Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5280 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

NGẠCH SĨ QUAN DỰ BỊ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ.(Theo ...
SĨ QUAN BIỆT PHÁI
Là sĩ quan tại ngũ được cử đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội.(Theo Khoản 2, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt ...
NGẠCH SĨ QUAN TẠI NGŨ
Là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.(Theo Khoản 1, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân ...
XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH DẦU KHÍ
Là Xí nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính ...
NHÀ THẦU PHỤ
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng với Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí để thực hiện các dịch vụ ...
NHÀ THẦU
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật ...
Là một diện tích, giới hạn bởi các toạ độ địa lý, được phân định để tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật ...
DỊCH VỤ DẦU KHÍ
Là các hoạt động liên quan đến tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí do Nhà thầu phụ tiến hành.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật ...
HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
Là văn bản ký kết giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dầu khí.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật ...
HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
Là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.(Theo Khoản ...
KHÍ THIÊN NHIÊN
Là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết ...
DẦU THÔ
Là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozokerite và hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất.(Theo Khoản ...
DẦU KHÍ
Là dầu thô, khí thiên nhiên và hydrocarbon ở thể khí, lỏng, rắn hoặc nửa rắn trong trạng thái tự nhiên, kể cả sulphur và các chất tương tự khác ...
ỦY BAN TRỌNG TÀI
Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên.(Theo khoản b, Điều 2 Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban Liên ...
TRỌNG TÀI
Là mọi hình thức trọng tài có hoặc không có sự giám sát của một tổ chức trọng tài thường trực.(Theo khoản a, Điều 2 Luật mẫu về trọng tài ...
YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Thuật ngữ của tư pháp quốc tế, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ...
YÊU CẦU PHẢN TỐ
Những điều bị đơn đưa ra đề nghị Toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.Khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu ...
YÊU CẦU LẠI CỦA BỊ ĐƠN X. Yêu cầu phản tố.
 
YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết.Yêu cầu của đương sự là sự thể hiện quyền tự ...
Ý THỨC PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Tổng thể những tri thức, quan điểm, quan niệm, học thuyết về pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện sựnhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối ...
Ý THỨC PHÁP LUẬT
Tổng thể những tri thức, quan niệm, quan điểm, học thuyết về pháp luật thể hiện sự nhận thức, thái độ, tình cảm của con người đối với pháp luật.Ý ...
Ý THỨC CÔNG DÂN
Tổng hợp những nhận thức, quan điểm, thái độ của công dân về các quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước mà họ mang quốc tịch ...
Ý CHÍ NHÀ NƯỚC
Ý chí của giai cấp cầm quyền thông qua bộ máy nhà nước trở thành của nhà nước và được thể chế hoá thành pháp luật.Ý chí của giai cấp ...
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi ...
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Xem xét, quyết định áp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.Việc xử lý vi phạm pháp luật, ...
XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Áp dụng hình thức trách nhiệm kỷ luật tương ứng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật, theo quy định của pháp luật.Trong nền kinh ...
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp cưỡng chế do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có hành ...
XỬ LÝ VẬT CHỨNG
Xem xét, giải quyết vật chứng đã thu thập được.Trong quá trình giải quyết vụ án, khi có vật chứng được thu thập thì những người có thẩm quyền do ...
XỬ BÚT LỤC
Thủ tục xét xử đặc biệt có thể được áp dụng ở cấp phúc thẩm, theo đó giải quyết những vụ án đơn giản, rõ ràng, ít nghiêm trọng (bị ...
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT
Hiện tượng có hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế cụ thể, do có sự khác nhau giữa pháp luật ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI CHƯA THÀNH
(Hành vi) xúi giục đã được thực hiện nhưng vì nguyên nhân khách quan, hành vi đó không hoặc chưa có kết quả.Trong thực tế, xúi giục phạm tội chưa ...
XÚI GIỤC PHẠM TỘI
Cố ý tác động đến người khác nhằm thúc đẩy họ phạm tội.Xúi giục phạm tội có thể là nhằm làm người khác nảy sinh ý định phạm tội và ...
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ thương mại.Xúc tiến thương mại là hành vi của người hoạt động theo ...
XUẤT CẢNH
là việc công dân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân ...
XUẤT BẢN
 In ra thành sách, báo, tranh ảnh hoặc đưa vào các phương tiện mang tin khác để phát hành.Việc xuất bản phải tuân theo các quy định của Luật xuất ...
XOÁ ÁN TÍCH
Xoá bỏ việc mang án tích của người đã bị kết án.Xoá án tích là một chế định của luật hình sự với nội dung xác định điều kiện và ...
XÉT XỬ VẮNG MẶT BỊ CÁO
Xét xử không có mặt bị cáo tại phiên tòa.Theo quy định tại sắc lệnh 112 ngày 28.6.1946 thì bị cáo bị xét xử vắng mặt tại phiên toà có ...
XÉT XỬ SƠ THẨM
Là một từ Hán Việt, có nghĩa là lần đầu tiên đưa vụ án ra xét xử tại một Tòa án có thẩm quyền.Theo quy định tại Khoản 1 Điều ...
XÉT XỬ CÔNG KHAI
Nguyên tắc hoạt động của tòa án nhằm bảo đảm sự giám sát của nhân dân, của công luận đối với hoạt động xét xử của tòa án, bảo đảm ...
XÉT XỬ
Hoạt động xem xét, đánh giá bản chất pháp lý của vụ việc nhằm đưa ra một phán xét về tính chất, mức độ pháp lý của vụ việc, từ ...