Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4320 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

KÝ HIỆU THỊ THỰC LV2
Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.(Theo khoản 6 Điều ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC LV1
Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG4
Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG3
Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG2
Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC NG1
Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng ...
KÝ HIỆU THỊ THỰC
1. NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc ...
GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN DO QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ CHI TRẢ
Là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.(Theo khoản 1 Điều 1 ...
HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ(SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH)
Bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.(Theo khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014)
BẢO HIỂM Y TẾ
 là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 để chăm sóc sức ...
QUYỀN SỬ DỤNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI THỬA ĐẤT LIỀN KỀ
Bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu ...
ĐẤT TÍN NGƯỠNG
Bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.(Theo khoản 1 Điều 160 Luật đất đai 2013)
ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO
gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn ...
ĐẤT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÓ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN
Bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống ...
ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ GỐM
Bao gồm đất, đất có mặt nước để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.Việc sử ...
ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.Đất cơ sở sản ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU KINH TẾ
Bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đất sử dụng cho khu ...
ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO
Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau ...
ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ SỬ DỤNG
gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ...
DỊCH VỤ CÔNG ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Các dịch vụ công điện tử được thực hiện gồm đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực hiện các giao dịch về đất đai và tài ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI QUỐC GIA
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia gồm các thành phần:- Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;- Cơ sở dữ liệu ...
HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
Bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, ...
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức ...
TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.(Theo khoản 1 Điều 68 Luật đất đai 2013)
HỒ SƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH
Bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới ...
HẠN MỨC SỬ DỤNG ĐẤT
gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất ...
NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Bao gồm các loại đất sau đây:- Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;- Đất xây dựng trụ sở cơ quan;- Đất sử dụng ...
NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Bao gồm các loại đất sau đây:- Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;- Đất trồng cây lâu năm;- Đất rừng ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐẤT ĐAI
Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, ...
THAM GIA GIAO THÔNG
Là việc chủ xe cơ giới, người lái xe điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm ...
XE CƠ GIỚI HOẠT ĐỘNG
Là xe cơ giới có sự điều khiển của người lái xe đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ...
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Là chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về ...
BÊN THỨ BA
Là người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra, trừ những người sau:a) Người lái xe, người trên chính chiếc xe ...
XE CƠ GIỚI
Bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng, trong đó:a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy ...
CHỦ XE CƠ GIỚI
Là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị ...
HỢP ĐỒNG GIAO KẾT
Là hợp đồng giữa doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay nhằm đảm bảo an ninh, an ...
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
Là hệ thống các công trình tối thiểu thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, đảm bảo cảng hàng không, sân bay có thể được đưa vào và duy ...
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI CẢNG
Là đường giao thông trong ranh giới cảng hàng không, bao gồm đường giao thông nội cảng trong sân bay và đường giao thông nội cảng ngoài sân bay nhưng ...
NGƯỜI KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
Là tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thuộc cảng hàng không, sân bay.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH