Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 5440 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TRƯNG MUA
Biện pháp cưỡng chế buộc phải bán tài sản cho Nhà nước theo thỏa thuận giữa cơ quan nhà nướcvới cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản trên cơ ...
TRƯNG DỤNG
Tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định để phục vụ cho ...
TRƯNG CẦU Ý DÂN
Việc lấy ý kiến của nhân dân về vấn đề nào đó có liên quan đến lợi ích của nhân dân và lợi ích của đất nước.Việc trưng cầu ý ...
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thể hiện bằng việc ra quyết định yêu cầu những người có ...
TRUY TỐ
Đưa người phạm tội ra trước toà án để xét xử.Ở nhiều nước, truy tố thuộc thẩm quyền của Viện công tố. Tuy nhiên, tùy theo cách tổ chức của ...
TRUY NÃ TƯ TƯỞNG
Truy cứu trách nhiệm hình sự người đã có tư tưởng nhất định mà không cần xét đến người đó có hành vi nguy hiểm cho xã hội hay không.Truy ...
TRUY NÃ TỘI PHẠM
Hoạt động tố tụng hình sự - nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm phát hiện, tìm kiếm, bắt giữ ...
TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
Buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện.Truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện trên cơ ...
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)
Tổ chức trọng tài phi chính phủ đặt cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ tướng ...
TRUNG TÂM QUỐC TẾ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ ĐẦU TƯ (ICSID)
Cơ quan được thành lập theo Công ước về giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia khác nhau (có ...
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Đơn vị sự nghiệp có thu, do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập làm chức năng dịch vụ công về việc làm theo quy định của pháp ...
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Tổ chức quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.Trung tâm giao dịch chứng khoán ...
TRỤC XUẤT
Buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Người nước ngoài bị ...
TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP
Nơi đặt cơ quan điều hành của doanh nghiệp.Trụ sở của doanh nghiệp không nhất thiết là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc ...
TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO
Nơi thực hiện nhiệm vụ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước khác.Toà nhà hoặc bộ phận của toà nhà và đất đai trực thuộc tòa ...
TRỢ CẤP XÃ HỘI
Khoản tiền hoặc tài sản khác do Nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ cấp cho các thành viên của xã hội trong trường hợp những thành viên ...
TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT
Khoản trợ cấp cho người bị suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định của pháp luật.Trợ cấp thương tật ...
TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Khoản trợ cấp cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.Vấn đề trợ cấp thôi việc được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đề cập đến ...
TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Khoản trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia bảo hiểm bị thất nghiệp theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh ...
TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Không chấp hành đúng những quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện của những người ...
TRỐN THUẾ
(Hành vi xâm phạm chính sách thuế của Nhà nước thông qua việc chủ thể) không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.Trốn thuế là ...
TRỘM CẮP TÀI SẢN
Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản đang có người khác quản lý.Trộm cắp tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu ...
TRỌNG TỘI
Loại tội phạm xâm hại đến những quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt được luật hình sự bảo vệ mà hình phạt áp dụng đối với ...
TRỌNG TÀI VỤ VIỆC (AD-HOC)
Trọng tài được các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết tranh chấp cụ thể và tự giải thể khi giải quyết xong tranh chấp đó.Trọng tài ...
TRỌNG TÀI VIÊN
Là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này.(Theo Khoản ...
TRỌNG TÀI THƯỜNG TRỰC
Hình thức trọng tài có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo điều lệ riêng, thường xuyên tồn tại để giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của ...
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Trọng tài xét xử các tranh chấp trong thương mại quốc tế.Theo khoản 3 Điều 1 Luật mẫu của trọng tài thương mại quốc tế do UNCITRAL thông qua ngày ...
TRỌNG TÀI QUY CHẾ X. Trọng tài thường trực.
 
TRỌNG TÀI QUỐC TẾ
Cơ quan hoặc phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh của tư pháp quốc tế mà pháp luật ...
TRỌNG TÀI PHI CHÍNH PHỦ
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có thẩm quyền giải quyết-các tranh chấp về hợp đồng kinh tế, các tranh chấp giữa công ty và các thành viên của ...
TRỌNG TÀI LÂM THỜI X. Trọng tài vụ việc.
 
TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Cơ quan quản lý đồng thời là cơ quan tài phán của nhà nước, có chức năng xét xử, giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế và đăng ...
TRIỆU HỒI ĐẠI SỨ
Yêu cầu đại sứ phải trở về nước vì các lý do khác nhau.Lý do triệu hồi đại sứ có thể là bổ nhiệm đại sứ khác, cách chức đại ...
TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN CỦA HÊGHEN
Tác phẩm triết học của Hêghen - nhà tư tưởng lớn của Đức (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770 - 1831) trước C.Mác, trình bày về Nhà nước và pháp luật ...
TRÍCH LỤC BẢN ÁN
Trích, rút ra một phần từ một bản án rồi sao chép lại; phần nội dung của bản án đã được rút ra và sao chép lại (Xt. Bản án).Trích ...
TRẬT TỰ PHÁP LUẬT
Trạng thái được Chỉnh đốn của các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh nhờ có sự thực hiện liên tục nguyên tắc pháp chế mà nét đặc ...
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
Trạng thái ổn định, có tổ chức, có kỉ luật ở nơi công cộng.Những nơi phục vụ lợi ích công cộng như đường phố, quảng trường, công viên, bệnh viện, ...
TRANH TỤNG
Là các hoạt động tố tụng được thực hiện bởi các bên tham gia tố tụng (bên buộc tội và bên bị buộc tội) có quyền bình đẳng với nhau ...
TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA DÂN SỰ
Hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng tại phiên tòa dân sự trong việc trao đổi, bàn cãi các ý kiến về vụ án dân sự.Tranh luận ...
TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI
Tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại.Tranh chấp thương mại thực chất là tranh chấp hợp ...