Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2320:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT CLORUA (TRONG DUNG DỊCH KHÔNG MÀU )
Reagent-Method for the determination of chlorides

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua trong dung dịch thuốc thử không màu

Phương pháp dựa trên việc tạo độ đục của bạc clorua dưới tc dụng của bạc nitrat với ion clo.

 So sánh cường độ đục của dung dịch thử với độ đục của dung dịch chuẩn có một lượng xác định ion clo.

 Phương pháp quy định việc xác định clorua khi hàm lượng trọng lượng cân của thuốc thử đem thử trong khỏng 0,01-0,1 mg.

1.CHỈ DẪN CHUNG 

1.1Lấy lượng cân của thuốc thử, cách tiến hành xử lý sơ bộ cũng như lượng clorua tính bằng mg có trong dung dịch chuẩn đều được chỉ ra trong tiêu chuẩn riêng áp dụng cho từng thuốc thử 

 1.2 Cân lượng cân của thuốc thử với độ chính xác đến 0,01 g 

1.3 Phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch chuẩn và lắc đều sau mỗi lần thêm thuốc thử vào.

1.4 So sánh cường độ đục của dung dịch thử và dung dịch chuẩn. 

1.5 Để lọc các dung dịch phảI dùng giấy lọc đã dùng nước cất nóng rửa sạch ion ...