Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân.Các ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của mình tại kỳ họp đầu tiên của ...
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ thể hiện ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY
Bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, do cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Cơ quan do hội đồng quản trị thành lập để giúp hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA HỢP TÁC XÃ
Cơ quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và chấp hành điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của đại hội xã viên, được đại hội xã viên bầu trực tiếp theo nhiệm ...
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP
Cơ quan quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập.Ban quản lý khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu ...
BAN QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ
Cơ quan do đại hội xã viên trực tiếp bầu ra có chức năng quản lý hoặc vừa quản lý, vừa điều hành hoạt động của hợp tác xã.Luật hợp tác xã năm 1996 quy định ban quản ...
BAN THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan thường trực của Liên hợp quốc thực hiện chức năng hành chính, kỹ thuật của Liên hợp quốc như: chuẩn bị tài liệu, phổ biến các báo cáo, nghị quyết, bảo quản các tài liệu ...
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Tổ chức thanh tra của quần chúng được thành lập ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã, phường) và ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh ...
BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI
 Tên gọi vắn tắt của bản luận văn “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị" (Du contrat social - ou principes du droit politique).Tác phẩm viết năm 1762 của Rousseau (Jean - Jacques Rousseau; 1712 - 1778), nhà tư tưởng ...
BẢN ÁN
Văn bản ghi nhận phán quyết của tòa án sau khi xét xử một vụ án.Thuật ngữ “bản án” được sử dụng lần đầu tiên tại Sắc lệnh thiết lập các tòa án quân sự ngày 13.9.1945. Tuy nhiên, đến ngày ...
BẢN ÁN DÂN SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án dân sự. Bản án dân sự phản ánh kết quả xét xử một vụ án dân sự cụ thể của một tòa ...
BẢN ÁN HÀNH CHÍNH
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hành chính.Theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, bản án hành chính phải ...
BẢN ÁN HÌNH SỰ
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án hình sự.Theo quy định tại các điều 222, 223 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, bản án hình sự ...
BẢN ÁN LAO ĐỘNG
Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án lao động.Bản án lao động phải phản ánh thời gian, địa điểm tiến hành phiên tòa; họ, tên, chức danh của những ...
BẢN CÁO BẠCH
Bản trình bày rõ ràng, công khai để mọi người biết về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán ...
BẢN CÁO TRẠNG
Văn bản pháp lý do Viện kiểm sát lập ra khẳng định việc truy tố bị can ra trước tòa án để xét xử.Trước khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 được ban hành, thủ tục làm ...
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Bản đồ tỉ lệ lớn, lập theo ranh giới hành chính của từng xã, phường, thị trấn thể hiện từng thửa đất và số hiệu của thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.Bản đồ ...
BẢN GỐC
Là bản thảo cuối cùng được tác giả hay người có thẩm quyền duyệt.Bản gốc phải là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức, là cơ sở để in ấn, phổ biến, phát ...
BẢN GỐC CỦA TÁC PHẨM
Bản thảo cuối cùng của một tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được dùng để đưa in nhân bản, là cơ sở để thực hiện các bản sao hay để chuyển sang hình ...
BẢN QUY TẮC TRỌNG TÀI CỦA ỦY BAN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN HỢP QUỐC
Bản quy tắc về trọng tài quốc tế quy định các nguyên tắc cơ bản trong quá trình xét xử các tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế.Bản quy tắc này được Ủy ban luật ...
BẢN SAO
Bản ghi chép, thể hiện một cách nguyên văn, đầy đủ, chính xác nội dung của bản chính hay bản gốc hay phần cần sao và được trình bày theo thể thức quy định.Bản sao phải ...
BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm ...
BÁN LẺ
Hình thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ.Với việc bán lẻ, hàng hóa kết thúc quá trình lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng cá nhân; ...
BẢNG GIÁ ĐẤT
Bảng tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố hàng năm vào ngày 1.1 trên cơ sở quy định của Chính ...
BẢNG LƯƠNG
Văn bản do Nhà nước ban hành và quy định các mức lương cụ thể cho các loại công việc, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau, tương quan tỉ lệ tiền lương giữa các lao ...
BÀO CHỮA
Việc dùng lý lẽ, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo.Bào chữa là quyền hiến định của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Quyền ...
BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ
Những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lý đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp ...
BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN
Biện pháp do pháp luật quy định mà Tòa án có thể quyết định áp dụng để bảo đảm cho bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải ...
BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Biện pháp dân sự có tính chất tài sản do các bên tự nguyện cam kết, thỏa thuận hoặc pháp luật quy định khi xác lập giao dịch dân sự. Các biện pháp bảo đảm ...