Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5000 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NOÃN
Là tế bào trứng.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006)
BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI
Là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật ...
Là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định của cơ thể người.(Theo Khoản 1, Điều 3, ...
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIỚI(GDI)
Là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân ...
HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI
Là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới.(Theo Khoản 8, Điều 5, Luật Bình đẳng giới 2006)
LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực ...
BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI
Là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ GIỚI
Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong ...
ĐỊNH KIẾN GIỚI
Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.(Theo Khoản 4, Điều 5, ...
BÌNH ĐẲNG GIỚI
Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng ...
GIỚI TÍNH
chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.(Theo Khoản 2, Điều 5, Luật Bình đẳng giới 2006)
BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Là việc người thứ ba (sau đây gọi Là người bảo lãnh) cam kết với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi Làm việc ở nước ...
HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN
Là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa người lao động với bên nước ngoài về việc người lao động đi Làm việc ở nước ngoài.(Theo Khoản 4, ...
HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao ...
HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
Là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI)
Là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận ...
SỐ HÓA
Là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.(Theo Khoản 18, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)
Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.(Theo Khoản 17, Điều 4, Luật ...
VI RÚT MÁY TÍNH
Là chương trình máy tính có khả năng lây lan, gây ra hoạt động không bình thường cho thiết bị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa bỏ thông tin ...
THƯ RÁC
Là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của ...
MÃ MÁY
Là sản phẩm sau biên dịch của một phần mềm, có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
MÃ NGUỒN
Là sản phẩm trước biên dịch của một phần mềm, chưa có khả năng điều khiển thiết bị số.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
PHẦN MỀM
Là chương trình máy tính đ­ược mô tả bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn ngữ để điều khiển thiết bị số thực hiện chức năng nhất định.(Theo Khoản ...
THIẾT BỊ SỐ
Là thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền ...
CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và ...
ĐẦU TƯ MẠO HIỂM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó có triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật ...
KHOẢNG CÁCH SỐ
Là sự chênh lệch về điều kiện, khả năng sử dụng máy tính và cơ sở hạ tầng thông tin để truy nhập các nguồn thông tin, tri thức.(Theo Khoản ...
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Là hoạt động nghiên cứu - phát triển liên quan đến quá trình sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số; phát ...
CHỦ SỞ HỮU PHIM
Là tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính để sản xuất phim, mua quyền sở hữu phim; được cho, tặng hoặc thừa kế quyền sở hữu phim và các ...
CƠ SỞ DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHIM
Là cơ sở điện ảnh cung cấp phương tiện, trang bị, thiết bị kỹ thuật, bối cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim.(Theo Khoản 11, Điều 4, Luật ...
CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH
Là cơ sở do tổ chức, cá nhân thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim theo quy định của Luật này ...
PHỔ BIẾN PHIM
Là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.(Theo Khoản 9, Điều 4, ...
PHÁT HÀNH PHIM
Là quá trình lưu thông phim thông qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
SẢN XUẤT PHIM
Là quá trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi hoàn thành bộ phim.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ẢNH
Là hoạt động bao gồm sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
KỊCH BẢN PHÂN CẢNH
Là sản phẩm sáng tạo của đạo diễn dưới dạng văn bản thể hiện kỹ thuật chuyên môn và phương pháp thực hiện các cảnh quay của bộ phim dựa ...
KỊCH BẢN VĂN HỌC
Là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản thể hiện toàn bộ diễn biến của câu chuyện phim.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
PHIM
Là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.
- Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật ...
TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH
Là sản phẩm nghệ thuật được biểu hiện bằng hình ảnh động kết hợp với âm thanh và các phương tiện khác theo nguyên tắc của ngôn ngữ điện ảnh.(Theo ...
ĐIỆN ẢNH
Là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và ...