Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1021 đến 1050 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HIỆU QUẢ CỦA PHÁP LUẬT
Kết quả cụ thể của sự tác động pháp luật đến các quan hệ xã hội so với yêu cầu đặt ra khi ban hành pháp luật.Hiệu quả của pháp luật có thể được đánh ...
HÌNH PHẠT
Biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được luật hình sự quy định và do Tòa án áp dụng có nội dung tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm ...
HÌNH PHẠT BỔ SUNG
Hình phạt được áp dụng kèm theo hình phạt chính đối với những tội phạm nhất định nhằm tăng cường, củng cố tác dụng của hình phạt chính.Trong hệ thống hình phạt của Luật hình ...
HÌNH PHẠT CHÍNH
Hình phạt được áp dụng cho mỗi tội phạm mà không phụ thuộc vào hình phạt khác (hình phạt bổ sung) trong hệ thống hình phạt.Trong hệ thống hình phạt của Luật hình sự Việt ...
HÌNH PHẠT TÙ
Hình phạt tước quyền tự do của con người, buộc người bị kết án phải cách ly khỏi cuộc sống bình thường của xã hội, sống trong môi trường riêng biệt có sự kiểm soát ...
HÌNH SỰ HÓA
Việc biến một hành vi vốn không bị pháp luật xử lý hoặc chỉ bị xử lý bằng một chế tài khác và nhẹ thành một hành vi có tính tội phạm và bị pháp ...
HÌNH THỨC CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC
Cách thức tổ chức và phân bố quyền lực nhà nước theo lãnh thổ, mối quan hệ giữa các chủ thể lãnh thổ đó của quyền lực nhà nước.Hình thức cấu trúc là một trong ...
HÌNH THỨC CHÍNH THỂ CỦA NHÀ NƯỚC
Cách thức và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau.Hình thức chính thể là một trong ba yếu tố cấu ...
HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG
Cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên.Khi các bên thỏa thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã tuân ...
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC
Cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước.Hình thức nhà nước là khái niệm chung để chỉ ba cách thức và tổ chức thực thi quyền lực nhà nước: hình ...
HÌNH THỨC PHÁP LUẬT
Cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung.Có ba hình thức pháp luật phổ biến là ...
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Cách thức chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trong một chế độ sở hữu.Trong chế độ sở hữu có thể có nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Theo quy định của Điều ...
HÌNH THỨC VĂN BẢN
Giấy tờ chứa đựng sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ pháp lý, các thông tin có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật.Theo quy định của pháp luật của ...
HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tên gọi của văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành.Ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới, văn bản quy phạm pháp luật được chia làm hai loại ...
HỌ
Tiếng đặt trước tên riêng, dùng chung cho những người có cùng huyết thống để phân biệt với những người có họ khác.Mỗi cá nhân đều có quyền có họ, tên. Họ, tên của một ...
HOA HỒNG
Số tiền thù lao mà người ủy thác trả cho người trung gian (làm đại lý hay môi giới) về những dịch vụ đã làm tùy thuộc tính chất và khối lượng công việc.Thuật ngữ ...
HOA HỒNG BẢO HlỂM
Khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho bên đại lý bảo hiểm, bên môi giới bảo hiểm do thựchiện việc đại lý hoặc môi giới bảo hiểm theo thỏa thuận trước.Hoa hồng bảo ...
HOA HỒNG CHỨNG KHOÁN
Khoản tiền mà người mua hoặc người bán trả cho trung gian môi giới đã giúp cho người mua hoặc người bán thực hiện việc mua, bán chứng khoán cho mình.Tiền hoa hồng chứng khoán ...
HOA LỢI
Sản vật (vật mới) tạo thành do sự phát triển tự nhiên có tính chất hữu cơ thu được từ vật ban đầu, từ trồng trọt hoặc từ chăn nuôi như quả của cây, trứng ...
HÒA GIẢI
Thuyết phục các bên tranh chấp tự giải quyết tranh chấp của mình một cách ổn thỏa.Thông thường, việc hòa giải được tiến hành sau khi thương lượng (khiếu nại) giữa các bên đã không ...
HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Phương thức giải quyết tranh chấp lao động, theo đó, một cơ quan (tổ chức, cá nhân) có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật đưa ra phương ...
HÒA GIẢI VIÊN
Bên thứ ba được các bên tranh chấp thỏa thuận chọn làm trung gian giải quyết tranh chấp của họ trong quá trình hòa giải.Nhiệm vụ của hòa giải viên là làm người trung gian ...
HÒA ƯỚC NHÂM TUẤT 1862
Văn kiện được ký kết giữa triều đình Huế với Pháp và Tây Ban Nha ngày 05.6.1862, có tên gọi là "Hòa ước hòa bình và hữu nghị”, gọi tắt theo năm âm lịch là ...
HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI QUỐC GIA
Định ra những vấn đề cơ bản về biên giới nhằm quy định cụ thể phương, hướng, vị trí của từng đoạn và của toàn tuyến biên giới.Trong quá trình hoạch định, các bên phải ...
HOÀN THUẾ
Trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật.Việc hoàn thuế áp dụng trong các trường hợp như; đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan ...
HOÀN TRẢ TÀI SẢN
Việc trả lại tài sản cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng, quản lý tài sản.Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ ...
HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
Việc chuyển việc chấp hành hình phạt tù sang một thời điểm khác muộn hơn.Chánh án Tòa án nhân dân có thể tự mình hoặc theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, cơ ...
HOÃN PHIÊN TÒA
Tạm ngừng trong một thời gian nhất định việc xét xử vụ án theo trình tự sơ thẩm hoặc phúc thẩm trong những trường hợp do pháp luật quy định.Pháp luật tố tụng hình sự ...
HOÃN THI HÀNH ÁN
Chuyển thời điểm đã định thi hành bản án hoặc quyết định của Tòa án sang thời điểm khác muộn hơn.Hoãn thi hành án bao gồm hoãn thi hành án dân sự và hoãn thi ...
HOÃN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Chuyển việc thi hành bản án, quyết định dân sự sang thời điểm khác muộn hơn thời điểm đã định.Việc hoãn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án đã ra quyết ...