Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2314:1978

THUỐC THỬ-PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT SẮT
Reagents-Methods for the determination of iron admixture

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp sau đây nhằm xác định hàm lượng tạp chất trong thuốc thử vô và hữu cơ.

 

Tên gọi các phương pháp

Khi hàm lượng sắt trong lượng cân của mẫu thử trong khoảng

Batofenantrolin

O-fenantrolin hoặc

a-a -dipiridin

Thioxyanua

Sunfosalisilic

0,001-0,025 mg

 

0,002-0,05 mg

0,002-0,025 mg

0,005-0,05 mg

Việc áp dụng phương pháp phải được nêu trong tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật quy định giới hạn hàm lượng tạp chất sắt

1.CHỈ DẪN CHUNG

1.1.Lấy lượng cân thuốc thử tuỳ thuộc vào hàm lượng sắt theo quy định đã cho trong tiêu chuẩn hoặc yêu cầu kỹ thuậtáp dụng cho thuốc thử.

1.2 Cân lượng thuốc thử cũng như lượng cân chất pha chế trong phép xác định hàm lượng sắt với độ chính xác đến 0,01 g.

1.3 Dung ...