Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2521 đến 2550 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA
Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh Làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật An ninh Quốc gia 2004)
HOẠT ĐỘNG XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA
Là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ...
NGUY CƠ ĐE DOẠ AN NINH QUỐC GIA
Là những nhân tố bên trong, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có khả năng thực tế gây nguy hại cho an ninh quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo ...
CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA
Là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách Làm tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm ...
CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA
Là sĩ quan, hạ sĩ quan của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được giao nhiệm vụ chuyên trách Làm tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo ...
BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ
Là biện pháp công tác của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật An ninh Quốc gia 2004)
MỤC TIÊU QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
Là những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội thuộc danh mục cần được bảo vệ ...
NỀN AN NINH NHÂN DÂN
Là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong ...
THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN
Là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật An ...
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành ...
ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC
Là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ ...
LƯỚI ĐIỆN
Là hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện. Lưới điện, theo mục đích sử dụng và quản lý vận hành, được phân biệt ...
BÁN BUÔN ĐIỆN
Là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực này cho đơn vị điện lực khác để bán lại cho bên thứ ba.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
BÁN LẺ ĐIỆN
Là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực cho khách hàng sử dụng điện.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN
Là tổ chức, cá nhân mua điện để sử dụng, không bán lại cho tổ chức, cá nhân khác.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN LỚN
Là khách hàng sử dụng điện có công suất và sản lượng tiêu thụ lớn theo quy định của Bộ Công nghiệp phù hợp với từng thời kỳ phát triển của hệ thống điện.(Theo Khoản ...
BIỂU GIÁ ĐIỆN
Là bảng kê các mức giá và khung giá điện cụ thể áp dụng cho các đối tượng mua bán điện theo các điều kiện khác nhau.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
KHUNG GIÁ ĐIỆN
Là phạm vi biên độ dao động cho phép của giá điện giữa giá thấp nhất (giá sàn) và giá cao nhất (giá trần).(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm vi cả nước.(Theo Khoản ...
ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
Là tác động của Nhà nước vào các hoạt động điện lực và thị trường điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả ...
ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN
Là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và phương thức vận hành ...
ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
Là hoạt động quản lý và điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện lực.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
THIẾT BỊ ĐO ĐẾM ĐIỆN
Là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết bị, phụ ...
TRỘM CẮP ĐIỆN
Là hành vi lấy điện trái phép không qua công tơ, tác động nhằm Làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo ...
CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC
Là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, mua ...
HÀNG HÓA
- Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; - Những vật gắn liền với đất đai.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
THÓI QUEN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác ...
TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI
Là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác ...
THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến ...