Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
Cam kết bao tiêu một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành khi phát hành chứng khoán.Để bảo đảm khả năng bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành ...
BẢO LƯU
Giữ lại như cũ; giữ lại ý kiến riêng của mình tuy ý kiến đó khác với ý kiến của đa số để làm rõ đúng sai trong những lần sau.Bảo lưu là cách tránh ...
BẢO LƯU ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Loại trừ hoặc thay đổi hiệu lực của một số điều khoản nhất định của điều ước quốc tế trong việc áp dụng chúng đối với chủ thể đó. Bảo lưu điều ước quốc tế ...
BẢO QUẢN CHỨNG CỨ
Giữ gìn giá trị chứng minh của chứng cứ.Bảo quản chứng cứ bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự được đúng đắn. Chứng cứ được bảo quản trong suốt quá trình giải quyết ...
BẢO QUẢN TÀI SẢN KÊ BIÊN TRONG TỐ TỤNG
Giữ gìn tài sản kê biên không bị mất, hư hỏng hoặc hao hụt.Bảo quản tài sản kê biên bảo đảm việc thi hành án, bảo đảm được quyền lợi của các đương sự.Tài sản ...
BẢO QUẢN VẬT CHỨNG
Giữ cho vật chứng nguyên vẹn như khi nó được thu thập.Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988 và Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự năm ...
BẢO VỆ HIỆN TRƯỜNG
Hoạt động của cơ quan công an thông qua sử dụng những biện pháp nghiệp vụ hành chính công khai nhằm ngăn chặn những tác động làm thay đổi tình trạng hiện trường, dấu vết ...
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Giữ gìn và cải thiện môi trường sống của con người và các hệ sinh thái.Trong các lĩnh vực địa lý, lý học, sinh học, y học..., bảo vệ môi trường được hiểu là tập hợp các ...
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU
(Nhà nước và chủ sở hữu) sử dụng phương thức, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật bảo đảm quyền của chủ sở hữu đối với tài sản khi quyền này bị ...
BẢO VỆ SỰ TOÀN VẸN CỦA TÁC PHẨM
Nhà nước, các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sử dụng phương thức, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật chống lại mọi sự thay đổi nội dung cũng như hình ...
BẠO LOẠN
(Hành vi) sử dụng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân.Bạo loạn là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia cũng như an toàn, trật ...
BẰNG CHỨNG
Sự việc, sự kiện, hiện tượng, tài liệu có thật được cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu thập để phục vụ cho việc chứng minh một sự việc cụ thể nhằm ...
BẰNG SÁNG CHẾ
Loại văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, là chứng chỉ duy nhất của nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn ...
BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
(Hành vi) bắt giữ con tin, đe dọa chủ tài sản phải giao nộp tài sản nếu không tính mạng, sức khỏe của con tin sẽ bị xâm hại.Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành ...
BẮT GIỮ
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.Ở Việt Nam, trong thời kỳ phong kiến đã có một số quy định về thẩm quyền bắt người, giam giữ tiến bộ. Các quy định này đã hạn ...
BẮT KHẨN CẤP
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp để bảo đảm cho hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm mà ...
BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI
Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp do pháp luật quy định để ngăn chặn tội phạm, bảo đảm cho hoạt động ...
BẮT OAN
Bắt người không có căn cứ pháp luật.Điều 71 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định "Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc ...
BẮT QUẢ TANG
Là việc bắt người khi người đó đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt.Người đang thực hiện tội phạm là người đang thực ...
BẤT ĐỘNG SẢN
Các tài sản không di, dời được.Bất động sản bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công ...
BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ
Bất động sản cùng loại, sát nhau và giữa chúng tồn tại một ranh giới phân cách về địa lý cũng như về pháp lý.Bất động sản liền kề được phân cách bởi một ranh giới. Ranh giới ...
BẤT HỒI TỐ
Quy định của pháp luật về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về thời gian. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh đối với những quan hệ ...
BẤT KHẢ XÂM PHẠM
Không ai có thể xâm phạm đến, đụng đến.Quyền của một quốc gia, nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, không bị bất cứ một cơ quan, tổ ...
BẦU CỬ
Phương thức lựa chọn người làm đại biểu, thay mặt thực hiện quyền lực nhà nước trong các xã hội dân chủ theo nguyên tắc tất cả quyền nhà nước thuộc về nhân dân.Do bầu ...
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Việc cử tri lựa chọn người đại diện cho minh vào Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là việc cử ...
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Việc cử tri lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.Bầu cử đại biểu Quốc hội là việc cử tri tham gia bỏ phiếu ...
BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Là các cá nhân hay tổ chức có đủ tư cách chủ thể tham gia một cách bình đẳng, tự nguyện vào việc thỏa thuận một giao dịch nhất định. Trong đó, mỗi bên sẽ ...
BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Bệnh phát sinh mang tính chất đặc trưng nghề nghiệp hoặc liên quan đến nghề nghiệp, do tác hại thường xuyên và kéo dài của điều kiện lao động xấu.Từ khi có lao động, con ...
BÍ MẬT KINH DOANH
Trong khoa học pháp lý, bí mật kinh doanh được hiểu theo nghĩa rộng, đó là thành quả đầu tư dưới dạng thông tin cần được bảo hộ cho các chủ đầu tư nói chung, không ...
BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Những tin về vụ việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công ...