Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2319:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT SUNFAT( TRONG DUNG DỊCH KHÔNG MÀU )
Reagents-Methods for the determination of sulfates

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat trong các dung dịch thuốc thử không màu.

 Phương pháp dựa trên việc tạo độ đục của bari sunfat dưới tác dụng của ion bari với ion sunfat.

 Đem so sánh cường độ đục của dung dịch thử với độ đục của dung dịch tiêu chuẩn có một lượng sunfat xác định.

 Phương pháp dùng để xác định hàm lượng sunfat trong lượng cân thuốc thử trong khoảng 0,05-0,3 mg SO4 với điều kiện đã chỉ ra trong điều kiện chỉ ra trong điều 3.1, trong khoảng 0,010-0,1 mg SO4 với điều kiện chỉ ra trong điều 3.2 và 0,05-0,5 mg trong điều kiện chỉ ra trong đIều 3.3

1. CHỈ DẪN CHUNG 

1.1 Lượng cân thuốc thử, cách tiến hành xử lý sơ bộ, cũng như lượng SO4 tính bằng mg cần có trong dung dịch chuẩn đều được chỉ ra trong tiêu chuẩn áp dụng riêng cho từng thuốc thử. 

 1.2 Cân lượng cân thuốc thử với độ chính xác đến 0,01 g 

1.3 Phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch chuẩn và trộn đều các dung dịch sau mỗi ...