Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo h...
Người quản lý, điều hành điểm kinh doanh
Là người được doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng giao quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động kin...
Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Là một căn phòng hoặc một số căn phòng được kết nối với nhau thành một khu vực riêng biệt trong cơ sở lưu trú du lịch th...
Trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Là buộc nộp lại giấy tờ, tài liệu đã bị sửa chữa, tẩy xóa, người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm...
Trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
Là đình chỉ hoạt động có thời hạn, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm gửi văn b...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa phúc quyết lần cuối
Là cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương đã khám đối với đối tượng.(Theo điểm d khoản 3 Điều 161 ...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp trung ương
Là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.(Theo điểm c khoản 3 Điều 161 Ng...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh
Là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa trực thuộc Sở Y tế do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực t...
Cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa các cấp
 gồm:a) Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa t...
Hội đồng giám định y khoa các cấp
Là Hội đồng chuyên môn về y tế bao gồm các Hội đồng sau:a) Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.b) Hội đồng giám định y kh...
Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin
Là mộ có nội dung thông tin ghi trên bia mộ trùng khớp với thông tin trong giấy báo tử, giấy báo tử trận, giấy chứng nhậ...
Thời gian hưởng chế độ ưu đãi
Là thời gian của khung đào tạo theo quy định tại quy chế đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông, kể...
Con của người có công nếu còn tiếp tục đi học
Là người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ bậc phổ thông đến trình độ đại học.(Th...
Đại diện thân nhân
Là cá nhân hoặc pháp nhân được các thân nhân giao đại diện theo quy định của pháp luật dân sự.(Theo khoản 2 Điều 3 Nghị ...
Người làm nghĩa vụ quốc tế
Là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở nước ngoài hoặc thực hiện nhi...
Tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
Là việc tổ chức, cá nhân tạo dựng, công bố thông tin không chính xác so với thông tin thực tế, thông tin không có thật h...
Che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán để trốn tránh hoặc hỗ trợ người khác trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc chào mua công khai hoặc quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
Là việc các tổ chức, cá nhân thỏa thuận hoặc thực hiện giao dịch hoặc theo bất kỳ phương thức nào mà thông qua đó một bê...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã kết thúc
Là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm ...
Hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đã kết thúc
Là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời...
Hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm ...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đã kết thúc
Là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm ...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã kết thúc
Là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm ...
Thân nhân học sinh, trại viên
gồm: vợ hoặc chồng; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; ông nội, bà nội của vợ hoặc chồng, ông ngoại, bà ngoại của vợ ...
Có tiến bộ rõ rệt
Là trường hợp học sinh, trại viên thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chín...
Khó khăn đặc biệt
Là người phải chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc là người lao động duy nhất để bảo đ...
Người bị ốm nặng
Là người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đang tro...
Dữ liệu, kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật
Là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, thông tin, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của phương tiện, thiết bị kỹ thuật.(Theo ...
Phương tiện, thiết bị kỹ thuật
Là máy móc, thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, đo lường, phân tích, kiểm định, lưu trữ, trích xuất thông tin, dữ li...
Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
Là máy móc, thiết bị có chức năng ghi âm, ghi hình, đo lường, phân tích, kiểm định, lưu trữ, trích xuất thông tin, dữ li...
Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Là việc cá nhân thực hiện việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ ...
Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng
Là việc bên mua, thuê mua chuyển giao toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công t...
Chuyển nhượng một phần dự án bất động sản
Là việc chủ đầu tư chuyển giao phần dự án bất động sản được phép kinh doanh và các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của...
Chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản
Là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ dự án bất động sản và các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư, các b...
Hợp đồng kinh doanh bất động sản
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại Đi...
Dự án bất động sản
Là dự án đầu tư xây dựng công trình được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Dự án bất độ...
Bất động sản đưa vào kinh doanh
Là các loại nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại qu...
Chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
Là các chất Hydrofluorocarbon (sau đây gọi tắt là HFC).(Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nh...
Đơn vị thực hiện thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Là tổ chức có năng lực thẩm định được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận; hoặc được cấp chứn...
Bộ tài nguyên và môi trường
Là cơ quan đầu mối của Hệ thống quốc gia đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, có trách nhiệm kiểm...
Xử lý các chất được kiểm soát
Là quá trình tiêu hủy các chất được kiểm soát bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để không gây tác động tiêu cực đến ...
Trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
Là hoạt động mua, bán, đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các...
Thu gom chất được kiểm soát
Là hoạt động hút các chất được kiểm soát ra khỏi một hệ thống và lưu giữ các chất này trong một bình chứa bên ngoài.(The...
Thỏa thuận paris
Là điều ước quốc tế trong khuôn khổ của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu có hiệu lực thực hiện từ nă...
Tấn co2 tương đương
Là khối lượng của các khí nhà kính được quy đổi thành tấn CO2 theo hệ số làm nóng lên toàn cầu của các khí nhà kính đó. ...
Tái sử dụng các chất được kiểm soát
Là việc sử dụng lại các chất được kiểm soát sau khi được làm sạch mà không làm thay đổi tính chất của chất đó.(Theo khoả...
Tái chế các chất được kiểm soát
Là quá trình xử lý bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm thu lại các thành phần từ chất được kiểm soát để sử dụng ...
Sàn giao dịch tín chỉ các-bon
Là trung tâm xử lý các giao dịch về mua, bán tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và đấu giá, vay mượn, nộp...