Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2323:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT ANION XÁC ĐỊNH LƯỢNG TẠP CHẤT NITRIT
Reagents-Methods for the determination of nitrit

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc thử vô và hữu cơ, quy định phương pháp xác định tạp chất nitrit khi hàm lượng trong lượng cân của thuốc thử đem phân tích trong khoảng 0,0005-0,020 mg..

Phương pháp dựa trên việc tạo chất azo màu đỏ tím đỏ dưới tác dụng của 1-naftylamin và axit sunfanilic với ion nitrit

Những yêu cầu chung theo TCVN 2315-78.

1. PHƯƠNG PHÁP SO MÀU BẰNG MẮT

1.1. Thuốc thử và dung dịch

Dung dịch chứa nitrit:

Thuốc thử Grís, chuẩn bị theo TCVN 1055-71

1.2 Tiến hành thử

Cho 40 ml dung dịch cần phân tích đã được trung hoà vào ống trụ ( có nút mài) và thêm 1 ml thuốc thử Gris.

Sau 10 phút, màu sắc của dung dịch thử quan sát được phảI không được đậm hơn màu của dung dịch so sánh chuẩn bị cùng với mẫu đem phân tích và có cùng thể tích với mẫu phân tích: lượng mg NO2 đã chỉ ra trong tài liệu kỹ thuật định mức áp dụng cho thuốc thử đem phân tích và 1 ml dung dịch thuốc thử Gris.

2.PHƯƠNG PHÁP SO MÀU BẰNG MÁY

2.1. Thuốc thử và các dung ...