Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2321:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT CACBONAT
Reagents-Method for the determination of carbonates

 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất cacbonat trong thuốc thử.

 Phương pháp dựa trên việc trên việc chưng cất sơ bộ cacbon dioxit ra khỏi dung dịch thuốc thử và cho cacbon dioxit tác dụng với bari hidroxit. Nội dung phương pháp là việc làm đục dịch cất do dung dịch thử gây ra so với việc làm đục dịch cất do dung dịch chuẩn có chứa một lượng cacbonat xác định ( CO2) gây ra.

 Phương pháp xác định cacbonat khi hàm lượng trong lượng cân của thuốc thử trong khoảng 0,02-0,10 mg.

1.NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG 

1.1Lượng cân của thuốc thử đem thử, cách tiến hành xử lý sơ bộ, cũng như lượng CO2 tính bằng mg cần có trong dung dịch chuẩn

1.2đều được chỉ ra trong các tiêu chuẩn áp dụng riêng cho từng thuốc thử. 

 1.3 Cân lượng cân của thuốc thử với độ chính xác đến 0,010 g.

 1.4 Phải tuân thủ nghiêm ngặt thứ tự thêm thuốc thử vào dung dịch thử và dung dịch chuẩn và lắc đều các dung dịch sau mỗi lần thêm thuốc thử. 

1.4 So sánh cường độ đục của dung dịch thử và dung dịch chuẩn. 

1.5 Nếu trong ...