Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4480 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỌ TÊN
Bao gồm họ, tên và chữ đệm (nếu có).(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ
Bao gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, bộ tư pháp, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là sở tư pháp), phòng ...
PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG
Là nền tảng của cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ, bao gồm phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch và các phần mềm ứng dụng, dịch vụ ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ
Là cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân được ...
CHỦ ĐỀ (SUBJECT) THƯ ĐIỆN TỬ
Là một phần của tiêu đề nhằm trích yếu nội dung thư điện tử.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, ...
TIÊU ĐỀ (HEADER) THƯ ĐIỆN TỬ
Là phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung thư điện tử bao gồm thông tin về nguồn gốc, đích đến, tuyến đường đi, chủ đề và những ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN TỬ
Là người tạo ra hoặc được cấp địa chỉ điện tử đó.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác)
DANH SÁCH ĐEN ĐỊA CHỈ IP/TÊN MIỀN
Là danh sách ip/dải ip hoặc tên miền bị đánh dấu là nguồn phát tán thư điện tử rác của những tổ chức thống kê các máy chủ gửi thư ...
CUỘC GỌI RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các ...
THƯ ĐIỆN TỬ RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Thư điện tử quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc thư điện tử quảng cáo vi phạm các ...
TIN NHẮN RÁC
Bao gồm các loại sau:a) Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định ...
TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG
Là tin nhắn do doanh nghiệp viễn thông gửi đến các khách hàng của mình đang sử dụng dịch vụ viễn thông chỉ để thông báo về các hoạt động, ...
TIN NHẮN QUẢNG CÁO, THƯ ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO, GỌI ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO
Là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ ...
THẨM QUYỀN XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 2 điều này.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền ...
SINH VIÊN SƯ PHẠM SAU KHI TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC,
Bao gồm:a) Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc ...
SỐ THÁNG LÀM TRÒN KHI TÍNH THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ SAU: SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG TỪ 15 NGÀY TRỞ LÊN ĐƯỢC TÍNH
Là một tháng.(Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm)
TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là việc sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập dưới các hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hoặc điều chỉnh tên gọi, vị ...
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở NƯỚC NGOÀI
Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc chính phủ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành ...
NGÀY PHÁT HIỆN HÀNH VI VI PHẠM
Là ngày người có thẩm quyền đang thi hành công vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính của đối tượng bị xử phạt vi phạm ...
VỤ VIỆC ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
Là vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc hành vi trốn thuế liên tiếp ...
VỤ VIỆC CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT PHỨC TẠP
Là vụ việc được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; vụ việc cần tham vấn từ các cơ quan, tổ chức chuyên ...
NGÀY BẮT ĐẦU TÍNH QUÁ THỜI HẠN TẠI ĐIỀU 10, 11, 13, 14 VÀ 19 NGHỊ ĐỊNH NÀY
Là ngày đầu tiên sau ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về quản ...
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Là quyết định xử lý về hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế; quyết định miễn, giảm thuế; quyết định về gia hạn nộp hồ sơ ...
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
Là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình ...
SỐ TIỀN THUẾ TRỐN
Là số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
Là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
Là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản ...
PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG MUA NỢ
Là phương án do datc xây dựng để tái cơ cấu, phục hồi hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu nợ từ việc mua một hoặc một số khoản nợ ...
PHƯƠNG ÁN MUA TÀI SẢN
Là phương án do datc xây dựng để mua một hoặc một số tài sản của một hoặc một số chủ tài sản.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 129/2020/NĐ-CP ...
PHƯƠNG ÁN MUA NỢ
Là phương án do datc xây dựng để mua một hoặc một số khoản nợ phải thu của một hoặc một số chủ nợ.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định ...
CHỦ TÀI SẢN
Là các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu tài sản.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của ...
BÊN NỢ
Là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có nghĩa vụ trả nợ được quy định tại hợp đồng hoặc phát sinh nghĩa vụ ...
CHỦ NỢ
Là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có quyền đòi nợ.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 129/2020/NĐ-CP về ...
XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP
Là việc kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai và xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ ...
GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM
Là việc người có nghĩa vụ kê khai tự giải thích, chứng minh về việc hình thành tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê khai liền trước ...
CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Là việc công bố bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là bản kê khai) theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng và điều ...
KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
Là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu ...
KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP
Là hoạt động do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ tài sản, thu nhập, biến động về ...
TỔ CHỨC THAY MẶT NỘP BÁO CÁO
Là thuật ngữ sử dụng để chỉ tổ chức được công ty mẹ tối cao của tập đoàn ủy quyền nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập ...
KHOẢNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH ĐỘC LẬP CHUẨN
Là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75; trung vị của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là ...