Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3511 đến 3540 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THÔNG TIN DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠO RA
Là tin, dữ liệu được tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ ...
TIẾP CẬN THÔNG TIN
Là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật tiếp cận thông tin 2016)
CUNG CẤP THÔNG TIN
Bao gồm việc cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật tiếp cận thông tin 2016)
KHU PHI THUẾ QUAN
Là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng ...
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ HỖN HỢP
Là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM
Là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 3, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TUYỆT ĐỐI
Là việc ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
Là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành ...
THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP
Là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành ...
THUẾ TỰ VỆ
Là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng ...
DƯỢC
Là thuốc và nguyên liệu Làm thuốc.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC
Là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm Mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, Điều chỉnh chức năng sinh lý ...
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
Là thành phần tham gia vào cấu tạo của thuốc bao gồm dược chất, dược liệu, tá dược, vỏ nang được sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC CHẤT (CÒN GỌI
Là hoạt chất) Là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều ...
DƯỢC LIỆU
Là nguyên liệu Làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn Làm thuốc.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC HÓA DƯỢC
Là thuốc có chứa dược chất đã được xác định thành phần, công thức, độ tinh khiết và đạt tiêu chuẩn Làm thuốc bao gồm cả thuốc tiêm được chiết xuất từ dược liệu, thuốc ...
THUỐC DƯỢC LIỆU
Là thuốc có thành phần từ dược liệu và có tác dụng dựa trên bằng chứng khoa học, trừ thuốc cổ truyền quy định tại Khoản 8 Điều này.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC CỔ TRUYỀN (BAO GỒM CẢ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN)
Là thuốc có thành phần dược liệu được chế biến, bào chế hoặc phối ngũ theo lý luận và phương pháp của y học cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm dân gian thành chế phẩm ...
VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN
Là dược liệu được chế biến theo lý luận và phương pháp của y học cổ truyền dùng để sản xuất thuốc cổ truyền hoặc dùng để phòng bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 9, Điều 2, ...
SINH PHẨM (CÒN GỌI
Là thuốc sinh học) Là thuốc được sản xuất bằng công nghệ hoặc quá trình sinh học từ chất hoặc hỗn hợp các chất cao phân tử có nguồn gốc sinh học bao gồm cả ...
SINH PHẨM THAM CHIẾU (CÒN GỌI
Là thuốc sinh học tham chiếu) Là sinh phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.(Theo Khoản 11, Điều ...
SINH PHẨM TƯƠNG TỰ (CÒN GỌI
Là thuốc sinh học tương tự) Là sinh phẩm có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một thuốc sinh học tham chiếu.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC MỚI
Là thuốc có chứa dược chất mới, dược liệu lần đầu tiên được sử dụng Làm thuốc tại Việt Nam; thuốc có sự kết hợp mới của các dược chất đã lưu hành hoặc các ...
THUỐC GENERIC
Là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế với biệt dược gốc và thường được sử dụng thay thế biệt dược gốc.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật dược 2016)
BIỆT DƯỢC GỐC
Là thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.(Theo Khoản 16, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC GÂY NGHIỆN
Là thuốc có chứa dược chất kích thích hoặc ức chế thần kinh dễ gây ra tình trạng nghiện đối với người sử dụng thuộc Danh Mục dược chất gây nghiện do Bộ trưởng Bộ ...
THUỐC HƯỚNG THẦN
Là thuốc có chứa dược chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng thuộc ...
THUỐC TIỀN CHẤT
Là thuốc có chứa tiền chất thuộc Danh Mục tiền chất dùng Làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.(Theo Khoản 19, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN
Là thuốc có nhiều hoạt chất trong đó có hoạt chất gây nghiện với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN
Là thuốc có nhiều hoạt chất trong đó có hoạt chất hướng thần với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 21, Điều 2, Luật dược 2016)