Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3631 đến 3660 trong tổng số 4.087 thuật ngữ

BIỆN PHÁP CẢNH VỆ
Là phương pháp, cách thức mà lực lượng Cảnh vệ được áp dụng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi của con người và các yếu tố khác xâm hại đến sự an ...
ĐỐI TƯỢNG CẢNH VỆ
Là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ...
BẢO VỆ TIẾP CẬN
Là biện pháp cảnh vệ do sĩ quan cảnh vệ đảm nhiệm, được tiến hành thường xuyên, trực tiếp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống cho đối tượng cảnh vệ ...
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH VỆ
Bao gồm  sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.(Theo Khoản 6, Điều ...
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
Là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được ...
NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ ...
NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc một trong các trường hợp: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt ...
HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017)
VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là người được cơ quan giải quyết bồi thường cử để thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017)
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng.(Theo Khoản ...
HOÀN TRẢ
Là trách nhiệm của người thi hành công vụ gây thiệt hại phải trả lại một khoản tiền cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Trách ...
VŨ KHÍ
Là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết ...
VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực ...
SÚNG SĂN
Là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này.(Theo Khoản 3, ...
VŨ KHÍ THÔ SƠ
Là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã ...
VŨ KHÍ THỂ THAO
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao, bao gồm:    a) Súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ...
VŨ KHÍ CÓ TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại ...
VẬT LIỆU NỔ
Là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, bao gồm:    a) Thuốc nổ ...
VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017)
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân sự.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017)
TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017)
CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống ...
TÀI SẢN CÔNG
Là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch ...
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức theo quy định của pháp luật nhằm tạo lập nguồn tài chính phục vụ phát ...
TRỤ SỞ LÀM VIỆC
Là đất, nhà Làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị ...
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Là đất, nhà Làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công ...
TÀI SẢN ĐẶC BIỆT TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là tài sản công được sử dụng trong chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nghiệp vụ quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang nhân dân.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật ...
TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG
Là những tài sản có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017)
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG
Là hình thức bán tài sản công theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng ...