Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Bản án mới cập nhật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 206.589 bản án/quyết định.

Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 460 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 94 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 238 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Dân sự   Quyết định số: 117/2019/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 39 ngày 12/11/2019 của TAND Quận 2, TP. Hồ Chí Minh về Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỎA THUẬN GIỮA BÀ LÊ THỊ THU T VÀ ÔNG PHẠM GIA T1
Loại: Dân sự   Quyết định số: 39 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 796 ngày 12/11/2019 của TAND TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
Chị Trần Thị Thùy Tr và anh Giáp Thanh T yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận nuôi con
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 796 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 481 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 344/2019/QĐST-HNGĐ ngày 12/11/2019 của TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa ông Phạm Duy H và bà Nguyễn Thị Kim Th
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 344/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 41/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Trương Duy M
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 41/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 42/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn B
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 42/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 43/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn S
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 43/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 237 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 349 ngày 12/11/2019 của TAND huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Nguyên đơn: Chị Đoàn Th. Ng, sinh năm 1989 Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn V 4, xã C.B, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Bị đơn: Anh Nguyễn V.H, sinh năm 1985 Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: Thôn V 4, xã C.B, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 349 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: Số: 61/2019/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 261/2019/QĐST-HNGđ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 362/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 214 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 225 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 92/2019 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Kinh doanh thương mại   Quyết định số: 13 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH