Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3571 đến 3600 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHẤP NHẬN SỰ RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là hành vi pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện nhằm thể hiện cam kết chính thức của nước Cộng hòa ...
GIẤY ỦY QUYỀN
Là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện một hoặc nhiều hành vi ...
GIẤY ỦY NHIỆM
Là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế nhiều ...
CHẤM DỨT HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để tạm dừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã ...
TỪ BỎ HOẶC RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đối với nước Cộng hòa ...
TÍN NGƯỠNG
Là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân ...
HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
Là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những ...
LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG
Là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG
Là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
TÔN GIÁO
Là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.(Theo Khoản 5, Điều 2, ...
TÍN ĐỒ
Là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
NHÀ TU HÀNH
Là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
CHỨC VIỆC
Là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức ...
SINH HOẠT TÔN GIÁO
Là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
Là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
TỔ CHỨC TÔN GIÁO
Là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt ...
TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
CƠ SỞ TÔN GIÁO
gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn ...
ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP
Là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG
Là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt ...
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
Là các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, an toàn ...
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH
Bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật về bảo ...
KHU VỰC HẢI QUAN RIÊNG
Là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ ...
DU LỊCH
Là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, ...
KHÁCH DU LỊCH
Là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, Làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến du lịch.(Theo Khoản 3, Điều ...
TÀI NGUYÊN DU LỊCH
Là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa Làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhằm đáp ứng nhu ...
SẢN PHẨM DU LỊCH
Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
KHU DU LỊCH
Là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch bao gồm khu ...