Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5000 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần ...
PHẦN VỐN GÓP
Là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần ...
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật Đầu tư.(Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
NGƯỜI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.(Theo Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành ...
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:- Công ty mẹ, người quản lý và người ...
NGƯỜI CÓ QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, ...
KINH DOANH
Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng ...
HỒ SƠ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu liên quan và ...
GÓP VỐN
Là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của ...
GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC
Là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.(Theo Khoản 17 Điều 4 Luật ...
GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA CÁ NHÂN
Là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.(Theo ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh ...
GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA PHẦN VỐN GÓP HOẶC CỔ PHẦN
Là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm ...
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
Là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó ...
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.(Theo Khoản 12 Điều ...
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của ...
DOANH NGHIỆP
Là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.(Theo Khoản 9 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp và ...
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.(Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÔNG TY
Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.(Theo Khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔ TỨC
Là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.(Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.(Theo Khoản 4 Điều 4 ...
CỔ ĐÔNG
Là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.(Theo Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài.(Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)
BẢN SAO
Là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản ...
ĐẤU THẦU
Là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, ...
DOANH NGHIỆP DỰ ÁN
Là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.(Theo điểm b Khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư theo ...
HỢP ĐỒNG HỖN HỢP
Là hợp đồng kết hợp giữa các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ...
HỢP ĐỒNG BLT
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và cung cấp sản ...
HỢP ĐỒNG BTL
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và chuyển giao cho ...
HỢP ĐỒNG O&M
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để kinh doanh, quản lý một phần hoặc toàn bộ công trình, hệ thống cơ ...
HỢP ĐỒNG BOO
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, sở hữu, kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở ...
HỢP ĐỒNG BTO
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sau khi hoàn thành ...
HỢP ĐỒNG BOT
Là hợp đồng mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được nhượng quyền để xây dựng, kinh doanh, vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng ...
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI
Là hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà đầu tư tham dự.(Theo Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư theo phương thức ...
NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Là tiếng Việt đối với lựa chọn nhà đầu tư trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với lựa chọn nhà đầu tư quốc tế.(Theo ...
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC PPP
Bao gồm:a) Giao thông vận tải;b) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện ...