Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 9.960 thuật ngữ.
Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành ...
Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội
Là cơ sở trợ giúp xã hội.(Theo Khoản 1 Điều 18 Luật Cư trú 2020)
Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật Cư trú 2020.(Theo Khoản 1 Điều 17 Luật ...
Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an
Là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan ...
Dự phòng trước phơi nhiễm với hiv bằng thuốc kháng hiv
Là việc sử dụng thuốc kháng HIV để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV.”(Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội ...
Người di biến động
Là người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc.(Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra ...
Cơ sở cai nghiện ma túy công lập
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.(Theo khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy 2021)
Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
Là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa các hành vi ...
Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy
bao gồm:a) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;b) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc ...
Cai nghiện ma túy
Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây ...
Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 9.960 thuật ngữ.