Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

Ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 11/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Anh H1 yêu cầu ly hôn với chị H2
Loại: Quyết định Số hiệu: 12/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Hằng + Long
Loại: Quyết định Số hiệu: 28/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Đình chỉ giải quyết
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
QĐ thuận tình ly hôn Hà HÀ
Loại: Quyết định Số hiệu: 47/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 71/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Chị Th đề nghị ly hôn anh S. Sau khi được hòa giải, chị Th rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, anh chị quay về đoàn tụ
Loại: Quyết định Số hiệu: 09/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Lê Văn Nghĩa rút đơn kháng cáo
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/HSPT-QĐ Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên đơn rút đơn
Loại: Quyết định Số hiệu: 10/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
ly hôn, tranh chấp về nuôi con
Loại: Quyết định Số hiệu: 07/2022/QĐ-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo
Loại: Quyết định Số hiệu: 30/2023/QĐ-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa NH TMCP S và chị H
Loại: Quyết định Số hiệu: 08/2022/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Bị cáo: Ngô Duy Ngọc
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/HSPT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Công nhận sự thuận tình ly hôn giửa án Nguyễn Thị Ngọc L và ông Võ Nhựt Đ, con chung Võ Thị D, sinh ngày 24/9/2014 giao cho bà L nuôi dưỡng, ông Đ không phải cấ...
Loại: Quyết định Số hiệu: 05/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Ngân hàng NN và T tranh chấp hợp đồng tín dụng, Ngân hàng rút đơn
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Ông Nguyễn Văn D yêu cầu anh Lương Huy K phải có nghĩa vụ trả cho ông S số tiền là 1.116.000.000 đồng
Loại: Quyết định Số hiệu: 14/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 382/2022/TLST-DS ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản
Loại: Quyết định Số hiệu: 12/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Tuyên bố mất tích
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Nguyên đơn ông Nguyễn Như H khởi kiện yêu cầu bị đơn ông Nguyễn Đức H về việc phân chia phần lợi nhuận có được trong việc thỏa thuận hợp tác làm ăn...
Loại: Bản án Số hiệu: 06/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 02/03/2023
Tranh chấp quyền sử dụng đất
Loại: Bản án Số hiệu: 11/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Đặng Đình H và bà Đoàn Thị Tây T
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Chị H xin ly hôn anh L
Loại: Quyết định Số hiệu: 03/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Đặng V, Nguyễn Tấn N, Huỳnh Tấn B
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HSST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Chị D xin ly hôn anh T
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” của ông Lâm Quang B đối với ông Trương Văn T
Loại: Bản án Số hiệu: 67/2023/DS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Bà Mai Thị N thống nhất trả cho Ngân hàng TMCP 11 số tiền vay gốc 1.444.428.910 đồng và lãi trong hạn 206.378.653 đồng, lãi quá hạn 48.054.550 đồng tính đến ngày...
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Đình chỉ
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Ông L trả nợ vay
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2022/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Nguyễn Thị Quỳnh N và anh Lê Văn Đ.
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
QĐ công nhận TTLH giữa Hàng Thị Diễm H - Thái Thanh H
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Lê Quang Đ- phạm tội Cố ý gây thương tích
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Đào Xuân Trường S
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Lục Thị Thanh H và Hầu Văn T
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Ông Trần Văn H, Bà Giang Diệp H1 kiện ông Trần Tuấn H2, bà Nguyễn Ngọc H3 về tranh chấp Hợp đồng tặng cho
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với LƯU QUANG D
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Cẩm L. Buộc bà Nguyễn Thị T1 và ông Lê Văn H cùng có trách nhiệm liên đới trả cho bà L số tiền nợ hụi là 30...
Loại: Bản án Số hiệu: 01/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Nguyễn Văn Chí T và Đp - Buôn bán hàng cấm
Loại: Bản án Số hiệu: 278/2022/HS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Tranh chấp HNGĐ giữa Nguyễn Thị X và Ngô Văn K
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
nguyên đơn yêu cầu ly hôn với bị đơn
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Anh Hoàng Việt H và Chị Phạm Thị L công nhận thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Bà L và ông T thỏa thuận về quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung và nợ chung
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Công ty TNHH MTV N yêu cầu Tòa án giải quyết buộc công ty TNHH H có trách nhiệm trả số tiền còn nợ là 273.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn)
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐST-KDTM Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Công nhận thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 112/2022/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
L- M tranh chấp hôn nhân gia đình
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Trương Mạnh S đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng nhưng tiếp tục sử dụng ma túy và bị phát hiện
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2023/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Ông Nguyễn Ngọc H và bà Phạm Thị Tố N yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
ly hôn
Loại: Bản án Số hiệu: 23/2022/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023
Ông Phạm Văn T và bà Trần Thị H đồng ý chịu trách nhiệm liên đới thanh toán cho Công ty TNHH N số tiền mua vật tư 36.076.700 đồng (Ba mươi sáu triệu không tră...
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/03/2023