Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 160 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

PHƯƠNG THỨC ĐẶC THÙ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP
bao gồm: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, mô hình trình diễn, thông tin tuyên truyền được quy định chi tiết tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Nghị ...
KHUYẾN NÔNG
Là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam nhằm xúc tiến, phát triển hợp tác ...
PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt ...
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương trình đào tạo để ...
LIÊN KẾT GIÁO DỤC
Là việc hợp tác giữa cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài thực hiện chương ...
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TÍCH HỢP
Là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt ...
CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
Là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, ...
BẢN SAO
Là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.(Theo khoản 19 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về ...
TRẠM NÉN CNG
Là trạm sử dụng máy nén chuyên dùng để nén CNG vào các bồn chứa CNG.(Theo khoản 18 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
HO CHỨA LPG CHAI
Là nơi cất giữ LPG chai với tổng lượng LPG chai tồn chứa từ 70 kg trở lên.(Theo khoản 17 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ
bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê ...
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ SỬ DỤNG LPG
Là các thiết bị dân dụng dùng để đốt cháy LPG bao gồm: Bếp LPG, ống dẫn LPG, van chai LPG, van điều áp LPG.(Theo khoản 15 Điều 3 Nghị ...
CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
Là cửa hàng có bán các loại LPG chai và thiết bị phụ trợ sử dụng LPG cho khách hàng.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CHỦ SỞ HỮU CHAI LPG
Là thương nhân kinh doanh LPG được quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt chai LPG theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh ...
CHAI LPG MINI
Là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dùng để chứa LPG, dung tích chứa tối đa 1.000 ml (một ...
LPG CHAI
Là LPG đã được nạp vào chai LPG tiêu chuẩn theo một khối lượng nhất định.(Theo khoản 11 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CHAI LPG
Là chai chịu áp lực được chế tạo theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dùng để chứa LPG và nạp lại được, còn gọi là chai ...
TRẠM CẤP KHÍ
Là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để cấp khí từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống dàn chai LPG trực tiếp qua đường ống dẫn ...
TRẠM NẠP KHÍ
Là trạm sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nạp khí vào phương tiện vận tải; nạp vào xe bồn; nạp LPG vào chai.(Theo khoản 8 Điều 3 ...
PHA CHẾ KHÍ
Là quá trình phối trộn sản phẩm, bán thành phẩm khí có bổ sung phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm khí.(Theo khoản 7 Điều 3 ...
SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN KHÍ
Là quá trình xử lý, chuyển hóa các nguyên liệu khí đồng hành, khí tự nhiên thành các sản phẩm khí.(Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ
Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm ...
KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN
Là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là ...
KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG
Là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied ...
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp ...
KHÍ
Là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.(Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí)
NGƯỜI KHAI BÁO Y TẾ
Là người, chủ của hàng hóa, phương tiện vận tải, thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể ...
MẪU VI SINH Y HỌC
Là các mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người và các mẫu khác từ người có chứa chất lây nhiễm, các chủng vi ...
KIỂM DỊCH VIÊN Y TẾ
Là người thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế thuộc tổ chức kiểm dịch y tế biên giới bao gồm công chức, viên chức, nhân viên y tế ...
HÀNG HÓA THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH Y TẾ
Là các sản phẩm hữu hình có khả năng mang tác nhân gây bệnh, mang trung gian truyền bệnh truyền nhiễm được nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh qua cửa ...
THƯ BẢO LÃNH
Là văn bản về bảo lãnh Chính phủ được thực hiện dưới các hình thức thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc văn bản bảo lãnh.(Theo khoản 14 Điều ...
TÀI KHOẢN DỰ ÁN
Là tài khoản bằng đồng Việt Nam do đối tượng được bảo lãnh mở tại Ngân hàng phục vụ và đăng ký bằng văn bản với Bộ Tài chính.(Theo khoản ...
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Là việc phát hành công cụ nợ do doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của Nhà nước thực hiện tại thị trường trong nước bằng đồng nội tệ.(Theo khoản 12 ...
NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, CHUYỂN GIAO CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
Là người nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của đối tượng được bảo lãnh trong giao dịch chuyển nhượng khoản vay, khoản phát hành trái ...
(Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ)
NGƯỜI NHẬN BẢO LÃNH
Là người có quyền thụ hưởng Thư bảo lãnh do Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ phát hành. Người nhận bảo lãnh bao gồm người cho vay, người sở ...
NGƯỜI BẢO LÃNH
Là Chính phủ, do Bộ Tài chính là đại diện chính thức hay còn gọi là cơ quan cấp và quản lý bảo lãnh theo quy định tại khoản 1 ...
NGHĨA VỤ THANH TOÁN
Là các khoản phải trả gồm nợ gốc, nợ lãi theo quy định trong thỏa thuận vay cụ thể, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và được nêu trong ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH