Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại: Quyết định Số hiệu: 07/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bị cáo: Triệu Đức Liên
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HSST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bà Nguyễn Thị Thanh N yêu cầu xin ly ôn với ông Lê Văn C
Loại: Quyết định Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Do mâu thuẫn kéo dài, tình cảm không còn nên chị Đặng Duy N khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với anh Nguyễn Ánh H
Loại: Bản án Số hiệu: 02A/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Loại: Bản án Số hiệu: 03/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Ngaøy 03 tháng 01 năm 2023, nguyên đơn bà Nguyễn Thị N coù ñôn ruùt laïi toàn bộ đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố t...
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
anh Th có đơn khởi kiện ly hôn chị H
Loại: Bản án Số hiệu: 06/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Anh Nguyễn Danh Tuấn Anh ly hôn chị Nguyễn Thị Huyền
Loại: Quyết định Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chị D và anh T được ly hôn
Loại: Bản án Số hiệu: 02/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chị Ngô Thị X yêu cầu ly hôn với anh Hoàng Anh T và yêu cầu giải quyết về việc nuôi dưỡng con chung
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chu Văn P phạm tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Loại: Bản án Số hiệu: 02/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Tàng trữ trái phép 0,25g Heroine
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Nguyễn Văn Đ bị ADBPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐ-ADBPXLHC Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bà Cúc, bà Thủy - VTS - HGT
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
tính tình không hợp
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
chị Nguyễn T T xin ly hôn anh Nguyễn Chí k
Loại: Quyết định Số hiệu: 65/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Ly h6nô giữa Huỳnh Cẩm T và Phan Hữu Q
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chị N xin ly hôn anh L
Loại: Quyết định Số hiệu: 08/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
N-H tranh chấp liên quan lối đi
Loại: Bản án Số hiệu: 07/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số tiền vay 370.000.000 đồng
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyet định CNSTT của các đương sự
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-KDTM Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bà Nguyễn Thị Kim khởi kiện ông Nguyễn Văn Lệ
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Không công nhận quan hệ vợ chồng do sống chung như vợ chồng, có con chung, nhưng không đăng ký kết hôn
Loại: Bản án Số hiệu: 03/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Nguyên đơn: Ngân hàng N và Bị đơn: Ông Hoàng Bá T, sinh năm 1972
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/KDTM-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
123
Loại: Bản án Số hiệu: 02/2023/HSST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Xử phạt Đặng Tiến V1 24 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ sung
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Công nhận thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 10/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Tranh chấp đòi lại tài sản
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/DS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Đương sự rút đơn khởi kiện và được Tòa chấp nhận
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định CNTTLH giữa chị Vũ Thị Ninh và anh Bùi Quốc Vương
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chị H yêu cầu ly hôn với anh N
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Công nhận kết quả hòa giải
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐCNHGT-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Nguyên đơn xin ly hôn vì tỉnh cảm không còn
Loại: Bản án Số hiệu: 03/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Đào thị Diệu L - Nguyễn K
Loại: Quyết định Số hiệu: 11/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Tranh chấp quyền sử dụng đất
Loại: Bản án Số hiệu: 03/2023/DS-GĐT Cấp xét xử: Giám đốc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Nguyễn Văn Đ đã phạm vào tội “Làm giả tài liệu của cơ quan” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận cho Anh Nguyễn Thanh H được ly hôn với Chị Danh Xà P. 2. Về con chung: Anh Nguyễn Thanh H được tiếp tục nuôi dưỡng con chung tê...
Loại: Bản án Số hiệu: 02/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Anh Trần Minh H và chị Lìu Hểnh N yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐ-CNTT Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
hợp đồng tín dụng
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Phạm Văn Thơm vi phạm quy định về điều khiển quy định về giao thông đường bộ. Hậu quả làm chết 01 người
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Chị Trịnh Thị Huyền Tr yêu cầu ly hôn anh Nguyễn Văn T và yêu cầu giải quyết về việc nuôi dưỡng con chung
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Lê Thị H ly hôn Nguyễn Văn Tr
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Không chấp nhận kháng cáo của các nguyên đơn ông Bá Trọng K, ông Trần Bá H3, bà Dương Thị H2, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 35/2022/DS-ST, ngày 26/8/2022...
Loại: Bản án Số hiệu: 09/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Võ Hải Thạch cố ý hủy hoại tài sản là xe ô tô tải của anh Phan Thanh Hòa
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Trịnh Văn T tàng trữ ma túy
Loại: Bản án Số hiệu: 58/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
chị Nguyễn Thị Hải Y xin ly hôn anh Nguyễn Đức T
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn giữa chị Vương Thị H và anh Tải Quang T
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HNGĐ-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023