Hệ thống pháp luật

Thư viện thuật ngữ pháp lý

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 9.960 thuật ngữ.
Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin
Là mộ có nội dung thông tin ghi trên bia mộ trùng khớp với thông tin trong giấy báo tử, giấy báo tử trận, giấy chứng nhận hy sinh.(Theo khoản ...
Con của người có công nếu còn tiếp tục đi học
Là người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ bậc phổ thông đến trình độ đại học.(Theo khoản 3 Điều ...
Người làm nghĩa vụ quốc tế
Là người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở nước ngoài hoặc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa ...
Che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một hoặc một số chứng khoán để trốn tránh hoặc hỗ trợ người khác trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc chào mua công khai hoặc quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
Là việc các tổ chức, cá nhân thỏa thuận hoặc thực hiện giao dịch hoặc theo bất kỳ phương thức nào mà thông qua đó một bên cung cấp hoặc ...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành ...
Hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành ...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành ...
Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện
Là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành ...
Có tiến bộ rõ rệt
Là trường hợp học sinh, trại viên thành thật hối lỗi, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của ...
Người bị ốm nặng
Là người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm ...
Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 9.960 thuật ngữ.