Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1360 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
Là sản phẩm có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn, có tên thương mại riêng và được sử dụng trực tiếp để diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng ...
HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
Là hóa chất có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn ở dạng kỹ thuật dùng để gia công chế biến thành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn ...
HOẠT CHẤT
Là chất có hoạt tính diệt côn trùng, diệt khuẩn.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 91/2016/NÐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng ...
NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
Là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành ...
DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
Là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (bao gồm cả công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ...
BÊN MÔI GIỚI
Là doanh nghiệp thực hiện dịch vụ môi giới mua bán nợ.(Theo Khoản 14 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ)
BÊN BÁN NỢ
Là tổ chức, cá nhân sở hữu khoản nợ và thực hiện bán, chuyển nhượng khoản nợ cho bên mua nợ.(Theo Khoản 13 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều ...
BÊN MUA NỢ
Là tổ chức, cá nhân thực hiện mua, nhận chuyển nhượng để trở thành chủ nợ mới của khoản nợ.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện ...
SÀN GIAO DỊCH NỢ
Là nơi tập trung, tiến hành thường xuyên các hoạt động giao dịch mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP ...
DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH NỢ
Là việc cung cấp sàn giao dịch nợ, tổ chức việc mua bán nợ; giới thiệu, cung cấp thông tin về nợ cho các bên tham gia có nhu cầu ...
TƯ VẤN MUA BÁN NỢ
Là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực ...
MÔI GIỚI MUA BÁN NỢ
Là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không ...
HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NỢ KHÔNG PHẢI
Là hoạt động kinh doanh là hoạt động mua bán nợ không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi của tổ chức, cá nhân, bao gồm:a) Hoạt động bán ...
KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ
Là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, ...
CHỦ THỂ GIAO DỊCH DÂN SỰ KHÁC
Là các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch dân sự khác trừ các đối tượng sau đây:a) Tổ chức kinh tế, cá nhân;b) Tổ chức chính trị, tổ ...
BÊN NỢ
Là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có nghĩa vụ trả nợ được quy định tại hợp đồng hoặc phát sinh nghĩa vụ ...
CHỦ NỢ
Là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có quyền đòi nợ.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh ...
MUA BÁN NỢ
Là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên ...
NỢ
Là nghĩa vụ trả tài sản của bên nợ đối với chủ nợ được thể hiện trong hợp đồng hoặc phát sinh quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp ...
CƠ SỞ TIÊM CHỦNG
Là cơ sở y tế đủ điều kiện và đã thực hiện việc công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về ...
TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG
Là sự cố bất lợi sau tiêm chủng có thể đe dọa đến tính mạng người được tiêm chủng hoặc để lại di chứng hoặc làm người được tiêm chủng ...
SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM CHỦNG
Là hiện tượng bất thường về sức khỏe bao gồm các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân xảy ra sau tiêm chủng, không nhất thiết do việc sử ...
THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN LẠNH
Là hệ thống thiết bị bảo quản, theo dõi nhiệt độ và vận chuyển vắc xin từ nhà sản xuất đến các điểm tiêm chủng.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị ...
TIÊM CHỦNG CHỐNG DỊCH
Là hoạt động tiêm chủng miễn phí do nhà nước tổ chức cho những người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch, người được cơ quan ...
TIÊM CHỦNG
Là việc đưa vắc xin vào cơ thể con người với mục đích tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch để dự phòng bệnh tật.(Theo Khoản 1 ...
PHÁO HIỆU HÀNG HẢI
Là pháo hiệu sử dụng trong công tác an toàn hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, bao gồm: Các loại pháo hiệu, đuốc cầm tay và tín hiệu ...
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Là văn bản cung cấp thông tin, chỉ dẫn cho người đi biển và tổ chức, cá nhân liên quan nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng ...
DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI
Là dịch vụ thiết lập, quản lý vận hành và khai thác mạng viễn thông hàng hải; thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải, các dịch vụ ...
TUYẾN DẪN TÀU
Là tuyến hành trình của tàu thuyền do hoa tiêu dẫn từ vùng đón trả hoa tiêu vào cầu cảng, bến cảng, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh ...
VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ VÙNG HOA TIÊU BẮT BUỘC)
Là phần giới hạn trong vùng nước cảng biển hoặc khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi, được xác định từ vùng đón trả hoa tiêu đến cầu cảng, ...
SỬA CHỮA TÀU BIỂN
Là hoạt động sửa chữa phục hồi tàu biển trên triền đà, ụ tàu hoặc mặt bằng sửa chữa sau khi tàu được đưa lên khỏi mặt nước.(Theo Khoản 5 ...
ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
Là quá trình chế tạo tàu biển từ khi đặt sống chính đến khi bàn giao đưa tàu vào khai thác.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 111/2016/NĐ-CP quy định ...
CƠ SỞ ĐÓNG TÀU LOẠI 2
Là cơ sở có đủ điều kiện đóng mới, hoán cải các loại tàu biển chở khách có sức chở dưới 100 hành khách; tàu biển không phải là tàu ...
CƠ SỞ ĐÓNG TÀU LOẠI 1
Là cơ sở có đủ điều kiện đóng mới, hoán cải tất cả các loại tàu biển.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh ...
KINH DOANH HÀNG KHÔNG CHUNG
Là hoạt động hàng không chung nhằm mục đích sinh lợi bằng tàu bay trừ tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định tại Điều ...
KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
Là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không nhằm mục đích sinh lợi.(Theo điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định 92/2016/NĐ-CP ...
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
Là bao gồm hai hình thức kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, ...
KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hoạt động khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý của ...
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
Là những dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động bay được thực hiện tại cảng hàng không, ...
TỔ CHỨC KINH TẾ
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH