Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3421 đến 3450 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sự nóng lên toàn ...
GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, đánh giá, theo dõi diễn biến của khí hậu trong khoảng thời gian dài để xác định các biểu hiện của biến đổi khí ...
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là giả định có cơ sở khoa học và có tính tin cậy về xu hướng trong tương lai của khí hậu dựa trên mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế - xã hội, ...
CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành để lắp đặt phương tiện đo, thiết bị thông tin khí tượng thủy văn.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật khí tượng thủy ...
TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn để đặt một hoặc nhiều công trình khí tượng thủy văn, gồm các loại: trạm khí tượng bề mặt, trạm khí tượng ...
TRẠM GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là trạm được lựa chọn trong số các trạm khí tượng thủy văn hoặc được xây dựng riêng theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để thực hiện quan trắc khí ...
HÀNH LANG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới đất, mặt nước, dưới nước cần thiết để bảo đảm công trình khí tượng thủy văn hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, dữ liệu khí tượng ...
TÁC ĐỘNG VÀO THỜI TIẾT
Là tác động của con người lên các quá trình vật lý và hoá học của khí quyển thông qua các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ngăn ngừa hay giảm nhẹ thiên ...
CHUẨN KHÍ HẬU
Là giá trị trung bình của các yếu tố khí tượng trong một khoảng thời gian nhất định, thường Là 30 năm; Làm căn cứ để đánh giá sự khác biệt khí hậu giữa nơi ...
HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỰC ĐOAN
Là hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường về mức độ, thời gian xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, điều ...
NƯỚC BIỂN DÂNG
Là sự dâng lên của mực nước đại dương trung bình do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó không bao gồm triều cường, nước dâng do bão và các tác động tự ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó Làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà hành vi đó Làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.(Theo khoản 4 ...
QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC
Là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.(Theo khoản ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH MANG TÍNH NỘI BỘ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, ...
NGƯỜI KHỞI KIỆN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu ...
NGƯỜI BỊ KIỆN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án hành chính có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ tự ...
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội ...
VỤ ÁN PHỨC TẠP
Là vụ án có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham ...
TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN
Là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động Làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không ...
NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ
Là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật ...
NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm bị can; bị ...
CHẾ ĐỘ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận ...
CƠ SỞ GIAM GIỮ
Là nơi tổ chức giam giữ, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, bao gồm trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
TRÍCH XUẤT
Là việc đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam ra khỏi cơ sở giam giữ trong thời gian nhất định theo lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền để thực ...
DANH BẢN
Là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ ...
CHỈ BẢN
Là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tay của tất cả các ngón của người bị tạm giữ, người bị tạm giam do cơ quan có thẩm quyền ...
THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Là người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con ...
ĐỀ NGHỊ TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật ...