Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 TCVN 2315:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT ANION. NHỮNG CHỈ DẪN CHUNG
Reagént-Method for the determination of anion impurities

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc thử vô cơ và hữu cơ, quy định những yêu cầu chung cho các phương pháp phân tích tạp chất anion.

1.Độ lớn của lượng cân thuốc thử đem phân tích lấy phụ thuộc vào tạp chất anion.Lượng cân cần được quy định trong tàI liệu kỹ thuật áp dụng cho từng thuốc thử.

2. Cân lượng cân thuốc thử đem phân tích cũng như lượng cân thuốc thử để chuẩn bị các dung dịch cần thiết khác với độ chính xác không lớn hơn 0,01 g.

3. Để chuẩn bị các dung dịch thuốc thử dùng trong phân tích, phảI dùng thuốc thử loại tinh khiết hoá học hoặc tinh khiết phân tích, nếu không có chỉ dẫn nào khác.

4. Các dung dịch có một lượng anion xác định chuẩn bị theo TCVN 1056-72. Trước khi đem sử dụng, chuẩn bị các dung dịch có nồng độ cần thiết bằng cách pha loãng dung dịch có nồng độ lớn hơn.

5. Lúc xác định bằng phương pháp so màu phảI dùng bình định mức.

6.Khi xác định bằng phương pháp đục khuyếch tán bằng mắ, phải dùng cốc thuỷ tinh đường kính 30-35 mm, cao 90-100 mm. Khi xác định ...