Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Nước làm mát
Là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên ...
Công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ
Là các công trình, thiết bị được sản xuất, lắp ráp sẵn hoặc được xây dựng tại chỗ để xử lý nước thải, khí thải của cơ sở...
Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
gồm mạng lưới thu gom nước thải (đường ống, hố ga, cống), các trạm bơm nước thải, các công trình xử lý nước thải và các ...
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
gồm mạng lưới thu gom, thoát nước (đường ống, hố ga, cống, kênh, mương, hồ điều hòa), các trạm bơm thoát nước mưa và các...
Mua sắm công
Là quá trình lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giải pháp khả thi để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu
Là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấ...
Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo
Là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.(Theo điểm c khoản 1 Điều 7...
Căn cứ tính lệ phí trước bạ
Là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).(Theo Điều 6 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về l...
Số lợi bất hợp pháp thu được bằng giấy tờ có giá
Là toàn bộ giấy tờ có giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp giấy tờ có giá ...
Số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền
Là toàn bộ số tiền tổ chức, cá nhân thu được từ hành vi vi phạm hành chính và được tính bằng số tiền thu được từ việc ch...
Gác tiêu binh danh dự
Là việc bố trí hai hay một số tiêu binh danh dự; “Đội hình tiêu binh danh dự” là việc sắp xếp tiêu binh danh dự thành ha...
Năm khác
Là năm có các chữ số cuối cùng còn lại.(Theo điểm b khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
Năm tròn
Là năm có chữ số cuối cùng là “0”.(Theo điểm a khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
“năm tròn”, “năm khác”
Là số năm kỷ niệm (lần thứ) của các sự kiện(Theo khoản 15 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại)
Trưởng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại việt nam
Là Người đứng đầu tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp...
Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự
Là Người đứng đầu cơ quan đại diện lãnh sự tại các địa phương (sau đây gọi chung là Tổng lãnh sự).(Theo khoản 13 Điều 3 ...
Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài
Là Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao bao gồm Đại sứ thường trú tại Việt Nam và Đại sứ không thường trú (sau đây...
Cơ quan đại diện nước ngoài
gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợ...
Trường hợp đặc biệt
Là trường hợp được cơ quan chủ trì đề xuất áp dụng một số biện pháp lễ tân quy định tại Nghị định này hoặc của khách cấp...
Cơ quan chủ trì
Là cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động đón, tiếp, đoàn khách nước ngoài và chủ trì tổ chức sự kiện quốc tế.(Theo khoản...
Thăm cá nhân
Là chuyến thăm thực hiện các mục đích cá nhân, đồng thời có thể kết hợp thực hiện mục đích tăng cường quan hệ song phươn...
Thăm nội bộ
Là chuyến thăm làm việc không đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam...
Thăm làm việc
Là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời làm việc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với ...
Thăm chính thức
Là chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài đến Việt Nam theo lời mời chính thức của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vớ...
Thăm cấp nhà nước
Là chuyến thăm được áp dụng mức độ nghi lễ nhà nước cao nhất dành cho: Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng thời là Người...
Trưởng các cơ quan của nghị viện
gồm Người đứng đầu các Hội đồng, Ủy ban chuyên môn thuộc Nghị viện và cấp tương đương.(Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 18/...
Người đứng đầu nghị viện
Là Người đứng đầu cơ quan lập pháp của các quốc gia bao gồm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng nghị viện, Chủ tịch Hạ ng...
Lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước
gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về...
Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
Là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và đư...
Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, mạng internet hoặc các hình thứ...
Trị giá hải quan hàng xuất khẩu
Là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế, được xác định...
Báo cáo đột xuất
Báo cáo thống kê trong trường hợp khi có sự vật, hiện tượng đột xuất xảy ra: Thiên tai...(Theo điểm đ khoản 4 Điều 3 Ngh...
Báo cáo thống kê năm
Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Riêng báo cáo thống kê áp dụng ...
Báo cáo thống kê 6 tháng
Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6.(Theo điểm c khoản 4 Điều 3 N...
Báo cáo thống kê quý
Báo cáo thống kê quý được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến hết ngày cuối cùng ...
Báo cáo thống kê tháng
Báo cáo thống kê tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng.(Theo điểm a khoản 4 ...
Kỳ báo cáo thống kê
Là Khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các ...
Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
Là nhận xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân về chất lượng và tiến độ thực hiện việc hướng dẫn, tiế...
Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Là hệ thống thông tin nội bộ có chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, k...
Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tr...
Cổng dịch vụ công quốc gia
Là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên ...
Bộ phận một cửa
Là tên gọi chung của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính cô...
Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một t...
Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính
Là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá vi...
Vốn chủ sở hữu
Là vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án PPP theo quy định tại Điều 10 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.(Theo  khoản 15 Điều ...
Dự án khác
Là dự án đối ứng của dự án BT được giao cho nhà đầu tư để thực hiện việc đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.(...
Hợp đồng kinh doanh - quản lý (gọi tắt là hợp đồng o&m)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc to...
Hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng blt)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng...
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng btl)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng...
Hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng boo)
Là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng...