Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5120 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

PHÁT SÓNG
Là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật ...
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.(Theo Khoản ...
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ (SAU ĐÂY GỌI
Là quyền liên quan) Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang ...
TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (EDI – ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
Là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG
Là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử công cộng và ...
QUY TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN
Là quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong ...
PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.(Theo ...
NGƯỜI TRUNG GIAN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.(Theo Khoản 8, Điều 4, ...
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG
Là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.(Theo Khoản 7, Điều 4, ...
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
DỮ LIỆU
Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.(Theo Khoản 4, Điều ...
CHƯƠNG TRÌNH KÝ ĐIỆN TỬ
Là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra ...
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
Là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực Là người ký chữ ký điện tử.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ
Là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được ...
CÁC HÌNH THỨC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG VĂN BẢN
Bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
XUẤT XỨ HÀNG HOÁ
Là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá ...
VI PHẠM CƠ BẢN
Là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức Làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết ...
CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
Là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện ...
CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi Là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và ...
MUA BÁN HÀNG HOÁ
Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có ...
CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một ...
THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI
Là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các ...
THÓI QUEN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc ...
HÀNG HÓA
Là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất ...
CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC
Là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều ...
TRỘM CẮP ĐIỆN
Là hành vi lấy điện trái phép không qua công tơ, tác động nhằm Làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác ...
THIẾT BỊ ĐO ĐẾM ĐIỆN
Là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện ...
ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LỰC
Là hoạt động quản lý và điều phối các giao dịch mua bán điện và dịch vụ phụ trợ trên thị trường điện lực.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Điện ...
ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN
Là hoạt động chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia theo quy trình, quy phạm kỹ thuật ...
ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
Là tác động của Nhà nước vào các hoạt động điện lực và thị trường điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện ...
HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong ...