Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 1400 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
Là cơ quan có quyền quyết định thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động và cho phép ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU
Là văn bản của cơ quan đăng ký mẫu con dấu chứng nhận cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đã đăng ký mẫu con dấu trước khi sử ...
ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU
Là việc cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu thực hiện đăng ký mẫu con dấu với cơ quan đăng ký mẫu con dấu.(Theo Khoản ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU
Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về ...
MẪU CON DẤU
Là quy chuẩn về nội dung thông tin, hình thức, kích thước trên bề mặt con dấu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.(Theo Khoản 9 Điều ...
DẤU XI
Là con dấu trên bề mặt có nội dung thông tin giống như dấu ướt, khi sử dụng con dấu dùng chất liệu xi để đóng niêm phong sẽ in ...
DẤU THU NHỎ
Là loại dấu ướt hoặc dấu nổi nhưng có kích thước nhỏ hơn.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu)
DẤU NỔI
Là con dấu trên bề mặt có nội dung thông tin giống như dấu ướt, khi sử dụng đóng lên văn bản, giấy tờ sẽ in nổi nội dung thông ...
DẤU ƯỚT
Là con dấu trên bề mặt có nội dung thông tin, hình thức, kích thước theo quy định, khi sử dụng con dấu dùng chất liệu mực để đóng lên ...
CON DẤU KHÔNG CÓ HÌNH BIỂU TƯỢNG
Là con dấu trên bề mặt không có hình quốc huy hoặc không có hình ảnh tượng trưng như quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị ...
CON DẤU CÓ HÌNH BIỂU TƯỢNG
Là con dấu trên bề mặt có hình ảnh tượng trưng của cơ quan, tổ chức đó được pháp luật công nhận hoặc được quy định trong điều ước quốc ...
CON DẤU CÓ HÌNH QUỐC HUY
Là con dấu trên bề mặt có hình quốc huy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và ...
CON DẤU
Là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, ...
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE
Là cơ sở được xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, cung cấp dịch vụ sát hạch lái xe.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2016/NĐ-CP ...
LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO
Là số lượng học viên lớn nhất mà cơ sở được phép đào tạo tại một thời điểm, được xác định bằng tổng số học viên đào tạo các hạng ...
CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chức năng đào tạo nghề lái xe ô tô.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện ...
HỌC SINH BÁN TRÚ
Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được ủy ban nhân ...
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ
Là trường phổ thông chuyên biệt được nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài ...
NHÀ Ở CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Là đất (nếu có), nhà và các tài sản khác gắn liền với đất sử dụng vào mục đích làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của ...
NHÀ RIÊNG ĐẠI SỨ, TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Là đất (nếu có), nhà và các tài sản khác gắn liền với đất được sử dụng vào mục đích kết hợp phục vụ công tác đối ngoại và nhà ...
DIỆN TÍCH LÀM VIỆC CỦA CHỨC DANH
Là diện tích tối đa được xác định cho một chỗ làm việc trong trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.(Theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định 166/2017/NĐ-CP về ...
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Là đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công ...
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Là đất, nhà làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.(Theo Khoản 2 ...
CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
a) Cơ quan đại diện là cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về cơ ...
TÀI LIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
Là một trong các tài liệu sau: Bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu chứng minh tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ...
TÀI LIỆU VỀ TÀI CHÍNH
Là một trong các tài liệu sau: Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính ...
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Là hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu ...
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Là hoạt động thương mại theo đó bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương ...
CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
Là cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ quy định tại khoản 1 và 2 Điều 8  Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật ...
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Là địa điểm bao gồm nhiều cơ sở bán lẻ và cung cấp dịch vụ được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến ...
SIÊU THỊ MINI
Là cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 và thuộc loại hình siêu thị tổng hợp theo quy định pháp luật.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về ...
CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Là cơ sở bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm: thực phẩm, đồ uống, dược phẩm không kê đơn, thực phẩm chức năng và các sản phẩm ...
CƠ SỞ BÁN LẺ NGOÀI CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT
Là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã ...
CƠ SỞ BÁN LẺ
Là địa điểm thực hiện hoạt động bán lẻ.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua ...
BÁN LẺ
Là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi ...
BÁN BUÔN
Là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.(Theo Khoản 6 ...
QUYỀN PHÂN PHỐI
Là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt ...
PHÂN PHỐI
Là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại và ...
QUYỀN NHẬP KHẨU
Là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm ...
QUYỀN XUẤT KHẨU
Là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm ...