Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5320 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

XÂM LƯỢC
Việc dùng vũ lực phạm pháp của một quốc gia này chống lại một quốc gia khác. Đại hội đồng Liên hợp quốc trong năm 1974 đã đưa ra định ...
XÁC MINH CHỨNG CỨ
Việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ do các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nhằm kiểm tra, xác định tính khách quan, xác thực tính liên ...
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
Tạo lập nên quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với tài sản.Việc xác lập quyền sở hữu phải dựa trên những căn cứ do pháp luật ...
XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XÉT XỬ
Là việc phân định thẩm quyền xét xử các vụ án giữa các toà án.Thẩm quyền xét xử của tòa án các cấp được xác định căn cứ vào những ...
XÁC ĐỊNH CHA MẸ CHO CON
Định rõ một người là cha hoặc một người là mẹ cho con trên cơ sở các quy định của pháp luật.Thông thường, do có sự kiện sinh đẻ nên ...
XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ
Người góp vốn, góp sức tham gia hợp tác xã.Xã viên hợp tác xã là công dân Việt Nam phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành ...
XÃ HỘI CÔNG DÂN
Hình thức liên kết các cá nhân nhìn từ góc độ “tư, cá thể”, tổng thể các mối quan hệ, lợi ích của cá nhân với cá nhân, tổng thể ...
Đơn vị hành chính cấp cơ sở ở vùng nông thôn cùng với các thị trấn hợp thành đơn vị hành chính huyện, bao gồm nhiều thôn.Chính quyền xã trong ...
VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN
(Người đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá giới hạn, phạm vi thẩm quyền đã được xác lập theo quy định của pháp luật hay ...
VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
(Người phòng vệ đã) phòng vệ vượt ra ngoài phạm vi cho phép của quyền phòng vệ, đã gây ra thiệt hại cho người tấn công rõ ràng quá mức ...
VÙNG TRỜI CỦA QUỐC GIA
Khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước thuộc chủ quyền của quốc gia.Vùng trời của quốc gia gọi theo gốc từ Hán - Việt là không ...
VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI
Vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải có chiều rộng không quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng ...
VÙNG SÂU, VÙNG XA
Nơi cách xa hệ thống giao thông quốc gia, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển, đất nông nghiệp thiếu, dân cư thưa thớt, điều kiện sống ...
VÙNG NƯỚC QUẦN ĐẢO
Toàn bộ phần nước biển nằm trong đường cơ sở của quần đảo của quốc gia quần đảo.Trên thế giới, có trên 30 quốc gia quần đảo, trong đó có ...
VÙNG NƯỚC CỦA QUỐC GIA
Toàn bộ phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.Căn cứ vào vị trí, tính chất mà vùng nước của quốc gia được chia thành các bộ phận sau: ...
VÙNG LÒNG ĐẤT CỦA QUỐC GIA
Toàn bộ phần nằm dưới vùng đất, vùng nước ở phía trong đường biên giới quốc gia.Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên thừa nhận thì vùng lòng đất được ...
VÙNG LÃNH SỰ X. Khu vực lãnh sự.
 
VÙNG ĐẤT CỦA QUỐC GIA
Phần lãnh thổ, bao gồm toàn bộ phần lục địa và các đảo thuộc chủ quyền quốc gia.Các đảo thuộc chủ quyền của quốc gia không phân biệt đảo gần ...
VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ
Vùng biển nằm ở ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải đặt dưới chế độ pháp lý riêng, theo đó các quyền và quyền tài phán của quốc ...
VÙNG BIỂN THUỘC QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA
Toàn bộ các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia ven bờ.Theo quy định của Công ước luật biển năm 1982, các vùng này bao ...
VÙNG BIỂN
 Một phạm vi không gian trên biển, có ranh giới và chế độ pháp lý nhất định theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc điều ước quốc tế ...
VỤ ÁN
Một vụ việc có dấu hiệu trái pháp luật mang tính chất hình sự hoặc tranh chấp giữa các chủ thể pháp luật được đưa ra tòa án hoặc cơ ...
VU KHỐNG
(Hành vi) cố ý đưa ra hoặc cố ý loan truyền những thông tin không đúng sự thật có nội dung xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín ...
VU CÁO
(Hành vi) tố cáo sai sự thật đối với người khác trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây ...
VỐN VAY
Vốn hình thành từ việc đi vay, đến thời hạn định trước phải hoàn trả cho người cho vay.Vốn vay của một chủ thể được hình thành thông qua các ...
VỐN PHÁP ĐỊNH
Mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.Chính phủ quy định mức vốn cụ thể đối với từng loại hình doanh ...
VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên tài khoản của ngân sách nhà nước các cấp.Vốn ngân sách nhà nước hình thành từ nhiều nguồn thu như: ...
VỐN LƯU ĐỘNG
Vốn sử dụng cho từng chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.Vốn lưu động tồn tại dưới hai hình thái là vốn bằng tiền và vốn bằng tài ...
VỐN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
Viện trợ không hoàn lại hoặc hoàn lại hoặc tín dụng ưu đãi (cho vay lãi suất thấp) của chính phủ, cơ quan thuộc Liên hợp quốc, tổ chức phi ...
VỐN ĐIỀU LỆ
 Vốn do những người tham gia doanh nghiệp đóng góp và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.Vốn điều lệ là lượng vốn mà doanh nghiệp phải có và được ...
VỐN ĐẦU TƯ
Vốn được huy động để thực hiện dự án đầu tư bao gồm vốn pháp định và vốn vay.Theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa ...
VỐN CỐ ĐỊNH
Trị giá thành tiền của tài sản cố định và tiền sử dụng cho mục đích đầu tư tài sản cố định.Tài sản cố định là những tư liệu lao ...
VỐN
Tiền, tài sản, quyền tài sản trị giá được thành tiền có thể sử dụng trong kinh doanh.Khả năng sử dụng được trong kinh doanh là tiêu chí cơ bản ...
VỊNH
Vùng lõm sâu rõ rệt vào đất liền có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích một nửa hình tròn có đường kính là đường thẳng kẻ ngang qua ...
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KlỂM SÁT QUÂN SỰ
Người đứng đầu cơ quan Viện kiểm sát quân sự, lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ...
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KlỂM SÁT NHÂN DÂN
Người đứng đầu cơ quan viện kiểm sát nhân dân, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ...
VIỆN NGUYÊN LÃO (THE HOUSE OF LORDS)
Một trong hai viện và là Thượng nghị viện của Nghị viện Anh.Viện nguyên lão ra đời vào thế kỉ thứ XIV, là một trong thượng nghị viện tồn tại ...
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân, được tổ chức trong quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành quyền công tố và ...
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên phạm vi cả nước, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành ...
VIỆN CÔNG TỐ
Cơ quan nhà nước do Quốc hội thành lập thực hiện nhiệm vụ công tố. Viện công tố thành lập vào năm 1958 (Viện công tố nhân dân trung ương) ...