Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 80 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ÍT NGHIÊM TRỌNG
Là tai nạn có từ 01 đến 05 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.(Theo  ...
CẢNH GIỚI
Là hoạt động cảnh báo của người hoặc thiết bị khi có tàu sắp chạy qua các vị trí có thể xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, bằng ...
CHỐT GÁC
Là nơi có bố trí người được giao nhiệm vụ để thường trực 24/24 giờ trong ngày tại các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông đường sắt ...
NIÊN HẠN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU
Là khoảng thời gian tối đa mà phương tiện giao thông đường sắt đã được khai thác, sử dụng trước khi được phép nhập khẩu.(Theo  khoản 2 Điều 3 Nghị ...
NIÊN HẠN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Là khoảng thời gian được phép khai thác trên đường sắt của phương tiện, tính từ thời điểm phương tiện đóng mới được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát cho diện tích tự nhiên dưới 2.000 ha.(Theo điểm c khoản 10 Điều 4 ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VỪA
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 2.000 ha đến dưới 20.000 ha;(Theo điểm ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LỚN
Là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 20.000 ha trở lên;(Theo điểm a khoản ...
BỜ BAO NHỎ
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích dưới 500 ha.(Theo điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
BỜ BAO VỪA
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 500 ha đến dưới 10.000 ha;(Theo điểm b khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
BỜ BAO LỚN
Là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 10.000 ha trở lên;(Theo điểm a khoản 9 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
ĐƯỜNG ỐNG NHỎ
Là đường ống dẫn lưu lượng dưới 0,25 m3/s hoặc có đường kính trong dưới 500 mm.(Theo điểm c khoản 8 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
ĐƯỜNG ỐNG VỪA
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 0,25 m3/s đến dưới 3 m3/s hoặc có đường kính trong từ 500 mm đến dưới 1500 mm;(Theo điểm b khoản 8 Điều ...
ĐƯỜNG ỐNG LỚN
Là đường ống dẫn lưu lượng từ 3 m3/s trở lên hoặc có đường kính trong từ 1500 mm trở lên;(Theo điểm a khoản 8 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn ...
CỐNG NHỎ
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới 10 m;Đối với các vùng còn lại dưới 5 m.(Theo điểm c khoản 6 ...
CỐNG VỪA
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 10 m đến dưới 30 m;Đối với các vùng còn lại từ 5 m ...
CỐNG LỚN
Là cống có tổng chiều rộng thoát nước:Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 30 m trở lên;Đối với vùng còn lại từ 20 m trở lên.(Theo điểm ...
TRẠM BƠM NHỎ
Là trạm bơm có tổng lưu lượng dưới 3.600 m3/h.(Theo điểm c khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
TRẠM BƠM VỪA
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 3.600 m3/h đến dưới 72.000 m3/h hoặc trạm bơm nhỏ nhưng có công suất động cơ mỗi tổ máy từ 150 KW ...
TRẠM BƠM LỚN
Là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 72.000 m3/h trở lên;(Theo điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
XẢ NƯỚC THẢI VỚI QUY MÔ NHỎ VÀ KHÔNG CHỨA CHẤT ĐỘC HẠI, CHẤT PHÓNG XẠ
Là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt ...
BỜ BAO THỦY LỢI
Là công trình phân vùng, ngăn nước để bảo vệ cho một khu vực.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
ĐẬP
Là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.(Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi)
HỒ CHỨA NƯỚC
Là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy, cắt, giảm ...
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Là hệ thống bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực.(Theo khoản 1 ...
THỢ MÌN
Là người trực tiếp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật ...
CHỈ HUY NỔ MÌN
Là người được Giám đốc tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bổ nhiệm để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc sử dụng vật ...
NGƯỜI QUẢN LÝ
Là người được tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật đối với hoạt động vật liệu nổ ...
HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Là việc thực hiện một hoặc một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.(Theo ...
VIỆC CHỦ ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Là việc người thi hành công vụ gây thiệt hại tự nguyện bồi thường, khắc phục một phần thiệt hại cho người bị thiệt hại.(Theo khoản 1 Điều 27 Nghị ...
GIÁ TRỊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VI PHẠM ĐÃ TIÊU THỤ
Là đơn giá của sản phẩm, hàng hóa đó được bán ra gần nhất tại thời điểm phát hiện vi phạm nhân với số lượng sản phẩm, hàng hóa vi ...
LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ĐÃ TIÊU THỤ
Là tổng số lượng sản phẩm, hàng hóa đó theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu tại thời điểm lần nhập gần nhất trước thời điểm kiểm tra, trừ đi ...
TÀI SẢN HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH CẤP HOẶC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ
Là tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản ...
TÀI SẢN HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ
Là tài sản đồng sở hữu; việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...
TÀI SẢN HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH CẤP
Là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản ...
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ký kết hợp đồng khoa học và ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là cơ quan, tổ chức, đơn vị được người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao nhiệm vụ quản lý nhiệm vụ khoa học ...
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản  là kết quả khoa học và công nghệ là:a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI SẢN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng để thống nhất quản lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ ...
CHUYỂN GIAO KHÔNG BỒI HOÀN PHẦN QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN
Là việc Nhà nước quyết định giao phần quyền sở hữu đối với tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ cho ...