Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2318:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT NITRAT (TRONG DUNG DỊCH KHÔNG MÀU )
Reagents: Methods for the determination of nitrat

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitrat trong các dung dịch thuốc thử vô và hữu cơ không màu.

 Phương pháp dựa trên khả năng của dung dịch indigocácmin bị ion nitrat làm mất màu.

 Đem so sánh màu của dung dịch thử với màu của dng dịch chuẩn có một lượng ion nitrat xác định.

 Phương pháp dùng để xác định ion nitrat khi hàm lượng nitrat trong lượng cân của thuốc thử đem phân tích trong khoảng 0,015-0,030 mg.

1. NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG 

1.1Lượng cân của thuốc thử đem thử, xử lý sơ bộ lượng cân, cũng như lượng NO3 tính bằng mg có trong dung dịch chuẩn phải được chỉ ra trong tiêu chuẩn áp dụng cho từng thuốc thử riêng. 

 1.2 Cân lượng cân của thuốc thử đem thử với độ chính xác đến 0,01 g. 

 1.3 Phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch chuẩn, cẩn thận lắc đều dung dịch sau mỗi lần thêm thuốc thử vào. 

 1.4 Tiến hành so sánh màu của dung dịch thử và dung dịch chuẩn.

2. THUỐC THỬ VÀ DUNG DỊCH

 Nước cất 

...