Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5360 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO
Là người đảm nhiệm chức vụ ngoại giao.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
VIÊN CHỨC LÃNH SỰ
Là người đảm nhiệm chức vụ lãnh sự.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
VIÊN CHỨC
Người làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch hoặc được giao giữ ...
VIỆC LÀM
Hoạt động lao động hợp pháp, tương đối ổn định, tạo ra thu nhập hoặc có khả năng tạo ra thu nhập cho người thực hiện.Trong khuôn khổ của luật ...
VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG
Vị trí của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp trên thị trường liên quan mà nhờ vào vị trí ấy, doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có khả năng quyết ...
VI PHẠM THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các điều khoản hợp pháp đã cam kết trong thỏa ước lao động tập thể.Chủ thể vi phạm thoả ...
VI PHẠM PHÁP LUẬT
Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.Vi phạm ...
VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.Nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng là những nghĩa vụ đã được ...
VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm ...
VI HIẾN
Hành vi làm trái quy định của hiến pháp.Hành vi này có thể được thực hiện bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội bao gồm cả ...
VI CẢNH
Hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại các quy tắc quản lý nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, bị xử lý bằng biện ...
VỆ SINH LAO ĐỘNG
Các biện pháp đảm bảo môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho người lao động và giữ vệ sinh môi trường chung.Vệ sinh lao động là ...
"VỀ CÁC ĐẠO LUẬT CỦA XIXÊRÔNG"
Tác phẩm của Xixêrông (103 - 43 trước Công nguyên), nhà tư tưởng La Mã cổ đại, viết năm 52 trước Công nguyên, vào thời điểm cuộc đấu tranh giữa ...
VÉ HÀNH LÝ
Là chứng từ vận chuyển hành lý bằng các phương tiện vận chuyển, là bằng chứng về việc ký kết hợp đồng giữa chủ hành lý và người vận chuyển, ...
VÉ HÀNH KHÁCH
là chứng từ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng, các điều kiện của hợp đồng. Vé hành khách ...
VẬT QUYỀN
Quyền thực hiện trực tiếp trên vật và có tác dụng mang lại cho người có quyền toàn bộ hoặc một phần tiện ích kinh tế của vật đó.Khái niệm ...
VẬT CHỨNG
Vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm; vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và những vật ...
VẬT
Bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người, con người có thể kiểm soát được.Vật có thể tồn tại tự nhiên hoặc ...
VẬN ĐƠN
Văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển ...
VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI
(Hành vi) chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam (nhập hoặc xuất) mà không có mục đích buôn bán.Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền ...
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hóa quốc tế.Vận chuyển hàng hóa quốc tế được tiến hành thông qua hoạt động chuyên ...
VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
Phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận ...
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lý của các ...
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Cơ quan trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng, có chức năng tham mưu, giúp Ban chấp hành trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư ...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, nghiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, uỷ ban thường ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị phụ thuộc của một chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân hoặc chủ thể khác) được mở tại một địa bàn mà chủ thể đó không có trụ ...
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
Cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang ...
VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lý không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra.Do pháp ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hóa, các đối tượng sở hữu ...
VĂN BẰNG
Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.Luật giáo dục năm 2005 quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho ...
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự ...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.Văn bản pháp luật ...
VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, quan chức, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được ...
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh ...
ỨNG CỬ
Một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối với cơ quan tư pháp tương ứng của nước kia thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trên ...
ỦY QUYỀN LẠI
Bên được ủy quyền ủy quyền cho người thứ ba thay mặt mình thực hiện công việc đã được ủy quyền.Việc ủy quyền lại phải được sự đồng ý của ...
ỦY QUYỀN
Giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp.Uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản ủy quyền (hợp đồng ủy ...
ỦY NHIỆM CHI
Việc giao cho trung gian thanh toán thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của chủ tài khoản để trả cho người thụ hưởng.Người lập ủy nhiệm chi là ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH