Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3541 đến 3570 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT
Là thuốc có nhiều dược chất trong đó có dược chất Là tiền chất với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 22, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC PHÓNG XẠ
Là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng cho người để chẩn đoán, Điều trị bệnh, nghiên cứu y sinh học bao gồm đồng vị phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ ...
CHẤT ĐÁNH DẤU (CÒN GỌI
Là chất dẫn, chất mang) Là chất hoặc hợp chất dùng để pha chế, gắn kết với đồng vị phóng xạ tạo thành thuốc phóng xạ.(Theo Khoản 25, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT (SAU ĐÂY GỌI TẮT
Là thuốc phải kiểm soát đặc biệt) bao gồm:    a) Thuốc quy định tại các Khoản 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 Điều này;    b) Nguyên liệu Làm thuốc Là dược chất ...
THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN
Là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng không cần đơn thuốc thuộc Danh Mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.(Theo Khoản 27, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC KÊ ĐƠN
Là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc, nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy hiểm tới tính mạng, sức ...
THUỐC THIẾT YẾU
Là thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số Nhân dân thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.(Theo Khoản 29, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC HIẾM
Là thuốc để phòng, chẩn đoán, Điều trị bệnh hiếm gặp hoặc thuốc không sẵn có theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 30, Điều 2, Luật dược 2016)
HẠN DÙNG CỦA THUỐC
Là thời gian sử dụng ấn định cho thuốc mà sau thời hạn này thuốc không được phép sử dụng.    Hạn dùng của thuốc được thể hiện bằng Khoảng thời gian tính từ ngày sản ...
THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo Khoản 32, Điều 2, Luật dược 2016)
THUỐC GIẢ
Là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau đây:    a) Không có dược chất, dược liệu;    b) Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu ...
DƯỢC LIỆU GIẢ
Là dược liệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:    a) Không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc được cơ sở kinh doanh cố ý ghi trên nhãn hoặc ghi trong tài liệu ...
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
Là phản ứng không mong muốn, có hại đến sức khỏe, có thể xảy ra ở liều dùng bình thường.(Theo Khoản 35, Điều 2, Luật dược 2016)
HÀNH NGHỀ DƯỢC
Là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.(Theo Khoản 36, Điều 2, Luật dược 2016)
THỰC HÀNH TỐT
Là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, lưu thông thuốc, kê đơn thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, nuôi trồng, thu hái dược liệu và các bộ nguyên tắc, ...
SINH KHẢ DỤNG
Là đặc tính biểu thị tốc độ và mức độ hấp thu của dược chất hoặc chất có tác dụng từ một thuốc vào cơ thể để dược chất hoặc chất có tác dụng đó ...
TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC
Là sự tương tự nhau về sinh khả dụng giữa hai thuốc khi được so sánh trong cùng một Điều kiện thử nghiệm.(Theo Khoản 39, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC LÂM SÀNG
Là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc.(Theo Khoản 40, Điều 2, ...
CẢNH GIÁC DƯỢC
Là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi liên quan đến quá trình sử dụng thuốc.(Theo Khoản 41, Điều 2, Luật dược 2016)
BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC
Là bao bì chứa đựng thuốc, tiếp xúc trực tiếp với thuốc, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của thuốc.(Theo Khoản 42, Điều 2, Luật dược 2016)
KINH DOANH DƯỢC
Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, Làm phát sinh, thay ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Là thành viên Là điều ước quốc tế đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật điều ước quốc tế 2016)
BÊN KÝ KẾT NƯỚC NGOÀI
Là quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác được công nhận Là chủ thể của pháp luật quốc tế.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật điều ước quốc tế 2016)
TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Là tổ chức liên chính phủ.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật điều ước quốc tế 2016)
KÝ KẾT
Là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, bao gồm đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế ...
Là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện, bao gồm ký điều ước quốc tế không phải phê chuẩn hoặc phê duyệt và ký điều ước ...
KÝ TẮT
Là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện để xác nhận văn bản điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
GIA NHẬP
Là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã ...
TRAO ĐỔI VĂN KIỆN TẠO THÀNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Là việc trao đổi thư, công hàm hoặc văn kiện có tên gọi khác tạo thành điều ước quốc tế hai bên giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên ký ...