Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án hành chính.(Theo Khoản 5 ...
NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính được thi hành.(Theo Khoản 4 ...
NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền lợi trong bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính được thi hành.(Theo Khoản 3 Điều ...
ĐƯƠNG SỰ
Bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án ...
THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Là việc thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính được thi hành quy định tại Điều 309 Luật tố tụng hành chính, trừ ...
XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH
Là việc thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm hiv bằng 03 loại sinh phẩm có nguyên lý hoặc chuẩn bị kháng nguyên khác nhau để chẩn đoán xác định ...
XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC HIV
Là việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm bằng 01 loại sinh phẩm hiv có độ nhậy cao nhằm mục đích phát hiện trường hợp có thể bị nhiễm HIV.(Theo ...
NGƯỜI LÀM VIỆC MỘT PHẦN THỜI GIAN
Là người đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không đủ thời gian quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định ...
NGƯỜI HÀNH NGHỀ CƠ HỮU
Là người đăng ký làm việc liên tục 8 giờ/ngày trong thời gian hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký hoặc người làm việc đầy ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao có chữ ...
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là người có chứng chỉ hành nghề theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có phạm vi ...
HÀNH NGHỀ TU BỔ DI TÍCH
Bao gồm:- Hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích;- Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di ...
GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT
Là hoạt động do tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa thực hiện nhằm xác định niên đại, giá trị lịch ...
TRẠI SÁNG TÁC NHIẾP ẢNH
Là nơi tập trung các tác giả nhiếp ảnh sáng tác theo cùng mục đích, chủ đề do cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức.(Theo Khoản 11 Điều 3 ...
VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
Là hoạt động khuyến khích sáng tác tác phẩm nhiếp ảnh có chủ đề, mục đích cụ thể, có giải thưởng hoặc không có giải thưởng, bao gồm cả vận ...
TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
Là hình thức phổ biến, giới thiệu, trưng bày, trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh, bao gồm cả triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet.(Theo Khoản 9 Điều ...
LIÊN HOAN TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
Là hoạt động tập hợp, công bố và triển lãm, giao lưu, trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, có giải thưởng hoặc không có giải thưởng, bao gồm cả liên ...
THI TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
Là hoạt động tuyển chọn và công bố tác phẩm nhiếp ảnh, có giải thưởng, bao gồm cả thi tác phẩm nhiếp ảnh trên mạng internet.(Theo Khoản 7 Điều 3 ...
KẾT HỢP VỚI LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT KHÁC
Là hình thức sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm nhiếp ảnh để tạo nên sản phẩm thuộc loại hình nghệ thuật: mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh ...
CHUYỂN CHẤT LIỆU
Là hình thức sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh để thể hiện sang chất liệu khác với chất liệu ban đầu.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt ...
TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
Là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có ...
ĐỒNG TÁC GIẢ NHIẾP ẢNH
Là hai hay nhiều tác giả cùng sáng tạo ra một tác phẩm nhiếp ảnh.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh)
TÁC GIẢ NHIẾP ẢNH
Là người sáng tạo ra tác phẩm nhiếp ảnh.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh)
HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH
Bao gồm  vận động sáng tác, tổ chức trại sáng tác, thi, liên hoan, triển lãm, mua, bán và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
TỔ CHỨC KINH TẾ (KHÔNG BAO GỒM TỔ CHỨC TÍN DỤNG)
Là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG ỦY QUYỀN
Là tổ chức tín dụng được phép ủy quyền cho tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ hoặc làm đại lý chi, trả ngoại tệ.(Theo Khoản 2 ...
TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP
Là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định ...
TỔ CHỨC CÔNG NHẬN
Là tổ chức thực hiện việc đánh giá, xác nhận năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp có năng lực phù hợp với các yêu cầu quy ...
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch ...
LIỀU ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ
Là liều thuốc thay thế tương ứng với mỗi người bệnh, bảo đảm an toàn và được sử dụng lâu dài giúp người bệnh giảm hoặc ngừng sử dụng chất ...
ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
Là việc sử dụng thuốc thay thế để điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện ...
THUỐC THAY THẾ
Là chất hoặc hỗn hợp các chất được tổng hợp có tác dụng thay thế các chất dạng thuốc phiện nằm trong danh mục thuốc gây nghiện theo quy định ...
NGƯỜI NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
Là người sử dụng và bị lệ thuộc vào chất dạng thuốc phiện.(Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc ...
CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN
Là chất có nguồn gốc tự nhiên, tổng hợp và bán tổng hợp có tác dụng giống thuốc phiện.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều ...
BÁN THÀNH PHẨM MỸ PHẨM
Là sản phẩm chưa chế biến xong hoàn toàn, cần phải qua một hoặc một số công đoạn sản xuất hoặc đóng gói mới thành thành phẩm mỹ phẩm.(Theo Khoản ...
SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được cấp từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.(Theo Khoản 7 Điều 2 Nghị định ...
GIẤY TỜ VỀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
Là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân khi đăng ký theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương ...
CHỦ SỞ HỮU SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
Là tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành chế phẩm và được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 91/2016/NÐ-CP ...
CHỦ SỞ HỮU CHẾ PHẨM
Là tổ chức, cá nhân thực hiện việc:a) Cung cấp chế phẩm bằng tên riêng của mình hoặc bằng bất kỳ nhãn hiệu, thiết kế, tên thương mại hoặc tên ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH