Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4440 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung toàn bộ thời gian do cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, doanh ...
TÍN CHỈL
Là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo khoản ...
MÔ-ĐUN
là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện ...
ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP
Là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc Làm ...
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình ...
TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài Là thành viên hoặc cổ đông.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài Là thành viên hoặc cổ đông.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật ...
KHU KINH TẾ
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển ...
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH(SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG BCC)
Là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh ...
HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG PPP)
Là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
ĐẦU TƯ KINH DOANH
Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.(Theo khoản 4 Điều 3 ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
VỐN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên ...
TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là tổng tỷ lệ sở hữu vốn có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việt Nam.(Theo khoản 27 Điều 4 Luật ...
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
Là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.(Theo khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
Bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà ...
NGƯỜI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.(Theo khoản 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
HỒ SƠ HỢP LỆ
Là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.(Theo ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.(Theo khoản 12 Điều 4 ...
GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA PHẦN VỐN GÓP HOẶC CỔ PHẦN
Là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá ...
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
Là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi Làm việc hoặc địa chỉ khác ...
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.(Theo khoản 9 Điều 4 Luật Doanh ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.(Theo khoản 6 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIAVỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.(Theo khoản 5 Điều 4 Luật ...
CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.(Theo khoản 2 Điều 4 ...
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Là người không có quốc tịch Việt Nam.(Theo khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
Bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư ...
VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
Bao gồm vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.(Theo ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC)
Là cá nhân được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP)
Là cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ(SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRỰC TIẾP)
Là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại ...
ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
Là việc Nhà nước sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ các quỹ do Nhà nước quản lý để đầu tư vào doanh nghiệp.(Theo khoản 3 ...