thay đổi tình trạng hiện trường, dấu vết ...
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Giữ gìn và cải thiện môi trường sống của con người và các hệ sinh thái.Trong các lĩnh vực địa lý, lý học, sinh học, y học..., bảo vệ môi trường được hiểu là tập hợp các ...
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
(Nhà nước và chủ sở hữu) sử dụng phương thức, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật bảo đảm quyền của chủ sở hữu đối với tài sản khi quyền này bị ...
BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM
Nhà nước, các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sử dụng phương thức, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật chống lại mọi sự thay đổi nội dung cũng như hình ...