Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 860.693 bản án/quyết định.
Loại:   Số hiệu: 01/2023/DS–ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 02/2023/DS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Tây Ninh về tranh chấp quyền sử dụng đất
Bản án dân sự phúc thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Đặng Tấn K với bị đơn chị Hoàng O; Giữ nguyên bản án sơ thẩm
Loại:   Số hiệu: 02/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 10/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định số 07/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại:   Số hiệu: 07/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định số 06/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại:   Số hiệu: 06/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 10/2023/HC-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định số 01/2023/QĐ-ADBPXLHC ngày 01/04/2023 của TAND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Nguyễn Văn Đ bị ADBPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐ-ADBPXLHC Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định số 01/2023/QĐCNTTLH ngày 01/04/2023 của TAND TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Chị Ngô Thị X yêu cầu ly hôn với anh Hoàng Anh T và yêu cầu giải quyết về việc nuôi dưỡng con chung
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐCNTTLH Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 02/2023/HS-ST ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Phú Thọ
Chu Văn P phạm tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 860.693 bản án/quyết định.