Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3211 đến 3240 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội ...
PHẦN SỞ HỮU RIÊNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận Là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các ...
PHẦN SỞ HỮU CHUNG CỦA NHÀ CHUNG CƯ
Là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng chung cho nhà chung ...
THUÊ MUA NHÀ Ở
Là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được ...
NHÀ Ở CÓ SẴN
Là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
Là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao ...
CƠ QUAN TÀI CHÍNH
Bao gồm Bộ Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh ...
ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
Là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật quản lý, ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP)
Là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP)
Là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC)
Là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật ...
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh ...
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ...
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không có quốc tịch Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.(Theo khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIAVỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.(Theo khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.(Theo khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.(Theo khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi Làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người ...
GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA PHẦN VỐN GÓP HOẶC CỔ PHẦN
Là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.(Theo khoản ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.(Theo khoản 12 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.(Theo khoản 14 Điều 4 Luật ...
HỒ SƠ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 15 Điều ...
NGƯỜI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.(Theo khoản 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm ...
THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
Bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
Là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.(Theo khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là tổng tỷ lệ sở hữu vốn có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việt Nam.(Theo khoản 27 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)