Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5200 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HÀNH LANG BẢO VỆ LUỒNG
Là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.(Theo Khoản ...
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, ...
ÂU TÀU
Là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật ...
LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN (SAU ĐÂY GỌI LÀ LUỒNG)
Là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Giao ...
HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
gồm hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông vận tải trên đường thủy nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu ...
DANH HIỆU THI ĐUA
Gồm:1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.(Theo Điều 7 Luật Thi ...
KHEN THƯỞNG
Là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng ...
THI ĐUA
Là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và ...
TÀU BAY
là thiết bị được nâng giữ trong khí quyển nhờ tác động tương hỗ với không khí, bao gồm máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và các thiết ...
TÀU THUYỀN
Là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.(Theo Khoản ...
CỬA KHẨU
Là nơi thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu và qua lại biên giới quốc gia bao gồm cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu ...
CÔNG TRÌNH BIÊN GIỚI
Là công trình được xây dựng để cố định đường biên giới quốc gia, công trình phục vụ việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.    Là nơi thực ...
MỐC QUỐC GIỚI
Là dấu hiệu bằng vật thể dùng để đánh dấu đường biên giới quốc gia trên đất liền.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Biên giới Quốc gia 2003)
VÙNG ĐẶC QUYỀN VỀ KINH TẾ
Là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng hai trăm hải lý tính từ đường cơ sở, trừ trường ...
CẤP ĐỘ AN NINH 3
Là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh cụ thể phải được duy trì trong khoảng thời gian hạn chế khi một sự cố an ninh có ...
CẤP ĐỘ AN NINH 2
Là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh bổ sung phải được duy trì trong khoảng thời gian có nguy cơ cao của một sự cố an ...
CẤP ĐỘ AN NINH 1
Là cấp độ mà các biện pháp bảo vệ an ninh thích hợp phải được duy trì liên tục.(Theo Khoản 9, Mục 2 Phần A, Bộ Luật quốc tế về ...
NHÂN VIÊN AN NINH BẾN CẢNG
Là người được chỉ định chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng, thực thi, sửa đổi và duy trì Kế hoạch An ninh Bến cảng và liên lạc với ...
NHÂN VIÊN AN NINH CÔNG TY
Là người được công ty chỉ định để đảm bảo thực hiện đánh giá an ninh một tàu, xây dựng, đệ trình để phê duyệt Kế hoạch An ninh Tàu, ...
SĨ QUAN AN NINH TÀU
Là một người trên tàu, chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được Công ty chỉ định, có trách nhiệm đối với an ninh của tàu, bao gồm cả việc thực ...
KẾ HOẠCH AN NINH BẾN CẢNG
Là một bản kế hoạch được xây dựng để đảm bảo việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ bến cảng, tàu, người, hàng hóa, các đơn vị vận ...
KẾ HOẠCH AN NINH TÀU
Là một bản kế hoạch được xây dựng để đảm bảo việc áp dụng các biện pháp trên tàu nhằm bảo vệ người trên tàu, hàng hóa, các đơn vị ...
CHƯƠNG
Là một chương của Công ước.(Theo Khoản 3, Mục 2 Phần A, Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của ...
CÔNG ƯỚC
Là Công ước Quốc tế về An toàn Sinh mạng Con người trên Biển, 1974, đã bổ sung sửa đổi.(Theo Khoản 1, Mục 2 Phần A, Bộ Luật quốc tế ...
CHỦ RỪNG
Là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao rừng hoặc giao đất trồng rừng.(Theo Khoản 9, Điều 3, ...
CHỮA CHÁY
Bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập ...
KHU VỰC CHỮA CHÁY
Là khu vực mà lực lượng chữa cháy triển khai các công việc chữa cháy.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại nơi Làm việc.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
ĐỘI DÂN PHÒNG
Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật ...
CƠ SỞ CÓ NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
Là cơ sở trong đó có một số lượng nhất định chất nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của Chính phủ.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Phòng cháy ...
CƠ SỞ
Là từ gọi chung cho nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở Làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại ...
CHẤT NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
Là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
CHÁY ĐƯỢC HIỂU
Là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng ...
PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH
Là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã bị huỷ hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học ...
TU BỔ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH
Là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.(Theo Khoản 12, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)
BẢO QUẢN DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH, DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA
Là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ Làm hư hỏng mà không Làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích ...
THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
Là hoạt động khoa học nhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và địa điểm khảo cổ.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật ...
SƯU TẬP
Là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hoá phi vật thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ ...
BẢN SAO DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA
Là sản phẩm được Làm giống như bản gốc về hình dáng, kích thước, chất liệu, màu sắc, trang trí và những đặc điểm khác.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật ...
BẢO VẬT QUỐC GIA
Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hoá, khoa học.(Theo Khoản 7, Điều 4, ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH